Матійців Наталія Петрівна

Посада: доцент кафедри генетики та біотехнології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефони (робочі): (032) 296-47-68, (032) 296-42-53

Електронна пошта: nataliya.matiytsiv@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Морфологічні характеристики та генетична регуляція дегенерації мозку дрозофіли;

пошук профілактичних та терапевтичних засобів за індукованої та спадкової нейродегенерації;

генетика старіння;

генетичний контроль поведінкових реакцій.

Курси

Вибрані публікації

https://www.researchgate.net/profile/Nataliya_Matiytsiv

Ryabova E., Matiytsiv N., Trush O. et al.  Swiss Cheese, Drosophila Ortholog of Hereditary Spastic Paraplegia Gene NTE, Maintains Neuromuscular Junction Development and Microtubule Network // Drosophila melanogaster – Model for Recent Advances in Genetics and Therapeutics / in Perveen F. K. eds. – InTech, 2018. doi: 10.5772/intechopen.73077

Matiytsiv N., Dronska Kh., Makarenko O. New nootropic preparation from blood plasma (Adement): lack of therapeutic influence on Drosophila neurodegenerative model // Visnyk of the Lviv University. Series Biology. – 2018. – V.77. – P. 76-82.

Vitushynskа M.V., Matiytsiv N. P. and Chernyk Y. I. Influence of Tissue_Specific Superoxide Dismutase Gene Expression in Brain Cells on Drosophila melanogaster Sensitivity to Oxidative Stress and Viability // Tsitologiya i Genetika. – 2015. – V.49, №2. – Р. 21-28.

Chad M., Artymovych N., Makarenko O., Matiytsiv N. Effects of Mitochondrin-2 on the Dynamics of Degeneration of Brain Tissues in Drosophila with an Altered Function of the swiss cheese Gene // Neurophysiology. – 2014. – V.6. P. 519–524.

Trush O., Matiytsiv N., Naconechna Yu., Sarantseva S., Chernyk Ya. Wolbachia modifying impact on Drosophila melanogaster neurodegenerative phenotype // Visnyk of the Lviv University. Series Biology. – 2014. –  V. 66. – P. 142-150.

Матійців Н. П., Вітушинська М., Черник Я.І. Інактивація супероксиддисмутази у нейронах не впливає на розвиток нейродегенеративних змін у мозку Drosophila melanogaster // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2014. – Вип. 66. – С. 135 – 141.

Матійців Н. П., І.І. Могиляк, О.І. Труш, Я.І. Черник Рухова активність нейродегенеративних мутантів Drosophila melanogaster // Вісник Одеського університету. Серія біологічна. – 2013. Вип. 2(31). – С. 70-76.

Матийцив Н. П., Макаренко О. Н., Черник Я. И. Влияние Церебрала и Митохондрина-2 на жизнеспособность и динамику развития дегенеративных изменений ткани мозга мутантов Drosophila melanogaster // Биофарм. Журнал. – 2012. – Т. 4. № 4. – С. 54 – 56.

Могиляк І. І., Матійців Н. П., Груник Н. І., Черник Я. І. Чутливість нейродегенеративних мутантів Drosophila melanogaster групи Swiss cheese до умов оксидативного стресу // Біополімери і клітина. – 2011. – Т. 27, №6. – С.453 – 458.

Матійців Н., Могиляк І., Черник Я.  Пошук генів-кандидатів, що зумовлюють нейродегенеративний фенотип у мутантів Drosophila melanogaster за Х-хромосомою // Вісник львівського університету. Серія биологічна. – 2011. –  В.57. – С.111-116.

Матійців Н., Чад М., Труш О., Макаренко О., Черник Я. Вплив препарату Мітохондрин-2 на нейродегенеративний фенотип мутантів swiss cheese Drosophila melanogaster // Клінічна та експериментальна патологія. – 2011. – Т.X, №3(37). – С.158 – 161.

Наукова біографія

2012 – до цього часу – доцент кафедри генетики і біотехнології Львівського національного університету ім. І. Франка.
2006 – 2012 – асистент кафедри генетики і біотехнології Львівського національного університету ім. І. Франка.
2002 – 2006 – аспірант Львівського національного університету ім. І. Франка.
2001 – 2002 – вчитель хімії у ЗОШ №86 м. Львова.
1996 – 2001 – студент біологічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка.

Науковий ступінь:
2009 – кандидат біологічних наук (генетика), дисертація на тему «Молекулярно-генетичний аналіз нейродегенеративних мутацій Drosophila melanogaster, локалізованих в Х-хромосомі».

Вчене звання:
2014 – доцент кафедри генетики і біотехнології.

З 2002 – член товариства генетиків і селекціонерів України ім. Вавілова.

З 2016 – член Українського товариства нейронаук.

Проекти

2005 – 2007 – INTAS стипендія для молодих науковців «Дегенерація та регенерація: Drosophila melanogaster як модель нейронних порушень», стажування у Стокгольмському університеті (Швеція);

2007 – співвиконавець міжнародного США-Україна CRDF проекту «Дрозофіла як модель м’язової дистрофії»;

2011 – DAAD грант для стажування у Фрайбургському університеті (Німеччина) ;

2013 – WUBMRC (Західноукраїнський центр біомедичних досліджень) грант для однорічного проекту «Оксидативний стресс як пусковий механізм нейродегенерації та можливі шляхи регенерації у модельного об’єкта Drosophila melanogaster»;

Відповідальний виконавець науково-дослідної теми Бх-48Ф (2017-2019) “Дослідження механізмів індукованої низькомолекулярними сполуками автофагійної деградації аномальних форм альфа-синуклеїну людини в модельних біосистемах”;

Керівник міжнародного проекту  «Дослідження молекулярних механізмів нейродегенерацій і протекторної ролі міРНК при SWS/NTE залежній невропатії у дрозофіли» у співпраці з Інститутом біофізичної хімії імені Макса Планка (Німеччина) (2016-2020 рр).

Методичні матеріали

посібник з грифом МОН України:
Черник Я.І., Максимів Д.В., Матійців Н.П. і ін. Біологія індивідуального розвитку тварин  – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 168 с.

Лекційні курси
для студентів-бакалаврів за напрямом підготовки Біологія:
«Медична генетика»;
для студентів-магістрів за спеціальністю Біологія (лабораторна діагностика біологічних систем)
«Медико-генетичне консультування», «Генетика поведінки», «Генетичні основи репродуктивної біології людини»,
для студентів-магістрів за спеціальністю Середня освіта:
«Генетика людини».

Практичні та лабораторні курси:
«Біологія індивідуального розвитку», «Генетика», «Великий практикум з генетичного аналізу та генетики дрозофіли».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!