Виробнича практика «Методи дослідження оксидативно-нітративного стресу» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр)

Тип: Нормативний

Кафедра: біохімії

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
10180професор Сибірна Н. О.
доцент Стасик О. Г.
доцент Сабадашка М. В.
доцент Нагалєвська М. Р.
доцент Бродяк І. В.

Опис курсу

Виробнича практика спрямована на закріплення знань і умінь, отриманих студентами в процесі навчання зі спеціальності, оволодіння навичками вирішення професійних задач, участь в науково-дослідній діяльності з дослідження показників, що характеризують оксидативно-нітративний стрес.

 

Мета:

  • сприяти формуванню у студентів на основі здобутих теоретичних знань навичок проводити вивчення оксидативно-нітративного стресу;
  • формувати потребу систематичного поновлення знань.