Нагалєвська Марія Романівна

Посада: доцент кафедри біохімії

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-88

Електронна пошта: mariia.nagalievska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Наукові інтереси

отримання біологічно активних речовин рослинного походження та їх вивчення з метою одержання нових препаратів цукрознижувальної дії.

Автор 105 наукових праць, навчальних та методичних посібників.

Курси

Вибрані публікації

Статті:

Розділ у монографії:

Патенти:

Наукова біографія

2004 – 2008   Бакалаврат на кафедрі біохімії, біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

2004-2011   Лаборант у  Львівській гімназії “Престиж”.

2008 – 2009   Магістратура на кафедрі біохімії, біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

2009 – 2012    Аспірантура на кафедрі біохімії, біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

2012, 2013   Інженер кафедри біохімії, біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

2013    Здобула науковий ступінь: кандидат біологічних наук (Біохімія). Тема дисертації: Біохімічні зміни в клітинах периферичної крові щурів за умов введення екстракту Galega officinalis L. при цукровому діабеті 1 типу.

2013 – 2016 Викладач кафедри реставрації творів мистецтва факультету образотворчого мистецтва та реставрації Львівської Національної Академії Мистецтв (за сумісництвом)

2013 – 2016  Керівник гуртка «Юні біохіміки» Львівської обласної Малої Академії Наук (погодинно)

2020    отримала вчене звання доцент кафедри біохімії

2013 – до сьогодні      Доцент кафедри біохімії, біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Член товариства клітинної біології, українського біохімічного товариства, Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Проекти

Виконавець проекту «Діяльність, що забезпечує відповідальність у наукових дослідженнях та впровадження інновацій у біологічних науках» («RESponsible research and innovation grounding practices in BIOSciences (RESBIOS)», grant agreement No 821871)  2020–2023 рр.

Індивідуальний ґрант від Західно-Українського центру біомедичних досліджень (West-Ukrainian BioMedical Research Center (WUBMRC)) у 2015 р. “PROTEIN NITRATION AND PHOSPHORYLATION INFLUENCES FUNCTIONAL STATE OF LEUCOCYTES AT DIABETES“.

 

Нагороди

April 2021

Invited lecture within the course Organic chemistry and Biochemistry in undergraduate programme Bioinformatics (full-time study) at the University of Primorska, Faculty of Mathematics, Natural Science and Information Technologies.

2020 – 2022 рр

Стипендіат Кабінету Міністрів України (стипендія для молодих вчених)

2019

Стипендіат програми «Львівська система дослідників 2019»

2018

Третє місце підручника «Функціональна біохімія» у конкурсі «Найкращий підручник природничого напрямку 2017-2018 навчального року»

2015

Премія Львівської обласної державної адміністрації і Львівської обласної ради для працівників наукових установ Національної академії наук України, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації

 

Методичні матеріали

Підручник:

  • Функціональна біохімія : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, Г. Я. Гачкова, І. В. Бродяк, К. А. Сибірна, М. Р. Хохла, М. В. Сабадашка] ; за ред. проф. Н. О. Сибірної. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 644 с. – (Серія «Біологічні Студії»).

Навчальні посібники:

  • Механізми біохімічних реакцій : навч. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, Г. Я. Гачкова, Г. О. Стасик, І. В. Бродяк, М. Р. Нагалєвська, М. В. Сабадашка, М. Я. Люта, Я. П Чайка, Н. І. Климишин, К. П. Дудок] ; за ред. проф. Н.О. Сибірної. – Видання третє, доповнене. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 320 с. – Серія «Біологічні Студії».
  • Великий практикуму з біохімії. Методи дослідження системи крові. Частина ІV: навчальний посібник для студентів біологічного факультету / М.Р. Нагалєвська, І. В. Бродяк, Н. О. Сибірна – Львів:Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – 104 с.
  • Функціональна біохімія. Біохімія печінки: навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальностей Біохімія та Лабораторна діагностика біологічних систем / Г.Я. Гачкова, М.Р. Хохла, Н.О. Сибірна // Під. ред. Л.І. Сідлович. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2016. – 60 с.
  • Функціональна біохімія. Біохімія нервової системи: навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 7.04010205 – Біохімія, 8.04010205 – Біохімія та 8.04010213 – Лабораторна діагностика біологічних систем / М. Р. Хохла, Г. Я. Гачкова, Н. О. Сибірна // Під. ред. Л.І. Сідлович. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2015. – 60 с.
  • Функціональна біохімія. Біохімія міжклітинного матриксу: навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 7.04010205 – Біохімія, 8.04010205 – Біохімія та 8.04010213 – Лабораторна діагностика біологічних систем / М. Р. Хохла, Г. Я. Гачкова, Н. О. Сибірна // Під. ред. Л.І. Сідлович. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2015. – 52 с.
  • Функціональна біохімія. Біохімія м’язового скорочення: навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 7.04010205 – Біохімія, 8.04010205 – Біохімія та 8.04010213 – Лабораторна діагностика біологічних систем / Г. Я. Гачкова, М. Р. Хохла, Н. О. Сибірна // Під. ред. Л.І. Сідлович. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2015. – 44 с.
  • Функціональна біохімія. Біохімія нирки: навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 7.04010205 – Біохімія, 8.04010205 – Біохімія та 8.04010213 – Лабораторна діагностика біологічних систем / Г. Я. Гачкова, М. В. Сабадашка, М. Р. Хохла, Н. О. Сибірна // Під. ред. Л.І. Сідлович. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2015. – 64 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!