БАЛАНДЮХ Н.

Посада: аспірант кафедри зоології

Наукові інтереси

Загибель земноводних на автошляхах, дослідження локомоторних
функцій хвостатих земноводних, трофіка фонових видів безхвостих земноводних
Українського Розточчя.

Публікації

Баландюх Н., Решетило О. Характеристика локомоторних функцій хвостатих
земноводних// Матер. наук. конф. «Молодь і поступ біології»: XV Міжнародна
наукова конференція студентів і аспірантів, присвячена 135 річниці від дня
народження Я. Парнаса (м. Львів, 9–11 квітня 2019 р.). – Львів, 2019. – С. 160.
2. Баландюх Н. І., Андріїшин Б. О., Решетило О. С. Трофічні особливості ропухи
сірої (Bufo bufo) і жаби трав’яної (Rana temporaria) на території Українського
Розточчя // Матер. Х міжнар. конф. УГТ (16-18 вересня 2019 р., Кам’янець-
Подільський). – К., 2019. – C. 7-8
3. Решетило О., Струс В., Андріїшин Б., Струс Ю., Осієва А.-А., Коваль Н.,
Баландюх Н. Загибель амфібій на автошляхах Закарпаття під час весняних
міграцій // Матер. Х міжнар. конф. УГТ (16-18 вересня 2019 р., Кам’янець-
Подільський). – К., 2019. – С. 52-53.
4. Решетило О.С., Струс В.О., Андріїшин Б.О., Струс Ю.М., Осієва А.-А.О.,
Баландюх Н.І. Загибель амфібій на автошляхах Закарпаття // Матер. міжнар. наук.
конф., присв. 100-річчю  від дня народження професора Костянтина
Малиновського (Львів, 14-15 травня 2020 р.). – Львів, 2020. – С. 142-145.
5. Balandiukh N., Andriishyn B., Reshetylo O. 2020. Seasonal diet differences of the
Common Toad Bufo bufo (Linnaeus, 1758) in Ukrainian Roztochia (Western Ukraine).
Acta Biol. Univ. Daugavp., 20 (2): 113 – 119.

Біографія

Народилася 19 травня 1997 року в місті Львів. Протягом 2003–2014 років навчалася у ліцеї №15. Після закінчення ліцею, в 2014 році вступила у Львівський національний університет імені Івана Франка на біологічний факультет. В 2018 році здобула ступінь бакалавра (вчитель біології та хімії, інженер-лаборант у галузі біології). Впродовж 2018–2019 рр. навчалася у магістратурі кафедри зоології. У вересні 2020  року вступила до аспірантури кафедри зоології Львівського національного університету імені Івана Франка.