БАЛАНДЮХ Наталія

Посада: аспірант кафедри зоології

Електронна пошта: ntl1957k@ukr.net

Наукові інтереси

Загибель земноводних на автошляхах, дослідження локомоторних
функцій хвостатих земноводних, трофіка фонових видів безхвостих земноводних
Українського Розточчя.

Публікації

Баландюх Н., Решетило О. Характеристика локомоторних функцій хвостатих
земноводних// Матер. наук. конф. «Молодь і поступ біології»: XV Міжнародна
наукова конференція студентів і аспірантів, присвячена 135 річниці від дня
народження Я. Парнаса (м. Львів, 9–11 квітня 2019 р.). – Львів, 2019. – С. 160.
2. Баландюх Н. І., Андріїшин Б. О., Решетило О. С. Трофічні особливості ропухи
сірої (Bufo bufo) і жаби трав’яної (Rana temporaria) на території Українського
Розточчя // Матер. Х міжнар. конф. УГТ (16-18 вересня 2019 р., Кам’янець-
Подільський). – К., 2019. – C. 7-8
3. Решетило О., Струс В., Андріїшин Б., Струс Ю., Осієва А.-А., Коваль Н.,
Баландюх Н. Загибель амфібій на автошляхах Закарпаття під час весняних
міграцій // Матер. Х міжнар. конф. УГТ (16-18 вересня 2019 р., Кам’янець-
Подільський). – К., 2019. – С. 52-53.
4. Решетило О.С., Струс В.О., Андріїшин Б.О., Струс Ю.М., Осієва А.-А.О.,
Баландюх Н.І. Загибель амфібій на автошляхах Закарпаття // Матер. міжнар. наук.
конф., присв. 100-річчю  від дня народження професора Костянтина
Малиновського (Львів, 14-15 травня 2020 р.). – Львів, 2020. – С. 142-145.
5. Balandiukh N., Andriishyn B., Reshetylo O. 2020. Seasonal diet differences of the
Common Toad Bufo bufo (Linnaeus, 1758) in Ukrainian Roztochia (Western Ukraine).
Acta Biol. Univ. Daugavp., 20 (2): 113 – 119.

Біографія

Народилася 19 травня 1997 року в місті Львів. Протягом 2003–2014 років
навчалася у ліцеї №15. Після закінчення ліцею, в 2014 році вступила у Львівський
національний університет імені Івана Франка на біологічний факультет. В 2018

році здобула ступінь бакалавра (вчитель біології та хімії, інженер-лаборант у
галузі біології). Впродовж 2018–2019 рр. навчалася у магістратурі кафедри
зоології. У вересні 2020  року вступила до аспірантури кафедри зоології
Львівського національного університету імені Івана Франка.