Біохімія (ОПП Середня освіта (біологія та здоров’я людини))

Тип: Нормативний

Кафедра: біохімії

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Нагалєвська М. Р.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для розуміння сучасних уявлень про будову та функції біомакромолекул, а також низькомолекулярних біорегуляторів та інших фізіологічно активних сполук. Тому у курсі представлено, як огляд структури та властивостей біополімерів, методів їх досліджень та хімічного синтезу, так і будова та функції надмолекулярних структур, обмін речовин та енергії, молекулярні механізми збереження та передачі генетичної інформації.

Рекомендована література

Основна література:

1.Сибірна Н. О., Климишин Н. І., Чайка Я. П., Старикович Л. С., Клевета Г. Я., Дудок К. П. Механізми біохімічних реакцій. – Львів: Вид-во ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – 315 с.

2.Біохімія. Підручник для вузів / М. Є. Кучеренко та ін. – К.: Либідь, 1995.

3.Гонський Я. І., Максимчук Т. П. Біохімія людини. – Київ – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.

4.Губський Ю. Г. Біологічна хімія. Підручник. – Київ – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000.

Додаткова література:

1.     Miesfeld R. L. Biochemistry (First Edition). – W. W. Norton & Company. – 2017. – 1344 p.

2.Ronner P. Netter’s Essential Biochemistry (Netter Basic Science) 1st Edition Elsevier. – 2017. –496 p

3. Alberts B., A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter. Molecular biology of the Cell, 5th edition. – Garland Science, 2008.

Матеріали

https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3010