Стасик Олена Георгіївна

Посада: доцент кафедри біохімії

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): +38 (032) 239 47 88

Електронна пошта: olenastasyk@gmail.com

Профіль у Google Scholar: www.scopus.com

Наукові інтереси

Біохімія, генетика, молекулярна біологія та біотехнологія неконвенційних дріжджів.

Основними напрямами наукового дослідження є катаболітна регуляція метилотрофного метаболізму, механізми біогенезу та деградації пероксисом, розробка нової моделі хвороби Паркінсона на основі еукаріотичних мікроорганізмів – метилотрофних дріжджів Hansenula (Ogataea) polymorpha

Курси

Вибрані публікації

 • Stasyk OG, Stasyk OV. Glucose Sensing and Regulation in Yeasts. In book: Non-conventional Yeasts: from Basic Research to Application. Edited by Sybirny AA. Springer International Publishing, 2019. ISBN 978-3-030-21109-7. P. 477-519. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-21110-3_14
 • Stasyk OG, Denega IO, Padhorny D, Dmytruk KV, Kozakov D, Abbas C, Stasyk OV. Glucose regulation in the methylotrophic yeast Hansenula (Ogataea) polymorpha is mediated by a putative transceptor Gcr1. Int J Biochem Cell Biol. 2018 Aug 3;103:25-34. doi: 10.1016/j.biocel.2018.08.002. (IF – 3.247)
 • Farré JC, Carolino K, Stasyk OV, Stasyk OG, Hodzic Z, Agrawal G, Till A, Proietto M, Cregg J, Sibirny AA, Subramani S. A New Yeast Peroxin, Pex36, a Functional Homolog of Mammalian PEX16, Functions in the ER-to-Peroxisome Traffic of Peroxisomal Membrane Proteins. J Mol Biol. 2017 Nov 24;429(23):3743-3762. doi: 10.1016/j.jmb.2017.10.009.  (IF – 4.63)
 • Petryk N, Zhou YF, Sybirna K, Mucchielli MH, Guiard B, Bao WG, Stasyk OV, Stasyk OG, Krasovska OS, Budin K, Reymond N, Imbeaud S, Coudouel S, Delacroix H, Sibirny A, Bolotin-Fukuhara M. Functional study of the Hap4-like genes suggests that the key regulators of carbon metabolism HAP4 and oxidative stress response YAP1 in yeast diverged from a common ancestor. PLoS One. 2014 Dec 5;9(12):e112263. doi: 10.1371/journal.pone.0112263. eCollection 2014. (IF – 3.23)
 • Stasyk OG, Maidan MM, Stasyk OV, Van Dijck P, Thevelein JM, Sibirny AA. Identification of hexose transporter-like sensor HXS1 and functional hexose transporter HXT1 in the methylotrophic yeast Hansenula polymorpha. Eukaryot Cell. 2008 Apr;7(4):735-46. doi: 10.1128/EC.00028-08. Epub 2008 Feb 29.  (IF – 2.82)
 • Stasyk OG, van Zutphen T, Ah Kang H, Stasyk OV, Veenhuis M, Sibirny AA. The role of Hansenula polymorpha MIG1 homologues in catabolite repression and pexophagy. FEMS Yeast Res. 2007 Oct;7(7):1103-13. (IF – 2.58)
 • Krasovska OS, Stasyk OG, Nahorny VO, Stasyk OV, Granovski N, Kordium VA, Vozianov OF, Sibirny AA. Glucose-induced production of recombinant proteins in Hansenula polymorpha mutants deficient in catabolite repression. Biotechnol Bioeng. 2007 Jul 1;97(4):858-70. (IF – 2.10)
 • Stasyk OV, Stasyk OG, Mathewson RD, Farré JC, Nazarko VY, Krasovska OS, Subramani S, Cregg JM, Sibirny AA. Atg28, a novel coiled-coil protein involved in autophagic degradation of peroxisomes in the methylotrophic yeast Pichia pastoris. Autophagy. 2006 Jan-Mar;2(1):30-8. Epub 2006 Jan 9.  (IF – 5.5)
 • Stasyk OV, Stasyk OG, Komduur J, Veenhuis M, Cregg JM, Sibirny AA. A hexose transporter homologue controls glucose repression in the methylotrophic yeast Hansenula polymorpha. J Biol Chem. 2004 Feb 27;279(9):8116-25. Epub 2003 Dec 3. (IF – 6.57)
 • Stasyk OV, Nazarko TY, Stasyk OG, Krasovska OS, Warnecke D, Nicaud JM, Cregg JM, Sibirny AA. Sterol glucosyltransferases have different functional roles in Pichia pastoris and Yarrowia lipolytica. Cell Biol Int. 2003;27(11):947-52.  (IF – 1.263)
 • Ubiyvovk VM, Nazarko TY, Stasyk OG, Sohn MJ, Kang HA, Sibirny AA. GSH2, a gene encoding gamma-glutamylcysteine synthetase in the methylotrophic yeast Hansenula polymorpha. FEMS Yeast Res. 2002 Aug;2(3):327-32. (IF – 0.74)

Наукова біографія

З 1992 року по 1997 рік навчалася на кафедрі генетики та біотехнології біологічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка.

В 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Ідентифікація нових генів, що беруть участь у катаболітній регуляції у метилотрофних дріжджів Hansenula polymorpha” за спеціальністю 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія.

Професійна діяльність: 1998-2004 – інженер відділу молекулярної генетики та біотехнології Інституту біології клітини НАН України (ІБК НАН України) (до 2001 р. Відділення Інституту біохімії НАН України ім. О.В. Палладіна); з 2004 – інженер 1-oї категорії, відділу молекулярної генетики та біотехнології; з 2005 – провідний інженер відділу молекулярної генетики та біотехнології; з 2006 – провідний інженер відділу сигнальних механізмів клітини ІБК НАН України; з 2008 – молодший науковий співробітник відділу сигнальних механізмів клітини ІБК НАН України; з 2010 – доцент кафедри біохімії біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Педагогічна діяльність: викладання курсів “Молекулярна біологія” для студентів IV курсу ІІ потоку денної форми навчання, “Метаболічна інженерія” для студентів IV курсу кафедри біохімії, “Методологія наукового дослідження в біохімії” для магістрів кафедри біохімії, Великий практикум “Конструювання та аналіз штамів метилотрофних дріжджів Hansenula polymorpha, здатних продукувати гетерологічні білки” для студентів IV курсу кафедри біохімії. Керівництво виконанням курсових і дипломних робіт студентів денної та заочної форм навчання.

Проекти

 • Індивідуальні гранти: 
  2004 – стипендіат конкурсу молодих вчених та спеціалістів Львівської обласної держадміністрації.
  2006 – грант Президента України для обдарованої молоді на тему “Розробка вітчизняних генно-інженерних дріжджових продуцентів білків медичного призначення (інсулін людини, вакцина проти гепатиту В)”.
  2006 – індивідуальний грант FEMS Research Fellowship 2006-1 «Evaluation of the physiological roles of transporter-like glucose sensors in the methylotrophic yeast Hansenula polymorpha and human pathogen Candida albicans».
 • Науковий керівних науково-дослідної теми Бх-48Ф (2017-2019) “Дослідження механізмів індукованої низькомолекулярними сполуками автофагійної деградації аномальних форм альфа-синуклеїну людини в модельних біосистемах”, яка виконується за кошти державного бюджету. Проект виконують наукові групи кафедри біохімії, кафедри генетики та біотехнології, відділу сигнальних механізмів клітини Інституту біології клітини НАН України.

Методичні матеріали

 • Підручник з Грифом Міністерства науки і освіти України Хімія білка : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, М. В. Гончар, І. В. Бродяк, О. Г. Стасик, М. Л. Барська] ; за ред. проф. Н. О. Сибірної. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 393 с.
 • Методичні вказівки з номенклатурних курсів “Біохімія”, “Хімія біоорганічна”, “Радіобіологія”, “Молекулярна біологія”, які читаються викладачами кафедри біохімії, для організації самостійної роботи студентів напрямів підготовки: Біологія – 6.040102; Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування – 6.040106; Мікро- і наноелектроніка – 6.050801 / Н.О. Сибірна, І.В. Бродяк, Г.Я. Клевета, Я.П. Чайка, Н.І. Климишин, К.П. Дудок, О.Г. Стасик – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 116 с.
 • Великий практикум з біохімії: Конструювання і аналіз штамів метилотрофних дріжджів Hansenula polymorpha, здатних продукувати гетерологічні білки: навчально-методичний посібник для організації лабораторних занять студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки Біологія та Біотехнологія / О. Г. Стасик, Н. О. Сибірна. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 104 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!