Стасик Олена Георгіївна

Посада: доцент кафедри біохімії

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): +38 (032) 239 47 88

Електронна пошта: olena.stasyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Біохімія, генетика, молекулярна біологія та біотехнологія неконвенційних дріжджів

Основними напрямами наукового дослідження є катаболітна регуляція метилотрофного метаболізму, механізми біогенезу та деградації пероксисом, розробка нової моделі хвороби Паркінсона на основі еукаріотичних мікроорганізмів.

Мікроавтофагія в клітинах дріжджів Saccharomyces cerevisiae (зліва-направо: світлова мікроскопія, флуоресценте мічення мембрани вакуолі барвником FM4-64, детекція міченого GPF альфа-синуклеїну)

Курси

Вибрані публікації

 • Nagalievska MR, Sabadashka MV, Stasyk OG, Sybirna NO. Open Science and Public Engagement for the dissemination of achievements of Life Sciences: lessons learned from Ivan Franko National University of Lviv. Biologicni Studii, 2022;16(4):69–86. https://doi.org/10.30970/sbi.1604.693
 • Nishtuk YV, Stasyk OV, Stasyk OG. Spermidine activates authophagy but does not rescue human neuroblastoma SH-SY5Y cells from effects of arginine starvation. Biologicni Studii, 2022;16(3):35–48. https://doi.org/10.30970/sbi.1603.691
 • Hrushanyk NVStasyk OVStasyk OG. Oxidative stress regulation in the yeast Ogataea polymorpha producer of human α-synuclein. Ukr Bioch J. 2020;92(5):120-133. https://doi.org/10.15407/ubj92.05.120
 • Stasyk OG, Stasyk OV. Glucose Sensing and Regulation in Yeasts. In book: Non-conventional Yeasts: from Basic Research to Application. Edited by Sybirny AA. Springer International Publishing, 2019. ISBN 978-3-030-21109-7. P. 477-519. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-21110-3_14
 • Stasyk OG, Denega IO, Padhorny D, Dmytruk KV, Kozakov D, Abbas C, Stasyk OV. Glucose regulation in the methylotrophic yeast Hansenula (Ogataea) polymorpha is mediated by a putative transceptor Gcr1. Int J Biochem Cell Biol. 2018 Aug 3;103:25-34. (IF – 3.247) doi: 10.1016/j.biocel.2018.08.002
 • Farré JC, Carolino K, Stasyk OV, Stasyk OG, Hodzic Z, Agrawal G, Till A, Proietto M, Cregg J, Sibirny AA, Subramani S. A New Yeast Peroxin, Pex36, a Functional Homolog of Mammalian PEX16, Functions in the ER-to-Peroxisome Traffic of Peroxisomal Membrane Proteins. J Mol Biol. 2017 Nov 24;429(23):3743-3762. (IF – 4.63doi: 10.1016/j.jmb.2017.10.009
 • Petryk N, Zhou YF, Sybirna K, Mucchielli MH, Guiard B, Bao WG, Stasyk OV, Stasyk OG, Krasovska OS, Budin K, Reymond N, Imbeaud S, Coudouel S, Delacroix H, Sibirny A, Bolotin-Fukuhara M. Functional study of the Hap4-like genes suggests that the key regulators of carbon metabolism HAP4 and oxidative stress response YAP1 in yeast diverged from a common ancestor. PLoS One. 2014 Dec 5;9(12):e112263. (IF – 3.23doi: 10.1371/journal.pone.0112263
 • Stasyk OG, Maidan MM, Stasyk OV, Van Dijck P, Thevelein JM, Sibirny AA. Identification of hexose transporter-like sensor HXS1 and functional hexose transporter HXT1 in the methylotrophic yeast Hansenula polymorpha. Eukaryot Cell. 2008 Apr;7(4):735-46. (IF – 2.82doi: 10.1128/EC.00028-08
 • Stasyk OG, van Zutphen T, Ah Kang H, Stasyk OV, Veenhuis M, Sibirny AA. The role of Hansenula polymorpha MIG1 homologues in catabolite repression and pexophagy. FEMS Yeast Res. 2007 Oct;7(7):1103-13. (IF – 2.58doi: 10.1111/j.1567-1364.2007.00286.x
 • Krasovska OS, Stasyk OG, Nahorny VO, Stasyk OV, Granovski N, Kordium VA, Vozianov OF, Sibirny AA. Glucose-induced production of recombinant proteins in Hansenula polymorpha mutants deficient in catabolite repression. Biotechnol Bioeng. 2007 Jul 1;97(4):858-70. (IF – 2.10doi: 10.1002/bit.21284
 • Stasyk OV, Stasyk OG, Mathewson RD, Farré JC, Nazarko VY, Krasovska OS, Subramani S, Cregg JM, Sibirny AA. Atg28, a novel coiled-coil protein involved in autophagic degradation of peroxisomes in the methylotrophic yeast Pichia pastoris. Autophagy. 2006 Jan-Mar;2(1):30-8. Epub 2006 Jan 9.  (IF – 5.5doi: 10.4161/auto.2226
 • Stasyk OV, Stasyk OG, Komduur J, Veenhuis M, Cregg JM, Sibirny AA. A hexose transporter homologue controls glucose repression in the methylotrophic yeast Hansenula polymorpha. J Biol Chem. 2004 Feb 27;279(9):8116-25. Epub 2003 Dec 3. (IF – 6.57doi: 10.1074/jbc.M310960200
 • Stasyk OV, Nazarko TY, Stasyk OG, Krasovska OS, Warnecke D, Nicaud JM, Cregg JM, Sibirny AA. Sterol glucosyltransferases have different functional roles in Pichia pastoris and Yarrowia lipolytica. Cell Biol Int. 2003;27(11):947-52.  (IF – 1.263http://doi.org/10.1016/j.cellbi.2003.08.004
 • Ubiyvovk VM, Nazarko TY, Stasyk OG, Sohn MJ, Kang HA, Sibirny AA. GSH2, a gene encoding gamma-glutamylcysteine synthetase in the methylotrophic yeast Hansenula polymorpha. FEMS Yeast Res. 2002 Aug;2(3):327-32. (IF – 0.74doi: 10.1016/s1567-1356(02)00111-3

 

Підручники та навчально-методичні посібники:
 • Підручник з Грифом Міністерства освіти і науки України Хімія білка : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, М. В. Гончар, І. В. Бродяк, О. Г. Стасик, М. Л. Барська] ; за ред. проф. Н. О. Сибірної. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 393 с.
 • Методичні вказівки з номенклатурних курсів “Біохімія”, “Хімія біоорганічна”, “Радіобіологія”, “Молекулярна біологія”, які читаються викладачами кафедри біохімії, для організації самостійної роботи студентів напрямів підготовки: Біологія – 6.040102; Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування – 6.040106; Мікро- і наноелектроніка – 6.050801 / Н. О. Сибірна, І. В. Бродяк, Г. Я. Клевета, Я. П. Чайка, Н. І. Климишин, К. . Дудок, О. Г. Стасик – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 116 с.
 • Великий практикум з біохімії: Конструювання і аналіз штамів метилотрофних дріжджів Hansenula polymorpha, здатних продукувати гетерологічні білки: навчально-методичний посібник для організації лабораторних занять студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки Біологія та Біотехнологія / О. Г. Стасик, Н. О. Сибірна. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 104 с.
 • Великий практикум з біохімії: Ферментативні методи аналізу. Частина І: навчальний посібник для організації лабораторних занять студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями “Біологія”, “Біотехнологія” / Н. І. Климишин, О. Г. Стасик, Г. Я. Гачкова, М. В. Сабадашка, Н. О. Сибірна. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. 72 с.
 • Великий практикум з біохімії: Ферментативні методи аналізу. Частина ІІ: навчальний посібник для організації лабораторних занять студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями “Біологія”, “Біотехнологія” / Н. І. Климишин, О. Г. Стасик, Г. Я. Гачкова, М. В. Сабадашка, Н. О. Сибірна. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. 84 с.

Наукова біографія

З 1992 року по 1997 рік навчалася на кафедрі генетики та біотехнології біологічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка.

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Ідентифікація нових генів, що беруть участь у катаболітній регуляції у метилотрофних дріжджів Hansenula polymorpha” за спеціальністю 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія.

Професійна діяльність: 1998-2004 – інженер відділу молекулярної генетики та біотехнології Інституту біології клітини НАН України (ІБК НАН України) (до 2001 р. Відділення Інституту біохімії НАН України ім. О.В. Палладіна); з 2004 – інженер 1-oї категорії, відділу молекулярної генетики та біотехнології; з 2005 – провідний інженер відділу молекулярної генетики та біотехнології; з 2006 – провідний інженер відділу сигнальних механізмів клітини ІБК НАН України; з 2008 до сьогодні – молодший науковий співробітник відділу сигнальних механізмів клітини ІБК НАН України; з 2010 до сьогодні – доцент кафедри біохімії біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Педагогічна діяльність: викладання курсів “Молекулярна біологія” для студентів IV курсу ІІ потоку денної форми навчання, “Метаболічна інженерія” для студентів IV курсу кафедри біохімії, “Методологія наукових досліджень в біохімії” для магістрів кафедри біохімії, Великий практикум “Конструювання та аналіз штамів метилотрофних дріжджів Hansenula polymorpha, здатних продукувати гетерологічні білки” для студентів IV курсу кафедри біохімії, загальноуніверситетська ДВВС “Біологічна криміналістика: слідами злочинця” для студентів ІІІ курсу та загальнофакультетська ДВВС “Сучасні методи експериментальної біології” для студентів IV курсу.

Керівництво виконанням курсових і дипломних робіт студентів денної та заочної форм навчання.

Проекти

Індивідуальні гранти:

2006 – грант Президента України для обдарованої молоді на тему “Розробка вітчизняних генно-інженерних дріжджових продуцентів білків медичного призначення (інсулін людини, вакцина проти гепатиту В)“.
2006 – індивідуальний грант FEMS Research Fellowship 2006-1 “Evaluation of the physiological roles of transporter-like glucose sensors in the methylotrophic yeast Hansenula polymorpha and human pathogen Candida albicans“.

Колективні гранти:

Виконавець наукового проекту “Моделювання в клітинах дріжджів молекулярних процесів, характерних для хвороби Паркінсона, та аналіз впливу екзо- та ендогенних чинників на процеси агрегації та деградації α-синуклеїну людини” цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України “Молекулярні та клітинні біотехнології для потреб медицини, промисловості та сільського господарства”, затвердженої постановою Президії НАН України від 11.02.15 № 22) (термін виконання 2015-2019 рр., організація-виконавець – відділ сигнальних механізмів клітини Інституту біології клітини НАН України)

Науковий керівних науково-дослідної теми Бх-48Ф (2017-2019 рр.) “Дослідження механізмів індукованої низькомолекулярними сполуками автофагійної деградації аномальних форм альфа-синуклеїну людини в модельних біосистемах”, яка виконувалася за кошти державного бюджету. У виконанні проекту брали участь наукові групи кафедри біохімії, кафедри генетики та біотехнології Львівського національного університету імені Івана Франка та відділу сигнальних механізмів клітини Інституту біології клітини НАН України.

 

Виконавець гранту 872146 — RESBIOS — H2020-SwafS-2018-2020/H2020-SwafS-2019-1 (2020-2022 рр.) “RESponsible research and innovation grounding practices in BIOSciencies” (рамкова програма Horizon 2020). https://resbios.eu/

Нагороди

 

 

Фестиваль науки і технологій “Наукові пікніки: Вакцина здорового глузду”

4 жовтня 2020 року, м. Львів, Національний центр

Олександра Довженка

https://www.lnu.edu.ua/l-vivs-kyy-universytet-vziav-uchast-u-festyvali-naukovi-pikniky/

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс на здобуття премії Львівського національного університету імені Івана Франка “За іноваційне використання цифрових інструментів/ресурсів у навчальному процесі” у 2020 році

https://learnopolis.net/all-news/stasyk-olena-heorhiivna-biolohichna-kryminalistyka-slidamy-zlochyntsia/

 

 

 

 

 

 

Вебінар від компаній BIJB та Elcore Cloud

“5 кроків ефективного дистанційного навчання” 

27 листопада 2020

 

 

 

 

 

 

 

“Навчаймось вчитись: Потужні розумові інструменти для опанування складних предметів” професорки Барбари Оклі та професора Терренса Сейновського.

Курс складається із чотирьох тематичних частин: про навчання та режими мислення, групування інформації, прокрастинацію та пам’ять, ренесанс навчання та методи відкриття потенціалу.

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+LHTL101+2018_T3/about

 

 

У курсі “Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах” представлені різні погляди на підвищення якості викладання, оновлення освітніх програм, управління змінами та лідерство в університеті. Цей курс ― результат співпраці експертів з України та Німеччини, викладачів і співробітників ГО «Вище», Саксонського центру викладання та навчання у вищій школі (HDS) (Німеччина) і Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Проєкт фінансується Міністерством закордонних справ Німеччини.

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:NAQA+TOMU101+2020_T3/about

 

 

 

Prague Civil Society Centre та платформа онлайн-курсів Prometheus розробили онлайн курс “Наука про освіту: Що повинен знати лідер освітнього стартапа”.

Курс вчить як створювати онлайн-курси, розповідає про особливості сучасної цифрової освіти, навчає застосовувати доступний інструментарій для створення власного освітнього продукту.

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:PCSC+SL101+2019_T3/about

 

 

Курс “Критичне мислення для освітян” дає змогу опанувати стратегії та процедури критичного мислення, що сприяє підвищенню особистісної ефективності та успішності ухвалених рішень. Ознайомлення з теорією та методикою навчання критичного мислення посилить методологічну підготовку й сприятиме успішності викладацької діяльності. Курс вчить як цілеспрямовано моделювати емоції під час освітнього процесу, розробляти власні методики навчання, засновані на теорії розвитку критичного мислення.

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:CZ+CTFT101+2017_T3/about

 

 

 

Курс “Освітні інструменти критичного мислення” дасть змогу опанувати мистецтво критичного розмірковування для рефлексії своєї освітньої діяльності, відтак і фахового зростання.  Застосування стратегій критичного мислення підвищить методологічну підготовку, а отже й сприятиме успішності викладацької діяльності.

 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+CTFT102+2018_T3/about

VІ ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ “UNI-BIZ BRIDGE” – захід, спрямований на обмін досвідом між бізнесом та освітою

Організатор – компанія “UGEN”.
У програмі конференції передбачені:
– вебінари від компаній METRO, Philip Morris, Райф, JTI, Jooble, спрямовані на покращення якості освіти в режимі онлайн;
– панельна дискусія «Вплив онлайн-навчання на освіту: чи буде університет таким самим, як був до карантину».

http://ugen.com.ua/

 

 

Курс “Вдосконалення викладацької майстерності” побудований за модульною структурою та має на меті вдосконалення викладацької майстерності, шляхом впровадження методів активного навчання, розвитку навичок змішаного навчання і використання інформаційних технологій.

https://lnu.edu.ua/kurs-dlia-vykladachiv-universytetu/

 

 

 

 

 

 

Курс «Діджитал-інструменти для дистанційного навчання» у рамках Всеукраїнського науково-освітнього проєкту “Навчатися, щоб навчати” Малої академії наук України

http://man.gov.ua/ua/adult_education_project/activities_projects/-6a0e8395f525d0747c51227b502e1beb

 

 

 

 

 

Літня школа для студентів та аспірантів «Функціональні продукти харчування – нові випробування для збалансованого харчування та лікування метаболічних розладів»

 

 

 

 

 

https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/Summer-school-programme.pdf

 

 

 

Науково-практичний тренінг “Актуальні питання мікробіології, вірусології, імунології та методики викладання мікробіологічних дисциплін“, 9.02.2021-15.06.2021

 

 

 

 

 

Курс “Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг”

Освіта – основа розвитку нашої держави та створення умов для стабільного зростання. Саме тому в Україні починає працювати пул експертів з акредитації освітніх програм закладів вищої освіти. Саме вони будуть визначати, чи відповідають програми українських вишів світовим вимогам до підготовки фахівців. Для якісної, всебічної та відкритої підготовки експертів Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти підготувало спеціальний курс-тренінг. Цей курс допоможе здобути базові знання нормативно-правових документів, які обумовлюють процедуру проведення акредитації освітніх програм, ознайомить з етапами проведення акредитаційної експертизи, зорієнтує майбутніх експертів стосовно особливостей їх діяльності, навчить аналізувати освітні програми та іншу документацію, допоможе сформувати навички складання звіту про результати акредитаційної експертизи.

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:NAQA+EPA101+2019_T3_P/about

 

VIІ ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ “UNI-BIZ BRIDGE”

Тема конференції “Метод case study в освітньому процесі”. Захід покликаний об’єднати вищу освіту та бізнес, тому учасники взяли участь у низці вебінарів від компаній, обговорили питання ефективності кейсів, їх створення та застосування у навчальному процесі.

Організатори заходу — компанія “UGEN”.
Компанії-учасники: Coca-Cola, Genesis, JTI, Yalantis, KPMG, EY

http://ugen.com.ua/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль науки і технологій “Науковий фестиваль OL”, 25 вересня 2021 року, м. Львів, Стрийський Парк, Сенсотека

 

 

 

 

https://www.facebook.com/olnauka/

 

 

 

 

 

 

Курс “Думай інакше: Зламай перешкоди на шляху до навчання та відкрий свій прихований потенціал” навчає:

 1. як взяти максимум від навчання онлайн та масових відкритих онлайн-курсів;
 2. як шукати наставників та працювати з ними;
 3. які секрети допоможуть уникнути руйнування вашої кар’єрі та катастрофічних подій у житті.

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+MINDSHIFT101+2021_T2/about

Курс “KNU Teach Week-3 – усебічний розвиток викладачів

Учасники курсу вивчали оптимальні рішення щодо використання навчальних методик для різних форматів навчання, ознайомлювалися із засадами поліпшення освітнього процесу в українських ЗВО, досліджували кращі практики запобігання емоційному виснаженню, опрацьовували методики розробки тестових завдань у комерційних рішеннях і виконували безліч інших, корисних і пізнавальних завдань.

 

http://www.univ.kiev.ua/news/12047

Методичні матеріали

Корисні ресурси:

Презентація про роботу в референс-менеджері Zotero

Robota_v_Zotero

Відеоінструкція з розпаковки та роботи в Zotero

Презентація про роботу в референс-менеджері Mendeley

Robota_v_Mendeley

Відеоінструкція з розпаковки та роботи в Mendeley

Презентація про перспективи працевлаштування випускників біологічного факультету

Ким я можу працювати

YouTube канал кафедри біохімії ЛНУ імені Івана Франка: https://www.youtube.com/channel/UCTEzxtJEIBsAeTpb0jS_K5A

Курси з молекулярної біології та генетики, біотехнології та біоінженерії на Coursera: https://www.coursera.org/search?query=molecular%20biology&page=2&index=prod_all_products_term_optimization

Масові онлайн курси Prometeus: https://prometheus.org.ua/courses-catalog/

Список безкоштовних онлайн курсів на Coursera: https://prometheus.org.ua/coursera/

Масові онлайн курси edX: https://www.edx.org/

Національний репозитарій академічних текстів: http://nrat.ukrintei.ua/pro-naczionalnyj-repozytarij/informacziya-pro-nrat/

Інформаційний інструмент Global EdTech Landscape візуальний атлас 26 категорій освітніх стартапів: https://www.navitasventures.com/insights/landscape/

Ініціатива Academic IQ – Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти (youtube-канал): https://www.youtube.com/channel/UC9c5TDYVD_NIjiNcqZCGcdQ

Інструменти первірки на плагіат: http://nrat.ukrintei.ua/akademichna-dobrochesnist/informacziya-pro-servisy-z-perevirky-na/

Життя статті після публікації тільки починається: 

Як завантажити своє дослідження на SSRN https://www.youtube.com/watch?v=Eh8EQ7QBAyE&list=PL7xlaPb8vE1JtBajkWdysRfVO1Lvhv5S3&index=9

Як зареєструватися на Academia edu і додати своє дослідження https://www.youtube.com/watch?v=StdzujkhoLc&list=PL7xlaPb8vE1JtBajkWdysRfVO1Lvhv5S3&index=8

Як зареєструватися на ResearchGate і додати своє дослідження https://www.youtube.com/watch?v=0_hrZTsBzus&list=PL7xlaPb8vE1JtBajkWdysRfVO1Lvhv5S3&index=3

Як зареєструватися в ORCID і редагувати свій профіль https://www.youtube.com/watch?v=ffr8A0M25Qs&list=PL7xlaPb8vE1JtBajkWdysRfVO1Lvhv5S3&index=6

Як зареєструватися на Zenodo і додати своє дослідження https://www.youtube.com/watch?v=sMiqe_oQpjo&list=PL7xlaPb8vE1JtBajkWdysRfVO1Lvhv5S3&index=5

Як зареєструватися на Mendeley і додати своє дослідження https://www.youtube.com/watch?v=TUGhy6lzz6E&list=PL7xlaPb8vE1JtBajkWdysRfVO1Lvhv5S3&index=4

Як додати статті в профіль на Google Scholar https://www.youtube.com/watch?v=wchGfRXZVHY&list=PL7xlaPb8vE1JtBajkWdysRfVO1Lvhv5S3&index=7

Як завантажити своє дослідження на Figshare https://www.youtube.com/watch?v=HCbYDRzjmO8&list=PL7xlaPb8vE1JtBajkWdysRfVO1Lvhv5S3&index=10

Робота з БД Scopus: 

Як зв’язати Scopus ID з ORCID ID  https://www.youtube.com/watch?v=j8Viylumi6E&list=PL7xlaPb8vE1IBynzFvd-NaEAJabiKpDmP&index=13

Як об’єднати профілі автора в Scopus  https://www.youtube.com/watch?v=-nP-89HBM3Q&list=PL7xlaPb8vE1IBynzFvd-NaEAJabiKpDmP&index=12

Як знайти журнал необхідного квартиля в Scopus https://www.youtube.com/watch?v=NemXB_rqVR0&list=PL7xlaPb8vE1IBynzFvd-NaEAJabiKpDmP&index=11

Як знайти журнал в базі даних Scopus  https://www.youtube.com/watch?v=dmzFP1ccUHk&list=PL7xlaPb8vE1IBynzFvd-NaEAJabiKpDmP&index=8

Як внести зміни в профіль автора в Scopus  https://www.youtube.com/watch?v=XrqEJL0pdaI&list=PL7xlaPb8vE1IBynzFvd-NaEAJabiKpDmP&index=5

Як знайти журнал Scopus з Вашої тематики (на прикладі юридичних наук) https://www.youtube.com/watch?v=Emo1_mwwkf0&list=PL7xlaPb8vE1IBynzFvd-NaEAJabiKpDmP&index=4

Як запросити додавання відсутнього документа в Scopus  https://www.youtube.com/watch?v=qwpbybRhYnQ&list=PL7xlaPb8vE1IBynzFvd-NaEAJabiKpDmP&index=3

Робота з БД Web of Science:
Як знайти журнал в Web of Science CoreCollection https://www.youtube.com/watch?v=AtE6I2y1Tsw&list=PL7xlaPb8vE1IBynzFvd-NaEAJabiKpDmP&index=9

Як зареєструватися в Web of Science  https://www.youtube.com/watch?v=8GOGSF1hiaI&list=PL7xlaPb8vE1JtBajkWdysRfVO1Lvhv5S3

Корисна інформація :

Як знайти актуальне рейтингове дослідження за своєю тематикою https://www.youtube.com/watch?v=R5njbQ_AocE&list=PL7xlaPb8vE1IBynzFvd-NaEAJabiKpDmP&index=10

Як знайти журнал в “Переліку фахових видань України” https://www.youtube.com/watch?v=5dBhUKPWI_Q&list=PL7xlaPb8vE1IBynzFvd-NaEAJabiKpDmP&index=16

Як правильно оформити посилання на статтю в Eastern-European Journal of Enterprise Technologies https://www.youtube.com/watch?v=IEJFhW2sKy0

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!