Марців М.

Посада: аспірант кафедри зоології

Наукові інтереси

хижі ссавці, трофічні зв’язки, гельмінтофауна ссавців, екологія та етологія хижих ссавців в умовах антропогенно-трансформованого середовища.

Публікації

  1. Марців М. Шельвінський В. Дослідження живлення куниці кам’яної (Martes foina) на території Львівської області // Молодь і поступ біології: збірник тез XІІІ Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів, Львів, 25–27 квітня 2017 року. Львів, 2017. С. 155−156.
  2. Кравченко А. О., Лупак В. А., Мурга М. В., Марців М. В. Цестода Mesocestoides Lineatus – типовий представник паразитофауни лисиць Львівської області // Дні студентської науки у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького: збірник тез Міжнар. конференції, Львів, 11–12 травня 2017 року. Львів, 2017. С. 93-94
  3. Кривокоритова О. Остапів У., Гайдук Н. Марців М. Цестодози хижих м’ясоїдних тварин Львівської області // Дні студентської науки у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького: збірник тез Міжнар. конференції, Львів, 11–12 травня 2017 року. Львів, 2017. С. 94–95.
  4. Марців М. В., Затушевський А., Шельвінський В. Дослідження живлення окремих видів хижаків родини Mustelidae  на території Львівської області // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій: збірник тез наук. конференції, смт Шацьк, 7–10 вересня 2017 р. Львів : СПОЛОМ, 2017. С.77-81.
  5. Дикий І., Марців М., Шельвінський В., Затушевський А. Особливості живлення деяких видів родини Mustelidae на території Львівської області // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія». 2018. Т. 29, вип. 2. С. 135–141.
  6. Марців М. Трофічні зв’язки синантропних видів хижих ссавців на території Львівської області // Біологія від молекули до біосфери: тези доповідей XІІІ Міжнар. наук. конф. молодих науковців, 28–30 листопада 2018 року. Харків, 2018. С. 161−163.
  7. Сливка О. Особливості живлення видри (Lutra lutra) на території Львівської області / Сливка О., Марців М., Дикий І. // ХV Міжнар. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології», присвячена 135 річниці від дня народження Я. Парнаса: збірник тез, 9–11 квітня 2019 р., м. Львів. – Львів, 2019. – С. 165.

Біографія

Народилася 29 травня 1995р у смт Новий Яричів (Кам’янка-Бузький район, Львівська область). З 2001 року по 2012 рік навчалася у ЗОШ І-ІІІ ступенів смт Новий Яричів. Після закінчення школи, поступила у Львівський національний університет імені Івана Франка на біологічний факультет. У 2016 році здобула освіту бакалавра біології. З грудня 2016р. по серпень 2018 р. працювала у ЗОШ І-ІІІ ступенів смт Новий Яричів.  У 2018 одержала диплом магістра, кваліфікація – біолог, викладач. В цьому ж році вступила до аспірантури кафедри зоології Львівського національного університету імені Івана Франка. З вересня 2018 по вересень 2019 року працювала на посаді інженера кафедри ботаніки Львівського національного університету імені Івана Франка. З вересня 2019 р. працює на посаді інженера кафедри зоології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Нагороди

І місце у конкурсі на кращу доповідь у секції «Зоологія» ХІІІ Міжнародної наукової конференції «Молодь і поступ біології»

(Львів, 25-27 квітня 2017р.)