Біологічна криміналістика: слідами злочинця

Тип: На вибір студента

Кафедра: біохімії

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Стасик О. Г.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616доцент Стасик О. Г.
доцент Нагалєвська М. Р.
доцент Сабадашка М. В.
доцент Бродяк І. В.

Опис курсу

Курс “Біологічна криміналістика: слідами злочинця” розроблено таким чином, щоб надати студентам знання, необхідні для розуміння сучасних уявленнь про відновлення та аналіз таких біологічних доказів як кров, сперма, слина, волоски або кістки, що надає вкрай важливу інформацію при розслідуванні багатьох злочинів. Учасники курсу дізнаються як можна виявити ознаки окремої особи на молекулярному рівні, використовуючи знання про структуру та властивості ДНК і білків, які можна дослідити методами, що ґрунтуються на досягненнях молекулярної біології, біохімії та імунології. У центрі уваги цієї дисципліни є розвиток навичок, необхідних для виявлення та забору біологічного матеріалу в місцях злочину, та його аналізу в лабораторії судово-медичної експертизи. Студенти ознайомляться з правилами збирання біологічно значущих доказів (у тому числі крові, сперми, слини, волосся), які можуть бути використані для “попереднього (презумптивного) тестування” чи “підтверджувального тестування”, необхідного для прийняття судових рішень. У рамках курсу буде пояснено логіку мислення при аналізі підозрілих речовин,  виявленні конкретних речовини в тканинах людини, розглянуто правила відбору проб та їхнього аналізу. Слухачі також дізнаються про інформацію, яку можна отримати при патологічних і медичних оглядах людського тіла або його решток.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Forensic Biology / Richard Li. – CRC Press; 1 edition (April 24, 2008) – 448 р.
  2. Forensic science: an introduction to scientific and investigative techniques / edited by Stuart H. James, Jon J. Nordby. – CRC Press; 4 edition (January 13, 2014). – 614 р.
  3. Особливості збирання у досудовому провадженні біологічних слідів людини [Текст] : метод. рек. / [Фурман Я. В., Юсупов В. В., Котляренко Л. Т., Дмитрук Р.С.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – 44 с.

Додаткова література:

  1. Електронний підручник “Судова медицина” (За загальною редакцією професора В. Д. Мішалова)
  2. Криміналістичні дослідження біологічних слідів людини. – Методичні рекомендації. – Київ: КИЙ, 2010. – 44 с. – (Серія „Криміналістичне забезпечення”).
  3. The Biological Evidence Preservation Handbook: Best Practices for Evidence Handlers Technical Working Group on Biological Evidence Preservation / NIST Interagency/Internal Report (NISTIR) – 7928

Матеріали

З матеріалами дисципліни “Біологічна криміналістика: слідами злочинця” (презентації лекцій, теми практичних занять, основна та допоміжна література, відеоматеріали та ін.) студенти можуть ознайомитися на ресурсі дистанційного навчання ЛНУ імені Івана Франка Moodle за посиланням:

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2232

За цим самим посиланням також можна дізнатися про час і місце проведення лекцій і практичних занять, розподіл студентів на потоки та групи.

Силабус:

Завантажити силабус