Нагалєвська Марія Романівна

Посада: доцент кафедри біохімії

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-88

Електронна пошта: mariia.nagalievska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Наукові інтереси

отримання біологічно активних речовин рослинного походження та їх вивчення з метою одержання нових препаратів цукрознижувальної дії.

Автор 80 наукових праць, навчальних та методичних посібників.

Курси

Вибрані публікації

Статті:

Розділ у монографії:

Патенти:

Біографія

Дата народження: 20 червня 1987 року (м. Львів).

Освіта вища, спеціальність Біохімік. Викладач біології і хімії.

В 2009 році закінчила кафедру біохімії біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. В 2009-2012 р.р. навчалася стаціонарно в аспірантурі при кафедрі біохімії Львівського університету, спеціальність 03.00.04 – біохімія.

Кандидат біологічних наук, рік захисту дисертації – 2013. З 2013 року працює доцентом кафедри біохімії Львівського університету імені Івана Франка.

Викладає навчальні дисципліни: «Біохімія» для студентів спеціальності 101 «Екологія» та спеціальності 014.5 «Середня освіта / Біологія та здоров’я людини»; «Стратегія енергетичного обміну живих систем» та «Біосенсори» для бакалаврів спеціальності 091 «Біологія» (спеціалізація біохімія); “Методика викладання біохімії у вищій школі” для магістрів 2 року навчання за спеціальністю  091 «Біологія» (спеціалізація біохімія); «Проблеми сучасної біології» для аспірантів кафедри біохімії. Проводить великий практикум «Дослідження системи крові» та є керівником педагогічної практики бакалаврів заочної форми навчання та виробничої переддипломної практики магістрів 1 року заочної форми навчання.

Член товариства клітинної біології, українського біохімічного товариства, Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Проекти

Виконавець проекту «Діяльність, що забезпечує відповідальність у наукових дослідженнях та впровадження інновацій у біологічних науках» («RESponsible research and innovation grounding practices in BIOSciences (RESBIOS)», grant agreement No 821871)  2020–2023 рр.

Індивідуальний ґрант від Західно-Українського центру біомедичних досліджень (West-Ukrainian BioMedical Research Center (WUBMRC)) у 2015 р. “PROTEIN NITRATION AND PHOSPHORYLATION INFLUENCES FUNCTIONAL STATE OF LEUCOCYTES AT DIABETES“.

 

Нагороди

April 2021

Invited lecture within the course Organic chemistry and Biochemistry in undergraduate programme Bioinformatics (full-time study) at the University of Primorska, Faculty of Mathematics, Natural Science and Information Technologies.

2020 – 2022 рр

Стипендіат Кабінету Міністрів України (стипендія для молодих вчених)

2019

Стипендіат програми «Львівська система дослідників 2019»

2018

Третє місце підручника «Функціональна біохімія» у конкурсі «Найкращий підручник природничого напрямку 2017-2018 навчального року»

2015

Премія Львівської обласної державної адміністрації і Львівської обласної ради для працівників наукових установ Національної академії наук України, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації

 

Методичні матеріали

Підручник:

  • Функціональна біохімія : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, Г. Я. Гачкова, І. В. Бродяк, К. А. Сибірна, М. Р. Хохла, М. В. Сабадашка] ; за ред. проф. Н. О. Сибірної. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 644 с. – (Серія «Біологічні Студії»).

Навчальні посібники:

  • Функціональна біохімія. Біохімія нервової системи: навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 7.04010205 – Біохімія, 8.04010205 – Біохімія та 8.04010213 – Лабораторна діагностика біологічних систем / М. Р. Хохла, Г. Я. Гачкова, Н. О. Сибірна // Під. ред. Л.І. Сідлович. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2015. – 60 с.
  • Функціональна біохімія. Біохімія міжклітинного матриксу: навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 7.04010205 – Біохімія, 8.04010205 – Біохімія та 8.04010213 – Лабораторна діагностика біологічних систем / М. Р. Хохла, Г. Я. Гачкова, Н. О. Сибірна // Під. ред. Л.І. Сідлович. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2015. – 52 с.
  • Функціональна біохімія. Біохімія м’язового скорочення: навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 7.04010205 – Біохімія, 8.04010205 – Біохімія та 8.04010213 – Лабораторна діагностика біологічних систем / Г. Я. Гачкова, М. Р. Хохла, Н. О. Сибірна // Під. ред. Л.І. Сідлович. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2015. – 44 с.
  • Функціональна біохімія. Біохімія нирки: навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 7.04010205 – Біохімія, 8.04010205 – Біохімія та 8.04010213 – Лабораторна діагностика біологічних систем / Г. Я. Гачкова, М. В. Сабадашка, М. Р. Хохла, Н. О. Сибірна // Під. ред. Л.І. Сідлович. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2015. – 64 с.
  • Функціональна біохімія. Біохімія печінки: навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальностей Біохімія та Лабораторна діагностика біологічних систем / Г.Я. Гачкова, М.Р. Хохла, Н.О. Сибірна // Під. ред. Л.І. Сідлович. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2016. – 60 с.
  • Великий практикуму з біохімії. Методи дослідження системи крові. Частина ІV: навчальний посібник для студентів біологічного факультету / М.Р. Нагалєвська, І. В. Бродяк, Н. О. Сибірна – Львів:Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – 104 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!