Мазур Галина Михайлівна

Посада: молодший науковий співробітник кафедри фізіології людини і тварин

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Електронна пошта: halyna.mazur@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Експериментальне обґрунтування критеріїв адаптаційної здатності мітохондрій гепатоцитів щурів.

Публікації

  1. Mazur H. M. Dependence of the mitochondrial adaptive capacity of hepatocytes on the oxidative substrates availability / H. M. Mazur, V. M. Merlavsky, B. O. Manko, V. V. Manko // Ukr. Biochem. J. – 2019. – Vol. 91, № 6. – P. 5–14.
  2. Mazur H. M. mPTP opening differently affects electron transport chain and oxidative phosphorylation at succinate and NAD-dependent substrates oxidation in permeabilized rat hepatocytes / H. M. Mazur, V. M. Merlavsky, B. O. Manko, V. V. Manko // Ukr. Biochem. J. – 2020. – Vol. 92, № 4. – P. 14–23.
  3. Мазур Г.М. Залежність адаптаційної здатності мітохондрій печінки від способу виділення клітин / Г. М. Мазур, В. М. Мерлавський, Б. О. Манько, В. В. Манько // Вісник Львів. ун-ту. Сер.біол. – 2020. – Вип. 82. – С. 177–185.
  4. Мазур Г.М., Мерлавський В.М., Манько Б.О., Манько В.В. Адаптаційна здатність мітохондрій ізольованих гепатоцитів щурів // XX з’їзд Українського фізіологічного товариства ім. П.Г. Костюка з міжнародною участю, присвячений 95-річчю від дня народження академіка П.Г. Костюка (Київ, 27–30 травня 2019 р.). – Київ, 2019. – С. 32–33.
  5. Галан С., Мазур Г., Мерлавський В., Манько Б.О., Манько В.В. Адаптаційна здатність мітохондрій ізольованих гепатоцитів залежить від способу виділення клітин // Молодь і поступ біології : збірник тез XV Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів, присвяченій 135 річниці від дня народження Я. Парнаса (Львів, 9–11 квітня 2019). – Львів, 2019. – С. 148–149.
  6. Мазур Г.М., Манько Б.О., Манько В.В. Максимальна окисна здатність мітохондрій залежить від рівня експресії у клітинах транспортерів та їхньої спорідненості до субстратів окиснення // Матеріали Тематичного VII з‘їзду УБФТ (Київ, 29 – 31 жовтня 2018). – Київ, 2018. – С. 16.

Біографія

Народилась 31 жовтня 1992 року у с. Подільці Львівської області.
З 1999 по 2010 рік навчалася у Погірцівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів.
У 2010 році вступила на перший курс біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2015 році закінчила магістратуру (на базі кафедри фізіології людини і тварин). З 1 листопада 2015 року по 31 жовтня 2018 року – аспірант кафедри фізіології людини і тварин.
З 1 листопада 2018 року – молодший науковий співробітник кафедри фізіології людини і тварин.

Проекти

Участь у Міжнародному проекті у рамках Генерального договору про надання послуг з Інститутом біомедичних досліджень Новартіс (США) RD 15 «Наукові розвідки і аналіз трендів у біотехнології та розробці ліків», науковий керівник проф. Манько В.В. Термін виконання проекту:  30 квітня 2019 р. – 15 серпня 2022 р.

Участь у проекті Бл-68 Ф «Адаптаційний потенціал мітохондрій секреторних клітин підшлункової залози і печінки у нормі та за розвитку патології», науковий керівник проф. Манько В.В. Терміни виконання: 1 січня 2018 р. – 31 грудня 2020 р.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!