Різун Ганна Михайлівна

Посада: аспірант кафедри мікробіології

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Мікробоценози грунтів, вплив пестицидів на мікробіоту грунтів, мікроорганізми, які перетворюють сполуки нітрогену.

 

Тема дисертації: «Властивості мікроорганізмів, які забезпечують перетворення сполук нітрогену у грунті, за впливу гербіциду Раундапу».

Науковий керівник: доцент кафедри мікробіології, к.б.н. Звір Галина Іванівна.

Публікації

Статті у фахових виданнях України

Звір Г. І., Різун Г. М., Гнатуш С. О. Вплив сполук фосфору на утворення іонів амонію клітинами азотофіксувальних бактерій Аzotobacter chroococcum ВКМ В-1272 // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія “Біологія”. – 2020. – Вип. 34. – С. 132–140. DOI: 10.26565/2075-5457-2020-34-14).

Тези доповідей на міжнародних конференціях;

  1. Різун Г. М. Використання фототрофними зеленими сірковими бактеріями Chlorobium limicola IMB K-8 йонів нітриту як донора електронів аноксигенного фотосинтезу за впливу неорганічних забруднювачів / Ю. О. Ханик, Г. М.. І. Звір, О. М. Мороз, С. О. Гнатуш // XVІ Міжнародна наукова конференція “Молодь і поступ біології”, присвячена 75 річниці створення біологічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка та 90 річниці від дня народження проф. М. П. Деркача, 27–29 квітня 2020 р. : тези доп. – Львів, 2020. – С. 149–150.
  2. Zvir G. superoxide dismutase activity of desulfovibrio desulfuricans імv к-6 under the influence of zinc chloride / G. Zvir, Н. Rizun // III International scientific and practical conference “Ecological problems of the environment and rational use of nature in the context of sustainable development”, dedicated to the memory of Doctor of Agricultural Sciences, Professor Yuriy Pilipenko, October 22−23, 2020 : abstract book. Kherson, Ukraine, 2020.

Тези доповідей на вітчизняних конференціях.

  1. Різун Г. М. Вплив неорганічних забруднювачів на використання бактеріями Chlorobium limicola IMB K-8 йонів тіосульфату або нітриту як донорів електронів аноксигенного фотосинтезу / Г. М. Різун, Л. В. Верига, О. М. Мороз, С. О. Гнатуш, Г. І. Звір // Наукова конференція з питань екології Центру дитячої і юнацької творчості Залізничного району м. Львова, присвячена пам’яті видатного львівського біолога С. П. Гудзя, ЛНУ імені Івана Франка, 14 травня 2020 р. : тези доп. – Львів, 2020. – С. 7–10.

Біографія

Народилася 12.12.1986 р.

У 2009 році закінчила  ВНКЗ ЛОР  «Львівський державний медичний коледж ім. Андрея Крупинського» і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Медицина» та здобула кваліфікацію – бакалавра  лаборанта.

У 2012 році закінчила Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету  імені Івана Франка. Здобула кваліфікацію біолог, викладач біології та хімії.

З 2018 року – аспірант біологічного факультету (вечірня форма навчання), дисертаційну роботу виконую на кафедрі мікробіології ЛНУ імені Івана Франка.

З 2013 року  працюю викладачем у ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».