Дикий Ігор Васильович

Посада: доцент кафедри зоології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): +38032 239 42 85

Публікації

Дикий І.В. Антропогенний вплив та на поселення борсука (Meles meles L.) та їх розташування в залежності від структури передгірних та рівнинних ландшафтів Львівщини // Вестник зоологии.– 2000. – №14. – С. 120-123.

Дикий І.В. Лісоекологічні особливості поширення борсука (Meles meles L.) в басейні Верхнього Дністра // Вісник Запорізького державного університету. – 2000. – №2. – С. 204-207.

Башта А.-Т., Сребродольська Є.Б., Дикий І.В., Мисюк В.О. Ставкова нічниця Myotis dasycneme в західних областях України // Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – 2002. – №1 (45). – С. 110-112.

Дикий І.В. Аналітичний огляд наукових праць з проблем біології борсука (Meles meles L.) // Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – 2002. –  №1 (45). – С. 154-170.

Дикий І.В. Поширення борсука на території Карпатського біосферного заповідника // Актуальні проблеми медицини, біології, ветеринарії і сільського господарства (Серія медицина і біологія). –  2001. – Кн.5. – С. 42– 45.

Сребродольська Є.Б., Дикий І.В., Мисюк В.О. Літня фауна кажанів Шацького національного природного парку // Міграційний статус кажанів в Україні / Novitates Theriologicae. – 2001. – Р.6. – С. 86-89.

Дикий І.В. Вплив кліматичних та орогідрологічних чинників на біологію борсука в умовах заходу України // Вісник Львівського університету, серія біологічна. – 2002. – Випуск 30. – С.55-60.

I. Delehan, I. Dykyy, N. Dzubenko, Ye. Srebrodolska Problems of the protection of large carnivores in the Ukrainian Carpathians // Вісник Львівського університету, серія біологічна. – 2002. – Випуск 30. – С.99-105.

Сребродольська Є.Б., Дикий І.В, Мисюк В.О. Теріофауна Шацького національного природного парку // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия биология, химия. – 2004. – Том 17 (56). №2. – С. 134-143.

Ружіленко Н., Дикий І. Зимова сплячка борсука звичайного (Meles meles L.) на території центральної України  // Вісник Львівського університету, серія біологічна. – 2004. –Випуск 38. – С. 157-160.

Bashta A.-T., Zhyla S., Dykyy I., Tkachuk Y. Lynx Survey Europe 2001 – Ukraine // Status and conservation of the Eurasian lynx (Lynx lynx) in Europe in 2001. ­–  2004. KORA Bericht Nr. 19 e. – S. 206-213.

Дикий І. «Борсук (Meles meles L., 1758) на заході України (морфологія, поширення, екологія, охорона)» // Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.біол.наук. – Київ, 2004. – 20 с.

Дикий І. Особливості поселень борсука (Meles meles L.) на території заходу України  // Вісник Львівського університету, серія біологічна. – 2005. Випуск 40. – С. 101-110.

Дикий І., Дика О. Живлення борсука на території Західної України  // Науковий вісник Ужгородського університету, серія біологія. – 2005. Випуск 17. – С. 42-49.

I. Parnikoza, I. Dykyy, V. Trokhymets et all. Curent state and peculiarities of antarctic herb tundra formation Argentine islands and nearest Archipelago // British Antarctic survey. 2009. – 16 p.

C. Melis., B. Jedrzejewska, M. Apollonio, W. Jedrzejewski, K. Bartoš, J. Linnell, I. Kojola, J. Kusak, M. Adamic, S. Ciuti, I. Delehan, I. Dykyy [et all.] Predation has greater impact in less productive environments: biogeographic variation in roe deer Capreolus capreolus population density across Europe // Global Ecology and Biogeography. 2009. – Volume 18, Issue 6, P. 724–734.

Chesalin М., Naveen R., Lynch H., Bullock I., Rider M., Miller A., Forrest S., Dagit R., Dykyy I., Timofeyev V. Long-term changes in populations of seabirds on Petermann Island and surrounding islands in Graham Land, Antarctic Peninsula // Морской экологический журнал. — 2009 — Т.8, №3 — С.  5 – 13.

Parnikoza I. , Convey P., Dykyy I. , Trokhymets V. et all. Current status of the Antarctic herb tundra formation in the Central Argentine Islands // Global Change Biology. —2009 — 15. — P.1685–1693.

Dykyy I. The feeding peculiarities of the antarctic seals in the region of the archipelago of Argentina Islands // Ukrainian Antarctic Journal. —2009 — 8. — P.215–223.

Pilot M., Branicki W., Jedrzejewski W., Goszczynski J., Jedrzejewska B., Dykyy I., Shkvyrya M., Tsingarska  E. Phylogeographic history of grey wolves in Europe // MC Evolutionary Biology . — 2010 — 10:104. —  P. 1-29.

Пекло А.М., Дикий И.В. О некоторых редких видах птиц Аргентинских островов (Антарктика) // Збірник праць Зоологічного музею. — 2010 — №41 — С.145-153.

Дикий І. В. Ценотичні зв’язки біоти суходолу островів Західної Антарктики / Дикий І.В., Царик Й.В., Шидловський І.В., Трохимець В.Н., Головачов О.В. // Український антарктичний журнал. – 2011-2012. – № 10-11. – С. 239–256.

Парникоза І. Перенесення складових антарктичної трав’янистої тундрової формації домініканським мартином в регіоні Аргентинських островів / Парнікоза І.Ю., Дикий І.В., Іванець В.Ю., Козерецька І.А., Рожок А.І., Кунах В.А. // Український антарктичний журнал. – 2011-2012. – № 10-11. – С. 272–281.

Загороднюк І. Мисливська теріофауна України: видовий склад і вернакулярні назви / Загороднюк І., Дикий І. // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2012. – Вип. 58. – С. 21–44.

Parnikoza I., Dykyy I., Ivanets V., Kozeretska I., Kunakh V., Rozhok A., Ochyra R. Convey P. Use of Deschampsia antarctica for nest building by the kelp gull in the Argentine Islands area (maritime Antarctica) and its possible role in plant dispersal // Polar Biology . — November 2012, Volume 35, Issue 11, pp. 1753-1758.

Dykyy I. The feeding peculiarities of the Antarctic seals in the region of the archipelago of Argentina Islands // Document CCAMLR № WG-EMM-12/P1. — 8 June 2012,  pp. 1-9.

Shkvyria M. Conditions of Captive Brown Bears in Ukraine / Shkvyria M., Dykyy I. // International Bear News. − Summer 2013. − Vol. 22 − No. 2. − P. 35–36.

Stronen AV, Jędrzejewska B, Pertoldi C, Demontis D, Randi E, Niedziałkowska M., Pilot M., Sidorovich V.E., Dykyy I. et al. (2013) North-South Differentiation and a Region of High Diversity in European Wolves (Canis lupus) // PLoS ONE 8(10): e76454. doi:10.1371/journal.pone.0076454

Білоконь С., Белоконь М. , Белоконь Ю., Дикий І. Мінливість вивірки звичайної (Sciurus vulgaris L.) заходу України за мікросателітними локусами // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 65. С. 296-305.

Пекло А.М., Дикий И.В. Тюлени Аргентинских островов (Антарктика) // Збірник праць Зоологічного музею. — 2012 — №43 — С.104-116.

Дикий І.В., Салганський О.О. Особливості росту молоді тюленя Уедделла (Leptonychotes weddellii) // Український антарктичний журнал. – 2013. – № 12. – С. 258-264.

Рошаль А.Д., Краснопёрова А.П., Дикий И.В., Юхно Г.Д., Сизова З.А., Шмырев Д.В., Гамуля Ю.Г., Утевский А.Ю. Примитивные почвы горы Demaria (Graham Land, Antarctic Peninsula): Морфология. Минеральный состав, вертикальное распределение // Український антарктичний журнал. – 2013. – № 12. – С. 265-281.

Iakovenko N. S. Antarctic bdelloid rotifers: diversity, endemism and evolution / Iakovenko N. S., Smykla J., Convey P., Kasˇparova´ E., Kozeretska I. A., Trokhymets V., Dykyy I., Plewka M., Devetter M., Durisˇ Z., Janko K. // Hydrobiologia. The International Journal of Aquatic Sciences. 2015. Vol.760. DOI 10.1007/s10750-015-2463-2
Синенька К. Мінливість забарвлення ящірки прудкої  (Reptilia, Lacertidae, Lacerta agilis) заповідних територій Українського Розточчя / Синенька К., Дикий І. //  Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2015. Вип. 69. С. 208–213
Парникоза И. Ю. Влияние птиц на пространственное распределение Deschampsia antarctica Desv. острова Галиндез (Аргентинские острова, прибрежная Антарктика) /  Парникоза И. Ю., Абакумов Е. В., Дикий И. В., Пилипенко Д. В., Швидун П. П., Козерецкая И. А., Кунах В. А. // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2015.  Сер. 3, Вып. 1.   С.78-97.
Парникоза И. Ю. Орнитогенные локалитеты Deschampsia antarctica в районе Аргентинских островов (Прибрежная Антарктика) / И.Ю. Парникоза, Е.В. Абакумов, И.В. Дикий, Д.В. Пилипенко, П.П. Швидун, О.А. Поронник, И.А. Козерецкая, В.А. Кунах //  Русский орнитологический журнал. 2014. Т. 23, Экспресс-выпуск №1056. С. 3095-3107.
Трохимець В. М. Фауна безхребетних тварин мохових угруповань острова Пітерман і прилеглого регіону Антарктичного півострова / Трохимець В. М., Яковенко Н. С., Коваленко О. С., Дикий І. В. //  Український антарктичний журнал. – 2014. – № 13. – С. 214-224.
Дикий І. В. Адаптивні аспекти молодих тюленів Уедделла та їх значення для біоіндикаційної оцінки кормової бази / Дикий І. В., Салганський  О. О. // Журнал агробіології та екології. 2014. – Т. 4, № 1. – С. 68-73.
Kvach Y. First record of the Chinese sleeper, Perccottus glenii Dybowski, 1877 (Actinopterygii: Odontobutidae) in the Dnieper Estuary, southern Ukraine (Black Sea drainage) / Kvach Y., Dykyy I., Janko K.  // BioInvasions Records. −2016. − Vol. 5. https://www.researchgate.net/publication/307477248
Дикий І.В. Добові та сезонні міграції тюленів Уедделла (Leptonychotes weddelli) в районі архіпелагу Аргентинські острови (західна Антарктика) / Дикий І.В.,  Дронговська M.О.  // Український антарктичний журнал. – 2015. – № 14. – С. 158–162.

 

навчальні посібники та методичні вказівки

Царик Й.В., Яворський І.П., Шидловський І.В., Дикий І.В., Лєснік В.В., Решетило О.С., Горбань І.М., Сребродольська Є.Б., Затушевський А.Т.  Хребетні тварини Західних областей України (навчальний посібник для студентів біологічного факультету. – Львів: видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 54 с.

Затушевський А. Т., Шидловський І. В., Закала О. С., Дикий І. В., Головачов О. В., Сеник М. А., Романова Х. Й. Каталог колекцій ссавців Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів: видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 429 с.

Порадник карпатського лісівника / Чернявський М.В., Парпан В.І., Бродович Р.І., Гаврусевич А.М., Гайда Ю.І., Геник Я.В., Гербут Ф.Ф., Гніденко В.І. Гудима В.Д., Гузь М.М., Дебринюк Ю.М., Делеган І.В., Дикий І.В. та ін. / За ред. М.В. Чернявського. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2008. – 368 с.

Дикий І.В., Затушевський А. Т., Лєснік В.В., Назарук К.М., Шидловський І. В. Вимірювання хребетних тварин (методичні вказівки до лабораторних занять, навчальної практики та самостійної роботи для студентів нарямку підготовки 6.040102 – біологія та 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 40 с.

Дикий І.В., Затушевський А.Т., Лєснік В.В., Назарук К.М.,  Сребродольська Є.Б.,  Хамар І.С., Шидловський І.В.. Хребетні тварини Шацького національного природного парку : методичні вказівки до лабораторних занять і організації самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.040102 – біологія та 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування:  – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 20 с.

Шидловський І.В., Дикий І.В.,  Хамар І.С., Затушевський А.Т., Назарук К.М., Лєснік В.В. Навчальна практика з зології хребетних на базі Шацького біолого-географічного стаціонару ЛНУ імені Івана Франка. Екскурсії: методичні вказівки до навчальної практики та самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040102 – біологія:  – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 52 с.

Зоологія хордових : методичні вказівки до лабораторних занять  і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040102 – біологія (ч. 2) ⁄  укл.: К.М. НазарукА.Т. ЗатушевськийІ.В. ДикийВ.В. Лєснік. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 88 с.

 

підручники

Царик Й.В. Зоологія хордових (підручник) / Й.В. Царик, І.С. Хамар, І.В. Дикий, І.М. Горбань, В.В. Лєснік, Є.Б. Сребродольська; ред.. Й.В. Царик. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 356 с. – Серія «Біологічні Студії».

 

монографії

Дикий І. Хижі ссавці. (Carnivora) / Загороднюк І. (ред.) Фауна печер України. Київ, 2004. – С. 96-98. (Амеличев Г., Аністратенко В., Атамась Н., Башта Т., Бобкова О. Варгович Р., Годлевська О., Головачов О., Дикий І. та ін. – 248 с.)

Шацьке поозер’я: характеристика абіотичних і біотичних компонентів екосистеми / Царик Й.В., Горбань І.М., Грабовський В.А., Хмелівський В.О., Богуцький А.Б., Костюк О.В., Дзендзелюк О.С., Карпенко Н.І., Залеський А.Б., Баранов В.І., Лашманов В.І., Головачов О.В., Дикий І.В., Думич О.Б., Закала О.С., Іванець О.Р., Лєснік В.В., Савицька О. М., Сеник М.А., Сребродольська Є.Б., Шидловський І.В., Яворський І.П., Ященко П.Т. – Львів: Євросвіт, 2008. – 202 с.

Башта А.-Т.В., Дикий І.В., Черемних Н., Івашків І., Кусьнеж О.  Клас Cсавці – Mammalia // Рідкісні та зникаючі види тварин Львівської області / Ред. Башта А.-Т.В., Канарський Ю.В., Козловський М.П. – Львів, 2013. – С. 170-201.

Фауністичне різноманіття стариць річки Західний Буг [текст] : моногр. / [Й. В. Царик, І. В. Дикий, О. М. Савицька]. – [за ред. Й. В. Царика]. – Львів: СПОЛОМ, 2014. –  124 с.

Ведмідь бурий (Ursus arctos) в Україні: актуальні проблеми збереження та дослідження популяції / Під ред. І. Дикого, М. Шквирі. – Київ, 2015. – 144 с.
Й. В. Царик Фактори загроз біорізноманіттю заповідних територій Українських Карпат, Розточчя та Західного Полісся / Й. В. Царик, І. М. Горбань, О. С. Решетило, І.В. Дикий та ін. – за ред. Й.В. Царика. – Львів: СПОЛОМ, 2016. – С. 120

Біографія

Народився 8 грудня 1974 року у місті Львові. У 1992 році закінчив з відзнакою Львівську середню школу-інтернат №1 і поступив на біологічний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка. Навчаючись у 1992-1997 роках на біофаці, був членом і скарбником Львіського відділення Українського товариства охорони птахів.

Протягом 1995-1997 рр. під час навчання в університеті паралельно працював за сумісництвом керівником гуртка зоологів в Львівському міському дитячому еколого-натуралістичному центрі. 1996 р. – співвиконавець спільної з Комітетом охорони орлів українсько-польської акції обліків гнізд беркута в Польських Бещадах. 1996-1998 рр. – співвиконавець спільного українсько-німецького проекту “Дністер” (виконавець батрахологічної частини проекту).

У 1997 році закінчив з відзнакою ЛНУ ім. Івана Франка і поступив на стаціонарне відділення аспірантури при кафедрі зоології ЛНУ ім. Івана Франка. Протягом навчання в аспірантурі успішно склав усі кандидатські іспити та опублікував необхідну кількість наукових публікацій. У 2000 році завершив навчання в аспірантурі і був зарахований асистентом кафедри зоології ЛНУ ім. Івана Франка. У 2005 році захистив кандидатську дисертацію «Борсук (Meles meles L., 1758) на заході України (морфологія, поширення, екологія, охорона)» за спеціальністю 03.00.08 – зоологія. В студентські роки активно займався альпінізмом (3 розряд). Учасник експедицій в 1999 році на Кавказ у район Приельбрусся (Кабардино-Балкарія) сходження на г. Ельбрус; 2000 рік – Гірський Алтай (Росія), сходження на г. Бєлуха; 2006, 2009, 2012 – Західна Антарктида, сходження на г. Де-Марія, г. Мілл, г. Скот; г. Шеклтон; 2012 – Аляска (США) сходження на г. Деналі (Мак-Кінлі).

З 1998 року є членом Українського теріологічного товариства та активним учасником щорічних Міжнародних теріологічних шкіл-семінарів (1998-2003, 2007 рр.). З 1999 року співорганізатор головний секретар координаційного центру групи HELP з охорони великих хижих ссавців (КЦГ HELP), який діє у складі Українського теріологічного товариства НАНУ як одна з його секцій з 27.04.2001 року. З 2000 року член Українського хіроптерологічного товариства. З 2002 року член Ради Теріологічної школи-семінару та редколегії серії «Праці Теріологічної Школи» – видання Українського теріологічного товариства НАНУ.

Протягом 2001 року, проводив експедиційні дослідження та збір матеріалу стосовно сучасного стану популяції вовка, ведмедя та рисі в межах регіону Українських Карпат (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська обл.) в рамках проекту “Великі хижаки в Україні: стан популяцій та перспективи охорони”. У цьому ж році згідно укладених угод проводив інвентаризацію хижих ссавців на територіях Природного заповідника Розточчя та НПП “Яворівський”. У 2002 році співвиконавець теми “Оцінка стану популяцій хижих ссавців, занесених до Червоної книги України” спільно з Інститутом екології Карпат НАН України (Договір № 4/1260/17 від 12.08.2002 р. з Мінекоресурсів України). В грудні 2004 р. брав участь в міжнародній робочій нараді “Large carnivore impact on ungulates along a productivity gradient in European ecosystems” яка проводилася в Інституті дослідження ссавців Польської академії наук. У 2005 році учасник спільного проекту “Large carnivores in northern landscapes. Status survey, conflicts, human dimensions, ecology and conservation of bears, lynx and wolves in Estonia, Latvia, Lithuania and Poland”. З 2005 року член Українського герпетологічного товариства.

Приймав участь у 11 (2006-07 рр.), 14 (2009-10 рр.) та 17-сезон (2011-12 рр.) Українських антарктичних експедиціях (УАЕ), на Українській антарктичній станції «Академік Вернадський» (УАС). Зимував на посаді біолога-зимівника, та під час 14 УАЕ виконував обов’язки замісника начальника з наукових питань. Проводив науково-дослідні роботи під час 11 УАЕ по чотирьох наукових біологічних проектах згідно Державної програми досліджень України в Антарктиці на 2002-2010 рр.: Ссавці Аргентинських островів (видовий склад, чисельність, біотопічне розміщення, особливості біології) та їх роль в антарктичній екосистемі (керівник проекту); Моніторинг сучасного стану прибережних екосистем у районі УАС “Ак. Вернадський” (співвиконавець); Генетичний та біохімічний моніторинг біоти та визначення показників довкілля в районі Аргентинських о-вів (співвиконавець); Генетичні та біохімічні дослідження адаптивного потенціалу Deschampsia antarctica (співвиконавець). Та під час 14 УАЕ по трьох наукових біологічних проектах: Самопідтримання популяцій фонових видів морських ссавців і птахів Аргентинських островів і о. Пітерман та їх ресурсна роль для інших організмів (виконавець); Оцінка рівня забрудненості середовища основними поллютантами та його впливу на стан морської біоти в прибережній зоні Антарктики (регіону УАС) (співвиконавець); Ценотичні зв’язки популяцій морських птахів і ссавців островів Західної Антарктики та їхнє значення для формування біогеоценозів антарктичної тундри (виконавець).

 

Брав участь, як виконавець, у науковому біологічному проекті під час сезонних наукових досліджень 17 УАЕ на Українській антарктичній станції “Академік Вернадський”  у 2011−2012 рр., спільно з Національним антарктичним науковим центром (НАНЦ), відповідно до завдань Державної програми досліджень України в Антарктиці на 2002−2010 рр. (Розпорядження КМУ №422-р від 13.09.2002 р.): тема: «Оцінка чинників впливу широти і довготи на біотичне різноманіття, ценотичні зв’язки біоти Антарктичного півострова, їх роль в умовах глобальних кліматичних змін». А також, у науково-технічному проекті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, спільно з Національним антарктичним науковим центром (НАНЦ), відповідно до завдань Державної програми досліджень України в Антарктиці на 2011−2020 рр. (за договором № н/6-2013): тема: «Вивчення хімічного складу, структури, механізмів формування та накопичення біогенів на обраних ділянках Аргентинських островів та прилеглих територій».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!