Загородний І.

Посада: аспірант кафедри зоології

Електронна пошта: Ivan.Zahorodnyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

трофіка хижих птахів Західної України, Birdwatching, кільцювання птахів, дослідження гнізд, фауна тропічних морів і океанів, хвороби акваріумних риб

Публікації

 1. Zahorodnyi., I. Dykyy The features of nutrition of gray owl strix aluco L. in Lviv. // «Фауна України на межі XX-XXI ст. Нові концепції зоологічних досліджень». Всеукр. зоол. конф. (12-16 вересня 2017 р, м. Харків): тези доповідей. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – С. 64.
 2. Zahorodnyi I. The diversity and number (quantity) of small mammals on the territory of  “Cholgyni” ornithological reserve / Zahorodnyi I., Komarnytskyy I., Dykyy I. // Abstracts book the VII International Scientific Conference for Students and PhD Students “Youth and Progress of Biology” (25–27 April 2017, Lviv, Ukraine). – Lviv, 2017. – P. 33-34.
 3. Дикий І., Загородний І. Головоногі молюски в живленні ключових видів тварин архіпелагу Аргентинські острови (Західна Антарктида) // Матеріали міжнародної зоологічної конференції «Фауна на межі ХХ-ХХІ ст. Стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій», присвяченої 220 річниці від дня народження О. Завадського (м. Львів – смт Шацьк, 12-15 вересня 2019 р.). – Львів, 2019. – С. 67-70.
 4. Дубовик О., Скирпан М., Загородний І. Регіональний ландшафтний парк «Стільське Горбогір’я» – територія, важлива для гніздування, зимівлі та міграції рідкісних видів птахів // Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ. (Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 7, Т. 3.) .– Київ, 2019. – С. 127-130.
 5. Загородний І. В. Видове різноманіття риб, що входять у спектр живлення тюленя Уеделла (Leptonychotes weddelli) в межах архіпелагу Аргентинські о-ви (Західна Антарктика) / І. В. Загородний, І. В. Дикий // Мат-ли наук. конфер. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку», 11-14 вересня 2014 р. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – С. 28-29.
 6. Загородний І. В. Живлення блакитноокого баклана (Phalacrocorax (atriceps) bransfieldensis) в межах архіпелагу Аргентинські о-ви (Західна Антарктика) / І. В. Загородний, І. В. Дикий // Матеріали VIII Міжнародної антарктичної конференції присвяченої 25-річчю приєднання України до договору про Антарктиду, 16-18 травня 2017 р. – Київ, 2017. – С. 54-55.
 7. Загородний І. В. Живлення Канюка Звичайного (Buteo Buteo, 1758) у зимовий період на території Подільського регіону / І. В. Загородний, П. М. Гринюк, І. В. Дикий // Матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції «Природа Волині й Поділля: дослідження та охорона» (Броди, 3-5 червня 2015 року). – Львів: Ліга-Прес, 2015. – С. 40-42.
 8. Загородний І. В. Живлення сови вухатої Asio otus на території природного заповідника “Медобори” / Загородний І. В., Штик О. В. // Матеріали X Міжнародної конференції молодих учених «Біологія: від молекули до біосфери» (2–4 грудня 2015 р., м. Харків, Україна). – Х.: ФОП Шаповалова Т. М., 2015. – С. 177-178.
 9. Загородний І. В. Живлення сови вухатої Asio Otus у Львові / І. В. Загородний, І. В. Комарницький, І. В. Дикий // Мат-ли наук. конфер. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку», 10–13 вересня 2015 р.– Львів: СПОЛОМ, 2015. – С. 30-31.
 10. Загородний І. В. Оологічні характеристики голуба сизого (Columba livia Gmelin, 1789) на території м. Львова / І. В. Загородний, П. М. Гринюк // Матеріали конференції молодих дослідників-зоологів – 2015 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 18-19.11 2015 р.). – Київ, 2015. – С. 12-13.
 11. Загородний І. В. Спектр живлення боривітра звичайного (Falco Tinnunculus ) у м. Львів / І. В. Загородний, П. М. Гринюк // Мат-ли I (XII) міжнар. наук. конфер. «Наукові основи збереження біотичної різноманітності» (Львів, 21-22 травня 2015 року). – Львів, 2015. – С. 40 – 42.
 12. Загородний І. Мікромамалії в раціоні сови вухатої (Asio otus) у зимовий період на території півдня Тернопільщини / Загородний І., Дикий І. // ХІ Міжнар. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» : збірник тез, 20-23 квітня 2015 р., м. Львів. – Львів, 2015. – С. 284-285.
 13. Загородний І. Результати аналізу пелеток сипухи (Tyto Alba) з території Берегівського району (Закарпаття) / Загородний І., Покритюк Л., Гнатина О, Дикий І., Горбачук М. // ХІ Міжнар. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» : збірник тез, 19-21 квітня 2016 р., м. Львів. – Львів, 2016. – С. 197-198.
 14. Загородний І. Різноманітність мікромамалій на території природного заповідника «Медобори» / Загородний І., Штик О. // ХІ Міжнар. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» : збірник тез, 19-21 квітня 2016 р., м. Львів. – Львів, 2016. – С. 214-215.
 15. Загородний І., Дикий І. Роль кажанів в живленні Asio otus (на прикладі м. Львова) // «Молодь і поступ біології»: XVІ Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів, присвячена 75 річниці створення біологічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка та 90 річниці від дня народження проф. М. П. Деркача (м. Львів, 27–29 квітня 2020 р.): збірник тез. – Львів, 2020. – С. 116-117.
 16. Загородний І., Покритюк Л., Дикий І. Спектр живлення сичика-горобця (Glaucidium passerinum) на території гірського масиву Польських Карпат. // “Молодь і поступ біології”: XV Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів, присвячена 135 річниці від дня народження Я. Парнаса (м. Львів, 9–11 квітня 2019 р.): збірник тез. – Львів, 2019. – С. 162-163.
 17. Романюк Л., Загородний І., Назарук К. Живлення сови вухатої (Asio otus) на території Малого Полісся // Матеріали міжнародної зоологічної конференції «Фауна на межі ХХ-ХХІ ст. Стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій», присвяченої 220 річниці від дня народження О. Завадського (м. Львів – смт Шацьк, 12-15 вересня 2019 р.). – Львів, 2019. – С. 138-139.

Біографія

Народився 28 березня 1994 року в селі Переволока, Бучацького району, Тернопільської області. Протягом 2000-2011 років навчався у Переволоцькій середній школі. Після закінчення школи, поступив у Львівський національний університет імені Івана Франка на біологічний факультет. З 2013 року на кафедрі зоології. У 2015 р. отримав звання бакалавра, а у 2017 р. магістра. З 2017 р. навчаюся в аспірантурі кафедри зоології Львівського національного університету імені Івана Франка.