Кремпа Катерина Михайлівна

Посада: аспірант кафедри зоології

Електронна пошта: Kateryna.Krempa@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Займаюся земноводними, плазунами і птахами. А саме вивченням земноводних (їх видовий склад, чисельність, фенологічна особливість) в умовах урбанізованих екосистем, на прикладі парку «Погулянка». Займаюся вивченням птахів у зимовий період. Екологічна просвіта серед населення.
Досліджую конфлікт «Засоби масової інформаці – рептилії (змії)− суспільство». Птахи родини Чаплеві їх поширення, видовий склад, антропогенний вплив на птахів.

Публікації

  1. Кремпа К.М., Савицька О.М. Еколого-біологічні характеристики Лісопарку Погулянка м.Львова// XV Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» (Львів 9-11 квітня 2019). ―C.200-201.
  2. Кремпа К. М., Лучка Д. Р. Антропогенний вплив на земноводних на прикладі м. Львова // Особистість в екстремальних умовах : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (17 травня 2019 р., м. Львів). Львів, 2019―С. 140.
  3. Кремпа К., Савицька О. Фенологія тритонів штучних водойм м. Львова // Матеріали міжнародної зоологічної конференції «Фауна України на межі ХХ–ХХІ ст. Стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій», присвяченої 220 річниці від дня народження О. Завадського (м.Львів – смт. Шацьк 12–15 вересня 2019 р.). – Львів, 2019. – С. 104 – 105.
  4. Кремпа К. М., Савицька О. М. Штучні водойми парку «Погулянка», як середовище існування гребінчастого Triturus сristatus (Laurenti, 1768)) і звичайного Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) тритонів // Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2019 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 13-14.11.2019 р.). — Київ, 2019. — (Зоологічний кур’єр, № 13.) — С.14.
  5. Кремпа К. М. Фенологічна характеристика гребінчастого тритона(Triturus сristatus (Laurenti, 1768) на території Лісопарку «Погулянка» (м. Львів), як виду, рекомендованого до Червоної книги України// Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020» / XXІI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2020. – 457– 458 с.
  6. Кремпа К. М., Жуленко В. К. Вплив спекуляцій змі на громадську обізнаність стосовно співіснування з рептиліями // Молодь і поступ біології: збірник тез доповідей XVІІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (м. Львів, 19–21 квітня 2021 р.). – Львів, 2021. – 130− 131 С.
  7. Жуленко В., Шеремета Р., Гедзюк В., Кремпа К., Шидловський І. Якісний склад зимової орнітофауни міських агломерацій черкаської та львівської областей// Молодь і поступ біології: збірник тез доповідей XVІІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (м. Львів, 19–21 квітня 2021 р.). – Львів, 2021.− 153 С.
  8. Krempa K., Luchka D. Species diversity of amphibians and reptiles on the territory of Pogulyanka Forest Park (LVIV CITY) // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій», присвячену 100 річниці від дня народження Костя Адріановича Татаринова (м. Львів − см. Шацьк, 9−12вересня).−Львів, 2021.−12−13С.

Біографія

Дата народження: 16.12.1997
Місто: Дубляни Жовківський район Львівська область ( Львівське ОТГ)
Освіта:
2015 – 2019 р., Львівський національний університет імені Івана Франка Біологічний факультет, спеціальність «Екологія», диплом «Бакалавр екології. Вчитель екології. Організатор  риродокористування».
2019 р. – 2020 Львівський національний університет імені Івана Франка Біологічний факультет, спеціальність «Екологія», диплом магістрв « Еколог. Викладач».
З 2018р- 2019р- завершила курси Норвеського університету з вивчення птахів: “BirdID’’.
З червня 2021- працюю фахівцем Лабораторії інтелектуальної власності та аналітичних досліджень Інституту біології тварин НААН.