Колтун Ірина Олегівна

Посада: асистент кафедри зоології, інженер 2 категорії Навчально-методичної лабораторії вивчення біорізноманіття

Телефон (робочий): (032) 239-42-85

Телефон (мобільний): (093) 545-42-01

Електронна пошта: iryna.koltun@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Різноманітність угруповань макрофітів і молюсків та їх взаємозв’язок у водних біотопах Розточчя та Західного Полісся

Публікації

 • I. O. Koltun, I. S. Khamar DIVERSITY OF MOLLUSC COMMUNITIES IN SOME AQUATIC HABITATS OF SHATSK LAKE AREA // Biol. Sud. 2022: 16(3); 71–82  DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sbi.1603.689
 • I. O. Koltun, V. V. Liesnik, I. S. Khamar MALACOFAUNA OF SVITYAZ AND PISOCHNE LAKES IN SHATSK NATIONAL NATURE PARK AND THE ROLE OF MOLLUSCS IN FORMATION OF CERCARIAL DERMATITIS NIDI // Biol. Stud. 2020: 14(1); 63–72 • DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.1401.610
 • Колтун І., Хамар І. Малакофауна водойм різної трофності Шацького національного природнього парку // Мат-ли міжнар. наук. конфер. «Фауна України на межі ХХ–ХХІ ст. Стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій», 12–15
  вересня 2019 р., Львів – Шацьк. – Львів : СПОЛОМ, 2019. – С. 98–101.
 • Колтун І, Хамар І., Царик Й. Біотичні зв’язки прісноводних молюсків родини Lymnaeidae водойм Шацького національного природного парку // Мат-ли н аук. конфер. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку», 13–16 вересня 2018 р., Шацьк. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – С. 64-69.
 • Колтун (Шевчук) І.О., Горбань І.М., Хамар І.С. Прісноводна малакофауна природного заповідника “Розточчя”. Взаємні зв’язки макрофітів і молюсків // Матеріали наукової конференції “Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку” (11 – 14 вересня 2014 р., смт Шацьк), Львів. – 2014. – С. 39 – 42.
 • Колтун (Шевчук) І.О., Хамар І.С. Важкі метали у макрофітах озера Пісочне Шацького національного природного парку // Матеріали наукової конференції “Молодь і поступ біології” (8 – 11 квітня 2014 р., м. Львів), Львів. – 2014. – С. 112 – 113.
 • Шевчук І.О., Хамар І.С. Молюски водойм різної трофності Шацького національного природного парку // Матеріали наукової конференції “Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку” (12 – 15 вересня 2013 р., смт Шацьк), Львів. – 2013. – С. 89 – 93.
 • Шевчук І. О., Борсукевич Л. М., Хамар І.С. Приуроченість вищої водяної рослинності до озер різної трофності Шацького національного природного парку //  Біологічні студії. – 2013. – Т.7/№1. Biol. Stud. 2013: 7(1); 149–158 • DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.0701.242
 • Шевчук І.О., Хамар І.С. Макрофіти озера Пісочне та озера Перемут Шацького національного природного парку // Матеріали наукової конференції “Молодь і поступ біології” (16 – 19 квітня 2013 р., м. Львів), Львів.  – 2013. – С. 234 – 235.
 • Шевчук І.О., Хамар І.С. Екотонічні зони озера Пісочне Шацького національного природного парку // Матеріали наукової конференції “Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку” (6 – 9 вересня 2012 р., смт Шацьк), Львів. – 2012. – С. 86 – 88.
 • Шевчук І.О., Хамар І.С. Вміст радіонуклідів у макрофітах озер Шацького національного природного парку // Матеріали наукової конференції “Молодь і поступ біології” (3 – 6 квітня 2012 р., м. Львів), Львів. – 2012. – С.183 – 184.
 • Шевчук І.О., Хамар І.С. Вміст радіонуклідів у Phragmites communis Trin. водойм міста Львова і його околиць // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції “Фізичні методи в екології, біології та медицині” (15 − 18 вересня 2011 р., смт Шацьк), Львів. − 2011. −  С. 112 − 113.
 • Шевчук І.О., Хамар І.С. Молюски та вища водяна рослинність водойм міста Львова і його околиць // Матеріали наукової конференції “Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку” (8 – 11 вересня 2011 р., смт Шацьк), Львів. – 2011. – С. 107 – 110.

Біографія

Народилася 27 вересня 1989 р. у місті Львові. З 1996 року по 2006 рік навчалася у середній загальноосвітній школі № 92 міста Львова. Після закінчення школи, поступила у Львівський національний університет імені Івана Франка на біологічний факультет. У 2010 році здобула освіту бакалавра біоекології, а у 2011 одержала вищу освіту, присвоєно кваліфікацію біоеколога, спеціаліста з екології. З 2011 по 2017 роки навчалася в аспірантурі кафедри зоології Львівського національного університету імені Івана Франка.   З лютого 2018 року і до теперішнього часу працює на посаді асистента кафедри зоології Львівського національного університету імені Івана Франка, інженером І категорії кафедри зоології ЛНУ імені Івана Франка за сумісництвом (2018-2020 рр.), інженером ІІ категорії Навчально-методичної лабораторії вивчення біорізноманіття за сумісництвом (2020-2022 рр.).

 

 

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!