Сучасні методи експериментальної біології

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: біохімії

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
840доцент Стасик О. Г.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб слухачі навчилися визначати та розв’язувати складні комплексні проблеми у галузі молекулярної та клітинної біології при здійсненні професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань, оволодіння методологією наукової та науково-педагогічної діяльності, проведення самостійного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Сучасні методи експериментальної біології» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра зі спеціальності 091  «Біологія», яка викладається в 8 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою).

Програма дисципліни структурована на модулі, до складу яких входить два змістових модулі «Методи структурного аналізу біомолекул та їхніх комплексів» та «Методи функціонального аналізу біологічних компонентів клітини»

Метою курсу є сформувати у студентів чітке розуміння методів молекулярної та клітинної біології, розвинути навички володіння сучасними методами та методичними прийомами планування та проведення експериментів, аналітичної оцінки результатів досліджень для вирішення конкретної науково-практичної задачі.

Основним завданням вивчення дисципліни «Сучасні методи експериментальної біології» є:

 • сформувати уявлення про сучасні методи молекулярної та клітинної біології, що застосовуються для вирішення конкретної науково-практичної задачі;
 • розвинути навики застосування методів і методичних прийомів планування та проведення експериментальних досліджень у галузі молекулярної та клітинної біології;
 • виробити навики аналітичної оцінки результатів досліджень;
 • розвинути уміння адаптувати сучасні методи молекулярної та клітинної біології для власного експериментального дослідження

сформувати сучасні уявлення про теоретичні основи та принципи, які лежать в основі конкретного методу молекулярно- та клітинно-біологічних досліджень.

Рекомендована література

Базова

 1. Molecular biology of the cell / Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, David Morgan, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter ; with problems by John Wilson, Tim Hunt. – Sixth edition. 2015. – 1465 p.
 2. Cox, Michael M. (2015-03-16). Molecular biology: principles and practice. Doudna, Jennifer A., O’Donnell, Michael (Biochemist) (Second ed.). New York. ISBN 978-1-4641-2614-7. OCLC 905380069
 3. Bioanalytics: Analytical Methods and Concepts in Biochemistry and Molecular Biology. Friedrich Lottspeich (Editor), Joachim W. Engels (Editor). ISBN: 978-3-527-33919-8 May 2018. 1134 Pages.
 4. Методичні вказівки до навчальної дисципліни «Основи молекулярної діагностики» / Упорядники: д.б.н., проф. Остапченко Л.І., к.б.н., асист. Драницина А.С., к.б.н., доц. Гребіник Д.М. – Київ, 2017.
 5. Федоренко В.О., Осташ Б.О., Гончар М.В., Ребець Ю.В. Великий практикум з генетики, генетичної інженерії та аналітичної біотехнології мікроорганізмів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 279 с.

Допоміжна

 1. «Microarrays». National Center for Biotechnology Information. U.S. National Library of Medicine. Retrieved 31 December 2016.
 2. Alberts B, Johnson A, Lewis J, Raff M, Roberts K, Walter P. Isolating, Cloning, and Sequencing DNA. Retrieved 31 December 2016.
 3. Brown T (May 2001). «Southern blotting». Current Protocols in Immunology. Chapter 10: Unit 10.6A. doi:10.1002/0471142735.im1006as06. ISBN 978-0-471-14273-7. PMID 18432697. S2CID 20686993.
 4. Bumgarner R (January 2013). Frederick M. Ausubel, et al. (eds.). «Overview of DNA microarrays: types, applications, and their future». Current Protocols in Molecular Biology. Chapter 22: Unit 22.1. doi:10.1002/0471142727.mb2201s101. ISBN 978-0-471-14272-0. PMC 4011503. PMID 23288464.
 5. Govindarajan R, Duraiyan J, Kaliyappan K, Palanisamy M (August 2012). «Microarray and its applications». Journal of Pharmacy & Bioallied Sciences. 4 (Suppl 2): S310-2. doi:10.4103/0975-7406.100283. PMC 3467903. PMID 23066278.
 6. He SL, Green R (1 January 2013). «Northern blotting». Methods in Enzymology. 530: 75–87. doi:10.1016/B978-0-12-420037-1.00003-8. ISBN 978-0-12-420037-1. PMC 4287216. PMID 24034315.
 7. Josefsen K, Nielsen H (2011). Nielsen H (ed.). RNA methods and protocols. Methods in Molecular Biology. 703. New York: Humana Press. pp. 87–105. doi:10.1007/978-1-59745-248-9_7. ISBN 978-1-59745-248-9. PMID 21125485.
 8. Kurien BT, Scofield RH (April 2006). «Western blotting». Methods. 38 (4): 283–93. doi:10.1016/j.ymeth.2005.11.007. PMID 16483794. – via ScienceDirect (Subscription may be required or content may be available in libraries.)
 9. Lee PY, Costumbrado J, Hsu CY, Kim YH (April 2012). «Agarose gel electrophoresis for the separation of DNA fragments». Journal of Visualized Experiments (62). doi:10.3791/3923. PMC 4846332. PMID 22546956.
 10. Lessard, Juliane C. (1 January 2013). «Molecular cloning». Laboratory Methods in Enzymology: DNA. Methods in Enzymology. 529. pp. 85–98. doi:10.1016/B978-0-12-418687-3.00007-0. ISBN 978-0-12-418687-3. ISSN 1557-7988. PMID 24011038
 11. Mahmood T, Yang PC (September 2012). «Western blot: technique, theory, and trouble shooting». North American Journal of Medical Sciences. 4 (9): 429–34. doi:10.4103/1947-2714.100998. PMC 3456489. PMID 23050259.
 12. Polymerase Chain Reaction (PCR) Fact Sheet. National Human Genome Research Institute (NHGRI). Retrieved 31 December 2016
 13. Tarca AL, Romero R, Draghici S (August 2006). «Analysis of microarray experiments of gene expression profiling». American Journal of Obstetrics and Gynecology. 195 (2): 373–88. doi:10.1016/j.ajog.2006.07.001. PMC 2435252. PMID 16890548.
 14. Tian J, ed. (2013). Molecular Imaging: Fundamentals and Applications. Springer-Verlag Berlin & Heidelberg GmbH & Co. K. p. 542. ASIN B010BENEB6. ISBN 9783642343032. Retrieved 2019-07-08
 15. Tian J, ed. (2013). Molecular Imaging: Fundamentals and Applications. Springer-Verlag Berlin & Heidelberg GmbH & Co.K. pp. 550, 552. ISBN 9783642343032. Retrieved 2019-07-08.

Силабус:

Завантажити силабус