Виробнича (переддипломна) практика (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр)

Тип: Нормативний

Кафедра: біохімії

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
11180професор Сибірна Н. О.
доцент Стасик О. Г.
доцент Сабадашка М. В.
доцент Нагалєвська М. Р.
доцент Бродяк І. В.

Опис курсу

Мета виробничої (переддипломної) практики – це пошукова науково-дослідна робота студентів, що виконується на основі добору науково-теоретичного матеріалу та його аналітичного опрацювання, засвоєння методології і методик, що будуть використовуватися у магістерській роботі.

 

Завдання

  • формування навичок підбору та опрацювання наукової вітчизняної та зарубіжної літератури, періодичних видань з досліджуваної теми;
  • формування навичок узагальнення і систематизації науково-теоретичного матеріалу за темою кваліфікаційної (магістерської) роботи;
  • опанування методик виконання експериментальної частини роботи кваліфікаційної (магістерської) роботи;
  • інтеграція знань, умінь та навичок, формування творчого, дослідницького підходу до вирішення конкретних завдань;
  • поглиблення навиків науково-пошукової, дослідницької та аналітичної діяльності;
  • формування у студентів дослідницького підходу у сфері отримання нових знань;
  • оволодіння новими методиками та проведення наукових досліджень для виконання кваліфікаційної (магістерської) роботи.