Решетило Остап Степанович

Посада: доцент кафедри зоології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: ст. наук. співробітник

Телефон (робочий): +38 032 239 4285

Електронна пошта: ostap.reshetylo@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: bioweb.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Зоологія, герпетологія, земноводні, екологія тварин, фрагментація навколишнього природного середовища, збереження біорізноманіття

Вибрані публікації

Наукові статті

Матеріали конференцій

 • Reszetyło O., Rykowska Z., Briggs L. Analiza wpływu systemu odwadniającego tory kolejowe (typu korytka krakowskie) na płazy // Materiały z IХ Ogólnopolskiej Konferencji Herpetologicznej (Kraków, 22-23 września 2008 r.). – Kraków, 2008. – S. 95-98.
 • Решетило О.С., Микітчак Т.І. Роль консортивних зв’язків у забезпеченні життєздатності популяцій деяких видів аконітів і тирличів у Чорногорі // Матер. міжнар. наук. конф. «Пожижевська-50» (Львів-Пожижевська, 23-27 вересня 2008 року). – Львів, 2008. – С. 353-354.
 • Решетило О.С. Різноманіття угруповань земноводних у просторовому градієнті умов басейну верхів’я Прип’яті // Матер. наук. конф. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку» (Шацьк, 10-13 вересня 2009 р.). – Львів, 2009. – С. 75-76.
 • Rykowska Z., Reszetyło O., Briggs L. Wpływ systemu odwodniającego tory typu korytka krakowskie na płazy oraz przegląd rodzajów i analiza skuteczności konstrukcji ochronnych // Mater. konf. „Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego” (Jurata, 5-7 maja 2009 r.) Jurata, 2009. – S. 113-116.
 • Reshetylo O., Mykitchak T. Road mortality of amphibians in western Ukraine (Lviv Province) // Proc. IENE Intern. Conf. on Ecology and Transportation: Improving connections in a changing environment (Velence, Hungary, 27 Sept. – 1 Oct. 2010). – Budapest, 2010. – P. 55.
 • Reshetylo O., Briggs L. Diversity of amphibians in the places of road and rail investments in Poland // Materialy z Х Ogólnopolskiej Konferencji Herpetologicznej (Kraków, 27-28 wrzesnia 2010 r.). – Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny, 2010. – S. 103-109.
 • Tsaryk J., Tsaryk I., Reshetylo O. The Chornohora high mountains (The Ukrainian Carpathians) as a system of natural and anthropogenically changed landscapes // Research and Management of the Historical Agricultural Landscape. Proceedings from international conference (Vinicne, 14-16th March 2011, Slovakia) – Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences. – Bratislava, 2011. – P. 157-164.
 • Reshetylo O., Briggs L. Overview of E.orbicularis and B.bombina habitat characteristics in Poland // Proceedings of the 2nd International workshop-conference “Research and conservation of European herpetofauna and its environment: Emys orbicularis, Bombina bombina and Coronella austriaca”. (Project LIFE-HerpetoLatvia, 14-15.08.2014). – Daugavpils, 2014. – P. 11.
 • Решетило О. Фрагментація оселищ тварин: наслідки та підходи до її оцінювання // Матер. наук. конф. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку» (Шацьк, 11-14 вересня 2014 р.). – Львів: Сполом, 2014. – С. 67-68.
 • Решетило О. Ступінь фрагментації та ефективна площа природоохоронних територій Карпатського регіону // Матер. наук. конф. «Історичні і сучасні аспекти вивчення біоти Карпат» (Львів-Кваси, 27-30 липня 2015 р.). – Львів: ЛНУ імені Франка, 2015. – С. 83-85.
 • Reshetylo O., Briggs L. The comparison of aquatic habitat demands of Bombina bombina from the North European lowlands and the East Carpathian foothills // Book of abstracts of the 3rd International workshop–conference: Research and conservation of European herpetofauna and its environment: Bombina bombina, Emys orbicularis, and Coronella austriaca. Daugavpils University, 24-25.09.2015. Daugavpils, Latvia: P. 33.
 • Osiyeva А.-А., Reshetylo О. Biotic characteristics of Fire-Bellied toads (Bombina, Amphibia) of Bibrka-Stilsko Hill ridge // Мат-ли ХІІІ міжнар.наук. конф. «Молодь і поступ біології», 25-27 квітня 2017 р., Львів. – Львів : СПОЛОМ, 2017. – С. 165.
 • Решетило О. С., Осієва А.-А. О., Стах В. О., Андріїшин Б. О., Дикий І. В. Загибель земноводних на автошляхах під час весняних міграцій на Розточчі // Мат-ли ІХ міжнар. наук. конфер. «Zoocenosis-2017: Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах», 20-22 листопада 2017 р., Дніпро. – Дніпро, 2017. – С. 94-95.
 • Решетило О.С. Знахідки видів тварин Червоної книги України у областях Карпатського регіону // Матер. до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ / Серія «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 7, Т. 2. – Київ, 2018. – С. 193.
 • Osiyeva A., Reshetylo O., Yanchukov A. Pilot genetic assessment of the eastern most populations of Carpathian endemic Montandon`s newt Lissotriton montandoni within Bibrka-Stilsko Hill ridge (Lviv region, Ukraine) // Mater. 5th Ecology and Evolutionary Biology Symposium (18-20 July 2018, İzmir TURKEY). – 2018. – P. 36-37.
 • Reshetylo O., Osiyeva A.-A., Stakh V., Dykyy I., Andriyishyn B., Panchuk M., Tsaryk I. Amphibian mortality on the main roads of Lviv province (Ukraine) // Polskie Sympozjum Herpetologiczne / Ksiazka abstraktow (8-9 grudnia 2018, Wroclaw, POLSKA). – 2018. – S. 42.
 • Решетило О., Струс В., Андріїшин Б., Струс Ю., Осієва А.-А., Коваль Н., Баландюх Н. Загибель амфібій на автошляхах Закарпаття під час весняних міграцій // Матер. Х міжнар. конф. УГТ (16-18 вересня 2019 р., Кам’янець-Подільський). – К., 2019. – С. 52-53.

Підручники та монографії

 • J. Tsaryk, V. Kyyak, I. Horban, I. Tsaryk, O. Reshetylo. Grazing Effects on the Nature Conservation Value of Pastures in the Carpathians // Transformation Processes in the Western Ukraine: concepts for a Sustainable Use. – Weissensee Verlag. – Berlin, 2008. – P. 291-296 (ISBN 978-3- 89998-089-9)
 • Решетило О.С., Микітчак Т.І. Роль консортивних зв’язків у забезпеченні життєздатності популяцій // Життєздатність популяцій рослин високогір’я Українських Карпат. – Львів: Меркатор, 2009. – С. 133-148 (ISBN 978-966-7563-16-5)
 • Решетило О. Збереження біотопів запилювачів рослин // Збереження біотичного різноманіття у високогір’ї Українських Карпат. Наукові рекомендації. – Львів: Меркатор, 2009. – С. 38-40 (ISBN 978-966-7563-24-0)
 • Микітчак Т.І., Решетило О.С., Рожко І.М., Ленько О.В. Біоіндикація якості лентичних водойм // Карпатський національний природний парк. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2009. – С. 260-275 (ISBN 978-966-2988-19-2)
 • Царик Й.В., Жиляєв Г.Г., Дмитрах Р.І., Кияк В.Г., Кобів Ю.Й., Білонога В.М., Решетило О.С., Нестерук Ю.Й. Роль інтегральних і диференційних параметрів популяцій різних екотипів у формуванні біорізноманіття і толерантності екосистем // Роль природних екотипів рослин у формуванні біорізноманіття та стійкості фітосистем до несприятливих умов. – Львів, 2011. – С. 40-55 (ISBN 978-966-02-6226-3)
 • Решетило О. Зоогеографія: навч. посіб.: [для студ. вищ. навч. закл.]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. –  232 с. – (Серія «Біологічні Студії») (ISBN 978-966-613-977-4)
 • Решетило О.С. Клас Земноводні // Рідкісні та зникаючі види тварин Львівської області. – Львів: Ліга-прес, 2013. – С. 108-114 (ISBN 978-966-397-202-2)
 • Популяційне різноманіття рідкісних видів високогір’я Українських Карпат: збереження та управління. Наукові рекомендації / Царик Й.В., Козловський М.П., Решетило О.С. та ін. – Львів: Карти і Атласи, 2013. – 96 с. (ISBN 978-966-2325-14-0)
 • Екосистеми лентичних водойм Чорногори (Українські Карпати) / Микітчак Т., Решетило О., Костюк А. та ін.. – Львів: ЗУКЦ, 2014. – 288 с. (ISBN 978-617-655-104-1)
 • Механізми самовідновлення популяцій / Царик Й.В., Білонога В.М., Решетило О.С. та ін. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – 216 с. (ISBN 978-966-665-956-2)
 • Фауністичне різноманіття стариць річки Західний Буг / Царик Й.В., Дикий І.В., Решетило О.С. та ін. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – 124 с. (ISBN 978-966-665-949-4)
 • Історичний розвиток тваринного світу: навчальний посібник для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040102 – Біологія за спеціальностями 8.04010207 – Зоологія і 7.04010207 – Зоологія / укл. О.С. Решетило. – Львів: Львівський національний університет імені Франка, 2015. – 96 с.
 • Фактори загроз біорізноманіттю заповідних територій Українських Карпат, Розточчя та Західного Полісся / Й.В. Царик, І.М. Горбань, О.С. Решетило / за ред. Й.В. Царика. – Львів: СПОЛОМ, 2016. – 120 с. (ISBN 978-966-919-141-0)
 • Навчальна практика з зоології безхребетних: методичні вказівки для самостійної роботи студентів біологічного факультету спеціальностей 091 – Біологія і 014 – Середня освіта / укл. О.С. Решетило, І.В. Дикий, К.М. Назарук, В.В. Лєснік, А.Т. Затушевський, О.Р. Іванець, І.В. Яворницька. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – 56 с.
 • Загибель земноводних на автошляхах: причини, сучасний стан проблеми та способи її вирішення / В. Стах, О. Решетило, Б. Андріїшин, І. Дикий, А.-А. Осієва. – Дрогобич: Вид-во «Коло», 2017. – 24 с.
 • Зміни структури популяцій рідкісних видів високогір’я Українських Карпат і проблеми їх збереження / Кияк В., Кобів Ю., Жиляєв Г., Білонога В., Дмитрах Р., Микітчак Т., Решетило О., Кобів В., Нестерук Ю., Штупун В., Гинда Л.; за ред. Кияка В. – Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2018. – 280 с. (ISBN 978-966-2042-32-0)
 • Польовий визначник решток земноводних, які загинули на автошляхах / О. Решетило, В. Струс, Б. Андріїшин. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. – 42 с. (ISBN 978-617-10-0553-2)

 

Наукова біографія

Народився у Львові. Протягом 1992-97 рр.вивчав біологію в ЛНУ імені Івана Франка. Здобув спеціалізацію зоолога з правом викладання біології та хімії. Після завершення аспірантури в Інституті екології Карпат НАН України в 2000 р. успішно захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.16-екологія (2002 р.). З того часу працюю у відділі популяційної екології цього ж Інституту (з 2013 р. за сумісництвом) на посадах молодшого, наукового і старшого наукового співробітника.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!