Молекулярно-клітинні основи імунітету (заочна форма навчання)

Тип: На вибір студента

Кафедра: біохімії

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
74доцент Нагалєвська М. Р.
812доцент Нагалєвська М. Р.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
74доцент Нагалєвська М. Р.

Опис курсу

Навчальна дисципліна “Молекулярно-клітинні основи імунітету” передбачає знайомство студентів із сучасними методами дослідження імунологічного статусу людини та навчання застосовувати деякі з них на практиці, що є фундаментом для формування навичок функціональної діагностики. Навчити студентів методології визначення функціонального стану імунокомпетентних клітин периферичної крові. Дисципліна “Молекулярно-клітинні основи імунітету” необхідна для розуміння принципів імунологічних методів дослідження, які є основою багатьох методів мікроаналізу для розробки високочутливих та високоспецифічних аналізів вмісту гормонів, цитокінів, факторів росту й інших біологічно активних речовин. Ці методи застосовуються у лабораторній практиці науково-дослідних та медичних установ, а також вони є необхідними для розвитку сучасної імунобіотехнології.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

  1. Молекулярні механізми формування імунної відповіді.

2. Клітинні основи імунітету. Імунні процеси на рівні цілого організму.

Рекомендована література

Базова

  1. Ройт А., Бростофф Дж., Мейл Д. Імунологія. – М.: Мир, 2000. – 581 с.
  2. Скок М. В. Основи імунології. – Київ: Фітосоціоцентр, 2002. – 152 с.

3.     Клінічна імунологія та алергологія. Підручник / за ред. Г. М. Дранніка. К.: Здоров’я, 2006. 888 с.

4.     Вершигора А.Ю., Пастер Є.У., Колибо Д.В., Позур В.К., Віхоть М.Є., Михальський Л.О., Швець Ю.В., Холодна Л.С., Моложава О.С. Імунологія / За заг. ред. Є. У. Пастер. – Київ: Вища школа, 2005. – 599 с.

5.     Аbul Abbas, Andrew Lichtman, Shiv Pillai Cellular and Molecular Immunology 10th Edition – February 19, 2021, Elsevier Inc.1735 р.

6.     Carsten Carlberg, Eunike Velleuer Molecular Immunology. How Science Works Springer Nature Switzerland AG 2022, 228 р.

Додаткова

1.     Бажора Ю. І. Клінічна імунологія. Одеса: Одеський державний медичний університет, 2000. 384 с.

2.     Якобисяк М. Імунологія / Пер. з польської за ред. проф. В. В. Чоп’як. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 672 с.

3.     Basic immunology: functions and disorders of the immune system / Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, Shiv Pillai ; Illustrations by David L. Baker, Alexandra Baker. Fifth edition. – 318 p.; cm. Includes bibliographical references and index

4.     5th Edition of Clinical Immunology: Principles and Practice / Robert R. Rich. Elsevier, 2019.1323 р.

5.     Janeway C.A., Travers P., Walport M., Shlomchik M. Immunobiology. 5th ed. – New York and London: Garland Publishing, 2001. – 732 p

6.     Chapel H., Haeney M., Misbah S., Snowden N. Clinical Immunology. – Oxford: Blackwell Science Ltd, 1999. – 352 p

7.     Playfair, J. H. L. Immunology at a glance / J.H.L. Playfair, B.M. Chain. – 10th ed, 2013, 120 р

Матеріали

https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=5300