Білонога Ольга Олегівна

Посада: доцент кафедри фізіології людини і тварин

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Мітохондріальне дихання ацинарних клітин підшлункової залози за умов дії аліментарних факторів

Курси

Публікації

  1. B.O Manko, O.O. Bilonoha, D.M. Voloshyn, A.M. Zub, I.I. Ivasechko, V.V. Manko. Pyruvate and Glutamine Define the Effects of Cholecystokinin and Ethanol on Mitochondrial Oxidation, Necrosis, and Morphology of Rat Pancreatic Acini // Pancreas. – 2021. – Vol. 50, №7. – P. 972-981. link
  2. O.O. Bilonoha, B.O Manko,  V.V. Manko. Effects of insulin on adaptive capacity of rat pancreatic acinar cells mitochondria // Visnyk of the Lviv University. Series Biology. – 2020. – Issue 83. – P. 24-30. link
  3. Білонога O.O., Манько Б.O., Манько В.В.Влив ацетилхоліну та холецистокініну на адаптаційну здатність мітохондрій ацинарних клітин підшлункової залози // Фізіол. журн. – 2019. – Т. 65, № 4. – С. 73–81.
  4. O. Manko*, O. O. Bilonoha, V. V. Manko. Adaptive respiratory response of rat pancreatic acinar cells to mitochondrial membrane depolarization // Ukr. Biochem. J. – 2019. – Vol. 91, № 3. – P. 34-45.
  5. Гренюх В. П., Манько Б. О., Сідорова О. О., Царик Й. В., Голубєв М. І., Бабський А. М. Максимальна окисна здатність мітохондрій клітин лімфоми NK/Ly за використання метилових естерів енергетичних субстратів // Біологія тварин. – 2015. – Т. 17, № 4. – С. 42–48.
  6. Hreniukh V., Manko B., Sidorova O., Babsky A. Maximal oxidative capacity of NK/Ly lymphoma cells upon glucose, pyruvate and glutamine oxidation // Visnyk of the Lviv University. Series Biology. – 2016. – Vol. 71, №1. – P. 65–71 .

Автор 2 патентів України на корисну модель. Є членом Українського фізіологічного товариства.

Біографія

Народилась 3 квітня 1992 року у м. Ковель Волинської області.

З 1999 по 2009 рік навчалася у Ковельській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2.
У 2009 році вступила на перший курс біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2014 році закінчила магістратуру (на базі кафедри фізіології людини і тварин). З 1 листопада 2014 року по 31 жовтня 2017 року – аспірант кафедри фізіології людини і тварин.

З 1 листопада 2017 року – молодший науковий співробітник кафедри фізіології людини і тварин.

У 2021 році захистила дисертацію на тему: «Адаптаційна здатність мітохондрій ацинарних клітин підшлункової залози щурів за різних функціональних станів» за спеціальністю 03.00.02 біофізика.

Проекти

Участь у Міжнародному проекті у рамках Генерального договору про надання послуг з Інститутом біомедичних досліджень Новартіс (США) RD 15 «Наукові розвідки і аналіз трендів у біотехнології та розробці ліків», науковий керівник проф. Манько В.В. Термін виконання проекту:  30 квітня 2019 р. – 15 серпня 2022 р.

 

Участь у проекті Бл-68 Ф «Адаптаційний потенціал мітохондрій секреторних клітин підшлункової залози і печінки у нормі та за розвитку патології», науковий керівник проф. Манько В.В. Терміни виконання: 1 січня 2018 р. – 31 грудня 2020 р.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!