Гнатина Оксана Степанівна

Посада: доцент кафедри зоології, зберігач фондів 1 категорії зоологічного музею

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Телефон (робочий): +380973317611

Електронна пошта: oksana.hnatyna@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Публікації

 1. Закала О. Дослідження основних напрямків орієнтації лучної очеретянки (Acrocephalus schoenobaenus) // Західно-Українська орнітологічна станція: напрямки і результати діяльності (збірник праць) / Ред.: І Шидловський та ін. – Львів: Євроcвіт, 2002. – С. 44-46.
 2. Zakala O., Shydlovskyy I. Migration and orientation of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) in summer-autumn period in Lviv Province
  (Ukraine) // 4th Workshop of the SE European Bird Migration Network, 15-16 December 2001, Przebendowo, Poland. https://www.seen-net.eu/index.php?id=35.
 3. Zakala O. Orientation of Acrocephalus spp. in Lviv region // 5th Workshop of the SE European Bird Migration Network. 7-8 December 2002. Przebendowo, Poland. https://www.seen-net.eu/index.php?id=36.
 4. Закала О. Характеристика літньо-осінньої міграції лучної очеретянки (Acrocephalus schoenobaenus) в орнітологічному заказнику “Чолгинський” // Західно-Українська орнітологічна станція: напрямки і результати діяльності: збірник праць. / Ред.: І Шидловський та ін., – Львів: Євроcвіт, 2002. – С. 55-59.
 5. Закала О., Лисачук Т. Горобині птахи як мігранти очеретяних заростей // Західно-Українська орнітологічна станція: напрямки і результати діяльності (збірник праць) / Ред.: І Шидловський та ін., – Львів: Євроcвіт, 2002. – С. 49-50.
 6. Закала О., Лисачук Т. Інтенсивність прольоту та взаємозв’язки очеретянок у заказнику “Чолгинський” // Західно-Українська орнітологічна станція: напрямки і результати діяльності: збірник праць. / Ред.: І Шидловський та ін., – Львів: Євроcвіт, 2002. – С. 59-61.
 7. Соловій І.П., Закала О. Еколого-економічна оцінка орнітофауни на природоохоронних територіях // Науковий вісник: Лісівницькі дослідження в Україні / Збірник науково-технічних праць – Львів: УкрДЛТУ. – 2002. – Вип. 12.4. – С. 304-308.
 8. Шидловський І., Закала О. Результати природоохоронних дій Товариства. Що загрожує птахам? // ІВА Бюллетень. УТОП. –  2002 . – С.3-4.
 9. Закала О.С. Орієнтація лучної очеретянки (Acrocephalus schoenobaenus L.) в заказнику “Чолгинський” протягом 1996-2002 рр. // Вісник Львів. У-ту, серія біологічна. – 2003. – Вип. 32. – С. 122-127. http://prima.lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/32/zoology/14/14.pdf
 10. Закала О. Основні напрямки міграційної орієнтації лучної очеретянки Acrocephalus schoenobaenus на території Чолгинського орнітологічного заказника // Пріоритети орнітологічних досліджень. Матеріали і тези доповідей VIII наукової конференції орінітологів заходу України. – Львів – Кам’янець-Подільський, 2003. – С. 131-132.
 11. Закала О. Горобині птахи очеретяних ценозів антропогенно трансформованих територій // Екологічні проблеми міст і промислових зон: шляхи їх вирішення. Тези доповідей Міжнародної конференції студентів і молодих вчених. – Львів, 2003. – С. 36-38.
 12. Zakala O. Orientation of Acrocephalus spp. in Lviv region // The Ring, 2003.  – Vol. 25, No 1-2. – P. 74-75.
 13. Закала О.С., Горбань І.М., Шидловський І.В. Морфометричний аналіз очеретянок в осінній міграційний період на Волинському Поліссі // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів. – 2004. – Т. 19. – С. 65-70.
 14. Zakala O., Shydlovskyy I., Busse P. Variation in a body-mass and fat reserved of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) on autumn migration in the L’viv province, Ukraine // Ring, 2004. – Vol. 26, No. 2. – P. 55-62. https://content.sciendo.com/view/journals/ring/26/2/article-p55.xml
 15. Закала О.С., Кузярін О.Т. Особливості будови гнізд великої очеретянки на заході України // Сучасні проблеми зоологічної науки. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Київський у-т. – Київ, 2004. – С. 59-61.
 16. Zakala O. Autumn migrations of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) in the western Ukraine // The Ring, 2004. – Vol. 26, No. 1. – P. 21. http://www.wbwp-fund.eu/ring/pdf/26-1/information.pdf.
 17. Царик Й., Горбань І., Горбань Л., Закала О., Лєснік В., Шидловський І., Сребродольська Є., Ємельянова І., Костюк О., Шкаран В., Сеник М. Хребетні в зооценозах Західного Полісся // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: Зб. найк. пр./ Відп.ред. Ф.В.Зузук. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин.держ.ун-ту ім. Лесі Українки, 2004. – С.192-196. (ISBN 966-600-152-7).
 18. Закала О. Гніздування великої очеретянки (Acrocephalus arundinaceus L.) на заході України // Вісник Львів. У-ту, серія біологічна. – 2005. – Вип. 39. – С. 114-124.
 19. Закала О.С. Осіння міграція лучної очеретянки (Acrocephalus schoenobaenus) на заході України // Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. – 2005. – Вып. 8. – С. 160-169.
 20. Закала О., Кузярін О. Особливості будови та розміщення гнізд чагарникової очеретянки на заході України // Вісник Львів. У-ту, серія біологічна. – 2005. – Вип. 40. – С. 79-87.
 21. Закала О.С. Деякі аспекти гніздування очеретянок роду Acrocephalus // Матеріалы 11 и 12 конференций “Изучение и охрана птиц бассейна Северского Донца”. –  Донецк, 2005. – Вып. 9. – С. 82-86.
 22. Zakala O. Orientation of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus L.) during the autumn migration in the western Ukraine // Abstracts 5th Conference of the European Ornithologists Union, Abstract Volume. Strasbourg, 2005. – Alauda, 2005. – Vol. 73, No. 3. – Р. 240.
 23. Zakala O. Orientation of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus L.) during the autumn migration in the western Ukraine // Abstracts. SE European migration network. Workshop 1-3 July 2005, Przebendowo, Poland.
 24. Закала О.С. Консортивні зв’язки чагарникової очеретянки (Acrocephalus palustris) в умовах Західної України // ІІІ Міжнародна наукова конференція ZOOCENOZIS-2005 “Біорізноманіття та роль зооценозу в природних і антропогенних екосистемах. – Днепропетровск: изд-во ДНУ, 2005. – С. 419-420.
 25. Закала О.С., Горбань І.М. Дрібні поселення прудкої очеретянки в умовах Західного Полісся // Наукова конференція “Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку” 16-18 вересня. –Львів, 2005. – С. 34-36.
 26. Сребродольська Є., Закала О., Левицька К. Ревізійний звіт куратора Банку даних про гнізда і кладки птахів України // Інформаційні матеріали Західного відділення Українського орнітологічного товариства. Плотик. – Дрогобич. Музей “Дрогобиччина”, 2005. – Випуск 11. – С. 19-22.
 27. Закала О. Гільтенбранд (Hiltenbrand) Антоній // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та ботанічний сад. Матеріали до енциклопедії. – Львів, 2005. – С. 42.
 28. Закала О. Космачевський Андрій Семенович // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та ботанічний сад. Матеріали до енциклопедії. – Львів, 2005. – С. 86.
 29. Закала О. Мельник Лідія Методіївна // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та ботанічний сад. Матеріали до енциклопедії. – Львів, 2005. – С. 109.
 30. Закала О. Отелін Олександр Анатолійович // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та ботанічний сад. Матеріали до енциклопедії. – Львів, 2005. – С. 120.
 31. Закала О. Сирський (Syrski) Шимон // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та ботанічний сад. Матеріали до енциклопедії. – Львів, 2005. – С. 140-141.
 32. Закала О., Горбань І. Страутман Федір Йоганович // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та ботанічний сад. Матеріали до енциклопедії. – Львів, 2005. – С. 147-148.
 33. Закала О. Вєловєйськийй (Wielowieyski) Генрик Йоганн // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та ботанічний сад. Матеріали до енциклопедії. – Львів, 2005. – С. 31.
 34. Царик Й. В., Сеник М. А., Горбань І. М.,  Закала О. С., Кийко А. О. Екотони між лісом та луками як осередки концентрації різноманіття птахів // Екологія та ноосферологія. – 2006. – Т. 17, № 1–2. – С. 78-85.
 35. Zakala O. Directional preferences of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus L.) during autumn migration in western Ukraine // The Ring, 2006. – 28 (1). – P. 78-80. http://www.wbwp-fund.eu/ring/pdf/28-1/information.pdf.
 36. Zakala O., Ibrahim W., Busse P. Autumn migration and moult strategy of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) at Burullus (northern Egypt) // Abstracts. 8th SE European migration network Workshop. Prague, Czech Republic, 2006. – Brno, 2006. – P. 42. https://www.researchgate.net/publication/270959547_Autumn_migration_and_moult_strategy_of_the_Sedge_Warbler_Acrocephalus_schoenobaenus_at_Burullus_Northern_Egypt.
 37. Zakala O., Maksalon L., Dudzik K. Orientation of the Reed Warbler (Acrocephalus scirpaceus) during the autumn migration in the western Ukraine // Abstracts. 8-th SE European migration network Workshop. Prague, Czech Republic, 2006. – Brno, 2006. – P. 43. https://www.seen-net.eu/index.php?id=125.
 38. Закала О. Гніздові біотопи очеретянки ставкової (Acrocephalus scirpaceus) на заході України // Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції ZOOCENOZIS-2007 “Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах”, м. Дніпропетровськ, 9-12 жовтня 2007 року. – Днепропетровск: изд-во ДНУ, 2007. – С. 426-427.
 39. Закала О. Очеретянки як індикатори стану трансформації біотопів водних екосистем // Мат-ли наукової конференції “Фактори загрози біотичному різноманіттю: їх індикація та способи зниження негативної дії”, м. Шацьк, 21-23 вересня 2007 р. – Львів: Сполом, 2007. –С. 97-99.
 40. Zakala O. The stopover duration of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) during the autumn migration in the reedbeds of the western part of Ukraine // 9th SEEN Workshop. Programme and abstracts. Cracow, Poland, 5-8 July 2007. – P. 26. https://www.seen-net.eu/index.php?id=161.
 41. Закала О. Прудка очеретянка в Шацькому національному природному парку: сучасний стан, біотопний розподіл, загрози для існування // Мат-ли наукової конференції “Сучасні проблеми заповідної справи”, м. Шацьк, 7-10 вересня 2006 р. – Львів: Сполом, 2007. – C. 21-24.
 42. Закала О. Тривалість перебування очеретянки лучної в кормових біотопах протягом осінньої міграції на заході України // Наук. вісник Ужгородського У-ту. Серія біологічна. – 2008. – Вип. 23. – С.42-46. (IX науковій конференції ЗУОТ “Дослідження орнітофауни в контексті збереження біорізноманіття”, 18-21 жовтня 2007).
 43. Закала О. Матеріали до спостережень видів птахів, включених у Червону книгу України // Знахідки тварин Червоної книги України. – К., 2008. – С. 86-88.
 44. Закала О.С. Очеретянки роду Acrocephalus Naum.: біологія та міграції на заході України: Автореф. дис. … канд. біол. наук / Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. – К., 2008. – 20 с.
 45. Закала О.С. Очеретянки роду Acrocephalus Naum.: біологія та міграції на заході України. – Дис. … канд.біол.наук: 03.00.08. – Львів, 2008. – 208 с.
 46. Закала О., Горбань І. Гніздові мікростації очеретянки прудкої (Acrocephalus paludicola Vieillot, 1817) в субоптимальних біотопах // IV міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів “Молодь і поступ у біології”. Збірник тез (7-10 квітня 2008 р., м. Львів). Львів, 2008. – С. 254-255.
 47. Закала О.С. Розміщення та будова гнізд чагарникової очеретянки на заході України // Матеріали наукової конференції: “Еколого-фауністичні особливості водних та наземних екосистем”, присвяченої 100-річчю від дня народження професора В.І.Здуна 12-13 лютого 2008 року. – Львів, 2008. С.70-73.
 48. Шацьке поозер’я: характеристика абіотичних і біотичних компонентів екосистем / За ред. проф. Царика Й.В. – Львів: Євро світ, 2008. – 216 с.
 49. Гнатина О.С. Живлення очеретянок роду Acrocephalus // Матеріали наукової конференції “Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного парку” 11-14 вересня 2008 р. Львів: “СПОЛОМ”. – С. 18-22.
 50. Гнатина О.С. Гніздові біотопи очеретянки ставкової (Acrocephalus scirpaceus Hermann, 1804) на заході України // Вісник Львів. У-ту, серія біологічна. – 2008. – Вип.48. – С. 115-122.
 51. Зайцева Г.Ю., Гнатина О.С. Трофічні зв’язки сови вухатої (Asio otus L.) та дрібних гризунів (Rodentia) на території Шацького поозер’я // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2009. – №2. – С. 217-221.
 52. Царик Й.В., Горбань І.М., Гнатина О.С. Екологічний моніторинг для потреб збереження біологічного різноманіття Шацького національного природного парку // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2009. – №2. – С. 96-100.
 53. Гнатина О. С., Сеник М. А., Пісулінська Н. А. Спостереження рідкісних та малочисельних видів птахів відкритих біотопів Заходу України (2001-2008 рр.) // Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних територій. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю Рівненського природного заповідника (м. Сарни, 11-13 червня 2009 р.) / Ред. кол. Будз М.Д. та ін.. – Рівне, ВАТ “Рівненська друкарня”, 2009. – С. 374-378.
 54. Гнатина О. С. Фенологія весняного прильоту очеретянок (Acrocephalus) на заході України // Зоологічна наука у сучасному суспільстві: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченій 175-річчю заснування кафедри зоології. – К.: Фітосоціоцентр, 2009. – С. 107-110.
 55. Горбань І.М., Гнатина О.С. Про збереження прудкої очеретянки на природозаповідних територіях Західного Полісся // Зоологічна наука у сучасному суспільстві: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченій 175-річчю заснування кафедри зоології. – К.: Фітосоціоцентр, 2009. – С. 132-135.
 56. Гнатина О.С. Колекція райських птахів Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка // Природнича музеологія: теорія та практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17-18 вересня 2009 р., м. Кам’янець-Подільський. – Львів-Кам’янець-Подільський,  2009. – С. 123-125.
 57. Гнатина О.С., Горбань І.М. Гніздові поселення прудких очеретянок (Acrocephalus paludicola Vieillot, 1817) у Шацькому національному природному парку // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку. Матеріали наукової конференції (10-13 вересня 2009 р., смт. Шацьк). – Львів: СПОЛОМ, 2009. – С. 21-23.
 58. Гнатина О.С., Шкаран В.І., Сребродольська Є.Б., Савицька О.М. Будівельні матеріали гнізд синиці великої (Parus major L., 1758) зі штучних гніздівель у Шацькому національному природному парку // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку. Матеріали наукової конференції (10-13 вересня 2009 р., смт. Шацьк). – Львів: СПОЛОМ, 2009. – С. 23-25.
 59. Hnatyna O., Shydlovskyy I. The ringing activity of the field ornithological camp “Avosetta” (Western-Ukrainian ornithological station, 1995-2009). Xth SE European migration network Workshop “SEEN in the future”. 11-13 December 2009, Przebendowo, Poland // http://www.seen-net.eu/index.php?id=169.
 60. Гнатина О.С., Сеник М. А, Горбань І.М., Дзюбенко Н. В. Крячок малий (Sterna albifrons) // Червона книга України. Тваринний світ. Під заг. ред. І.А.Акімова. Київ: “Глобалконсалтинг”, 2009. – С. 411.
 61. Сеник М. А., Гнатина О.С., Горбань І.М. Чернь червонодзьоба (Netta rufina) // Червона книга України. Тваринний світ. Під заг. ред. І.А.Акімова. Київ: “Глобалконсалтинг”, 2009. – С. 461.
 62. Горбань І. М., Шидловський І. В., Гнатина О. С., Пісулінська Н. А., Сеник М. А.
  Пропозиції до третього видання Червоної книги України: птахи // Біологічні студії, 2009. – Т. 3, № 3. – С. 107-122.
 63. Гнатина О.С., Сеник М.А., Журавчак Р.О. Перша реєстрація успішного гніздування кулика-сороки, Haematopus ostralegus (Charadriiformes, Haematopodidae) на заході України // Вестник зоологии, 2010. – 44 (2). – С. 182.
 64. Журавчак Р.О., Гнатина О.С., Сеник М.А. Перша реєстрація успішного гніздування мородунки Xenus cinereus (Scolopacidae, Charadriiformes) на заході України // Вестник зоологии, 2010. – 44 (2). – С. 176.
 65. Hnatyna O., Gorban I. The population state of the Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola in cross-border region of Western Polessie (Belarus-Poland-Ukraine) // Final conference of the EU LIFE Project “Conserving Aquatic Warblers in Poland and Germany”. Biebrza National Park, Osowiec, Poland 10-15 May 2010. https://otop.org.pl/naszeprojekty/chronimy/wodniczka/aquatic-warbler-conservation-team-awct/publications/conference-presentations-posters/final-conference-of-the-eu-life-project-conserving-aquatic-warblers-in-poland-and-germany/.
 66. Jaroslav Koleček, Matthias Schleuning, Ian J. Burfield, András Báldi, Katrin Böhning-Gaese, Vincent Devictor, José María Fernández-García, David Hořák, Chris A. M. Van Turnhout, Oksana Hnatyna, Jiří Reif. Species protection by national legislation improves bird population trends in Eastern European countries // Biological Conservation, 2014. – Vol. 172. – P. 109-116.(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320714000901).
 67. Stępniewska K., Ożarowska A., Busse P., Zehtindjiev P., Ilieva M., Hnatyna O., Meissner W. Fuelling strategies differ among juvenile Sedge and Reed Warblers along the eastern European flyway during autumn migration // Ornis Fennica, 2018. – 95. – p. 103-114.

Біографія

Personal details:

Nationality: Ukrainian

Associate Professor, Department of Zoology, Biological faculty,

Ivan Franko National University of Lviv (LNU)

Hrushevskogo Str., 4, Lviv, 79005, UKRAINE

E-mail: oksana.hantyna@lnu.edu.ua; sjanka@ukr.net

Research interests:

My personal research interests encompass the investigation of biology of birds (biology and migration of Acrocephalus warblers, box-nesting birds, bird’s nest structure) and mollusks (with focus on the studying of important stages of development and overwintering of threatened species in the climate change), nature conservation, museum collections.

Member of SE European Bird Migration network SEEN.

Member of West-Ukrainian Ornithological Society and West-Ukrainian Ornithological station.

Member of COST (European Cooperation in Science and Technology). Conservation of Freshwater Mussels: Pan-European Approach.

 Education:

2001-2005 – PhD student at the Department of Zoology, Biological Faculty, Ivan Franko National University of Lviv (LNU) (specialty “zoology” – 03.00.08): Thesis theme: «Warblers of Acrocephalus Naum. family: biology and migrations on the western part of Ukraine», 2008; supervisor Josyf V. Tsaryk, D.Sci. (Biol.).

2000-2002 – MSc at the Department Environment and Natural Resource Economics (ENARECO), Ukrainian National Forestry University. Specialty “Environment and Natural Resource Economics”.

1996-2001 – student at the Department of Zoology, Biological Faculty LNU. Specialty “Zoology”.

Employment positions:

2019 – present – associate professor, Department of Zoology, LNU.

2013-2019 – assistant professor, Department of Zoology, LNU.

2010, 2016-2022 – custodian of funds of the I category, Zoological Museum, LNU.

2009-2010 – engineer,  Zoological Museum, LNU.

2003-2009 – senior laboratory assistant, Zoological Museum, LNU.

 

06.2010 – 07.2016 – maternity leave.

Teaching Experience:

Since 2013 I have dealt with various kind of educational activities in Ivan Franko National University of Lviv, including lectures in “Animal migration”, “Parasitology”, “Methodology of teaching of zoological disciplines in high school”, laboratory classes on “Vertebrate Zoology” “Invertebrate Zoology”, “Zoology practicum”, practical trainings, a “Field educational practice on vertebrate zoology” and others classes. In Zoological Museum I guided excursions for groups of high school students, secondary school pupils and adult visitors.

 Fellowships/Awards/Scientific visits/Grants:

August 22 – September 15, 2022 – COST Action: CA18239 Reference: E-COST-GRANT-CA18239-e674c7fb Title: Phenotypic variation of freshwater mussels in Ukraine: historical vs present data.

March 10 – July 10, 2022; September 16 – December 31, 2022 – the long-term scientific visit in the Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences (Krakow, Poland). https://pan.pl/blog/pobyty-naukowcow-z-ukrainy-w-pan/.

April 1 – 30, 2007 – Queen Jadwiga scholarship at Jagiellonian University (Cracow, Poland).

October, 4 – November, 5, 2005 – Research visit to “Burullus” reserve, Baltim City (Middle Nile Delta, Egypt) in the framework of activity as a Member of the SE European Bird Migration Network.

Participation in target scientific programs of the Department of Zoology and Zoological Museum:

2022 – “The transformation of settlements and its impact on the zoobiota of western Ukraine during climate change” (r/N  0122U200481).

2018 – 2021 – «Сoenotic connections of key stone species as a basis for conservation and reproduction of European watershed biodiversity». (r/N 0117U001390).

2009-2010 – “Sozological assessment and zoning of the biosphere reserves of Western Polesie and Roztoche according to the environmental monitoring data”. State registration #0109U002094.
2006-2008 –
“Monitoring of ecosystems of the transboundary territories of Roztochchya and Western Polesie”. State registration #0106U001323.

20052022«Scientific Funds and Museum Exposition of Zoological Museum of Ivan Franko National University of Lviv». r/N 0108U002575.

2003-2005 – “Monitoring of the multi-effects and synergistic effects on ecosystems of Shatskyy National Park”. State registration #0103U001914.

2000-2002 – “Impact of the environment on the state and conservation of biodiversity of the Shatsky National Natural”. State registration #0103U00187.

Languages: Ukrainian (native speaker), Polish (fluent), Russian (fluent), English (medium), German (with dictionary).

 Publications:

I’m an author and co-author of about 100 scientific publications, including 34 articles published in scientific journals and 16 articles in other editions as well as 43 abstracts and conference papers, published in conference proceedings, four catalogues of zoological collections and one monography.

Selected publications:

 1. Andriishyn B., Balandiukh N., Hnatyna O., Dykyy I., Ivanets O., Koltun I., Lesiv K., Lesnik V., Martsiv M., Nazaruk K., Reshetylo O., Skyrpan I., Chamar I., Tsaryk I., Tsaryk J., Shydlowskyy I. Animal key species of the ecosystems of western Ukraine // Visnyk of the Lviv University. Series Biology. 2022. Issue 87. P. 112–129. [In Ukrainian]. DOI: 30970/vlubs.2022.87.10. https://www.researchgate.net/publication/365341258_Animal_key_species_of_the_ecosystems_of_western_Ukraine
 2. Hnatyna O. S., Horban I. M., Senyk M. A. The autumn migration of the Citrine Wagtail, Motacilla citreola, in the Lviv region (W. Ukraine) during its range expansion // The Ring 42, 2020. – P. 39-50. DOI: 10.2478/ring-2020-0003.
 3. Zahorodnyi I., Romaniuk L., Hnatyna O., Pokrytiuk L., Dykyy I. Diet of the little Athene noctua (Scopoli, 1769) on the territory of Berehovo district (Transcarpathian region) // December 2021. Studia Biologica 15(4): 71-86. DOI: 30970/sbi.1504.670.
 4. Stępniewska K., Ożarowska A., Busse P., Zehtindjiev P., Ilieva M., Hnatyna O., Meissner W. Fuelling strategies differ among juvenile Sedge and Reed Warblers along the eastern European flyway during autumn migration. Ornis Fennica, 2018, 95, P. 103-114. https://www.ornisfennica.org/pdf/latest/18Stepniewska.pdf.
 5. Tsaryk J., Hnatyna O. Warblers of genus Acrocephalus in the system of consortions. [In Ukrainian: Tsaryk J., Hnatyna O. Ocheretyanky rodu Acrocephalus Naum. u systemi konsortsiy. Visnyk Lvivskogo Universytetu. Seria biologichna, 2015, Vyp. 70, S. 155-161].
 6. Koleček J., Schleuning M., Burfield I. J., Báldi , Böhning-Gaese K., Devictor V., Fernández-García J. M., Hořák D., Van Turnhout C. A. M., Hnatyna O., Reif J. Species protection by national legislation improves bird population trends in Eastern European countries. Biological Conservation, 2014, Vol. 172, P. 109-116. https://www.researchgate.net/publication/260836673_Birds_protected_by_national_legislation_show_improved_population_trends_in_Eastern_Europe.
 7. Zaytseva H., Hnatyna O. Trophic links of tawny owl (Strix aluco) with micromalmals in Chernihiv Polesie. [In Ukrainian: Zaytseva H., Hnatyna O. Trophichni zvyazky sovy siroyi (Strix aluco L.) z micromammaliyamy na terytoriyi Chernigivskogo Polissya. Visnyk Lvivskogo Universytetu. Seria biologichna, 2010. Vyp. 54, S. 132-137].
 8. Hnatyna O., Senyk M.A., Zhuravchak R.O. First record of successful breeding of Eurasian oystercatcher, Haematopus ostralegus (Charadriiformes, Haematopodidae) in the west of Ukraine. [In Ukrainian: Hnatyna O., Senyk M.A., Zhuravchak R.O. Persha reyestratsiya uspishnogo gnizduvannya kulyka-soroky Haematopus ostralegus (Charadriiformes, Haematopodidae) na zakhodi Ukrayiny. Vestnic Zoologii, 2010, 44 (2), S. 182].
 9. Zhuravchak R.O., Hnatyna O., Senyk M.A. First record of successful breeding of Terek sandpiper Xenus cinereus (Scolopacidae, Charadriiformes) in the west of Ukraine. [In Ukrainian: Zhuravchak R.O., Hnatyna O., Senyk M.A. Persha reyestratsiya uspishnogo gnizduvannya morodunky Xenus cinereus (Scolopacidae, Charadriiformes) na zakhodi Ukrayiny. Vestnic Zoologii,, 2010, 44 (2), S. 176].
 10. Tsaryk J., Horban I.M., Hnatyna O. Environmental monitoring for the conservation of biological diversity of the Shatsky National Natural Park. [In Ukrainian: Tsaryk J., Horban I.M., Hnatyna O. Ecologichnyy monitoryng dlya potreb zberezhennya biologichnogo riznomanittya Shatskogo Natsionalnogo Pryrodnogo Parku. Naukovyy Visnyk Volynskogo natsionalnogo universytetu imeni Lesi Ukrainky, 2009, №2, S. 96-100].
 11. Horban I.M., Shydlovskyy I.V., Hnatyna O., Pisulinska N.A. Senyk M.A. Proposals for the third edition of the Red Book of Ukraine: birds. [In Ukrainian: Horban I.M., Shydlovskyy I.V., Hnatyna O., Pisulinska N.A., Senyk M.A. Propozytsiyi do tretyogo vudannya Chervonoyi knygy Ukrayiny: ptakhy. Biologichni studii, 2009, Т. 3, № 3, S. 107-122].
 12. Hnatyna O. Breeding habitats of the Reed Warbler (Acrocephalus scirpaceus Hermann, 1804) in the west of Ukraine. [In Ukrainian: Hnatyna O. Gnizdovi biotopy ocheretyanky stavkovoyi (Acrocephalus scirpaceus Hermann, 1804) na zakhodi Ukrayiny. Visnyk Lvivskogo Universytetu. Seria biologichna, 2008. Vyp. 48, 115-122]
 13. Zakala O. The stopover duration of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) during the autumn migration in the reedbeds of the western part of Ukraine. 9th SEEN Workshop. Programme and abstracts. Cracow, Poland, 5-8 July 2007,P. 26.
 14. Zakala O. The Aquatic Warbler in the Shatsky National Natural Park: current state, habitat distribution, threat for existence. [In Ukrainian: Zakala O. Prudka ocheretyanka v Shatskomu natsionalnomu pryrodnomu parku: suchasnyy stan, biotopnyy rozpodil, zahrozy dlya isnuvannya. Materialy naukovoyi konferentsiyi “Suchasni problemy zapovidnoyi spavy”, m. Shatsk, 7-10 veresnya 2006 r. Lviv: Spolom, 2007, S. 21-24].
 15. Zakala O., Ibrahim W., Busse P. Autumn migration and moult strategy of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) at Burullus (northern Egypt). Abstracts. 8th SE European migration network Workshop. Prague, Czech Republic, 2006. Brno, 2006, P. 42.
 16. Zakala O., Maksalon L., Dudzik K. Orientation of the Reed Warbler (Acrocephalus scirpaceus) during the autumn migration in the western Ukraine. Abstracts. 8-th SE European migration network Workshop. Prague, Czech Republic, 2006. Brno, 2006, P. 43.
 17. Zakala O. Directional preferences of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) during autumn migration in western Ukraine. The Ring, 2006, 28 (1), P. 78-80.
 18. Zakala O. Orientation of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) during the autumn migration in the western Ukraine. Abstracts 5th Conference of the European Ornithologists Union, Abstract Volume. Strasbourg, 2005. Alauda, 2005. Vol. 73, No. 3, P. 240.
 19. Zakala O., Gorban I. Small settlements of the Aquatic Warbler in Western Polissya. [In Ukrainian: Zakala O., Gorban I. Dribni poselennya prudkoyi ocheretyanky v umovakh Zakhidnogo Polissya. Naukova konfrentsiya “Stan I bioriznomanittya ecosystem Shatskogo natsionalnogo pryrodnogo parku” 16-18 veresnya. Lviv, 2005, S. 34-36].
 20. Zakala O., Shydlovskyy I., Busse P. Variation in a body-mass and fat reserved of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) on autumn migration in the L’viv province, Ukraine. The Ring, 2004, Vol. 26, No. 2, P. 55-62.
 21. Zakala O. Autumn migrations of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) in the western Ukraine. The Ring, 2004, Vol. 26, No. 1, P. 21.
 22. Zakala O. Orientation of Acrocephalus in Lviv region. The Ring, 2003, Vol. 25, No 1-2, P. 74-75.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!