Виробнича практика “Дослідження системи крові” (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр)

Тип: Нормативний

Кафедра: біохімії

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
6180доцент Бродяк І. В.
доцент Стасик О. Г.
доцент Нагалєвська М. Р.
доцент Сабадашка М. В.
професор Сибірна Н. О.

Опис курсу

Виробнича практика спрямована на закріплення знань і умінь, отриманих студентами в процесі навчання зі спеціальності, оволодіння навичками вирішення професійних задач, участь в науково-дослідній діяльності, дослідження гематологічних і біохімічних показників крові.

 

Мета:

  • сприяти формуванню у студентів на основі здобутих теоретичних знань навичок проводити дослідження основних гематологічних і біохімічних показників крові;
  • підвищити практичний рівень підготовки майбутніх фахівців;
  • виконувати індивідуальні (науково-дослідні) завдання.