Фармпрепарати та засоби побутової хімії – користь чи небезпека

Тип: На вибір студента

Кафедра: біохімії

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Нагалєвська М. Р.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для розуміння сучасних аспектів токсикології та включає важливі поняття з анатомії, фізіології та біохімії для сприяння розумінню принципів та механізмів дії токсикантів на конкретні системи органів.

Курс складається з окремих змістових частин. Перша частина присвячена загальним токсикологічним принципам та огляду токсичних речовин: частина містить основний опис того, як речовини поглинаються, розподіляються та виводяться з організму. Ця частина містить інформацію про токсикокінетичні моделі та процеси біотрансформації. Окремою частиною розглядається токсичність у конкретних органах-мішенях, ефекти та механізми. Розглядається базові токсикологічні знання про вплив хімічних речовин на центральні органи, які мають значення для поглинання/елімінації та детоксикації/токсикації. Окрема частина курсу присвячена екологічній токсикології, харчовій токсикології, клінічній токсикології та оцінці ризику токсичного ураження.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Derelanko M.J., Auletta C.S. (eds). Handbook of Toxicology Third Edition. — CRC Press, 2014. — 1022 p.
  2. Descotes J. (ed.). Human toxicology Elsevier Science Ltd., 1996. – 858 p.
  3. D’Mello J.P.F. (ed.) A Handbook of Environmental Toxicology: Human Disorders and Ecotoxicology CAB International, 2020. — 675 p.
  4. Klaassen Curtis D., Watkins John B. Casarett & Doull’s Essentials of Toxicology 3rd Edition. — McGraw-Hill, 2015. — 539 p.
  5. Robinson Laura (ed.) A Practical Guide to Toxicology and Human Health Risk Assessment Wiley-Blackwell, 2019. — 386 p.
  6. Токсикологічна хімія: підручник / І.В. Ніженковська, О.В. Вельчинська, М.М. Кучер. — 3-є видання Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина» 2020,372 С.

Додаткова література:

  1. Fowler B. Molecular Biological Markers for Toxicology and Risk Assessment Academic Press, 2016. — 157 p.
  2. Yu M-H., Tsunoda H. Environmental Toxicology: Biological and Health Effects of Pollutants Third Edition. — CRC Press, Taylor & Francis Group, 2011. — XXII, 348 p.
  3. С. А. Воронов, Ю. Б. Стецишин, Ю. В. Панченко, А. М. Когут. Токсикологія продуктів харчування. Друге видання, доповнене. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. 568 с.

Семенова О.І., Бублієнко Н.О. Основи екологічної токсикології. 2014, 265 С.