Стратегія енергетичного обміну живих систем

Тип: На вибір студента

Кафедра: біохімії

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Нагалєвська М. Р.
616Люта М. Я.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для розуміння сучасних механізмів перетворення, накопичення та використання енергії зовнішніх джерел в живих системах. Тому у курсі представлено як структурні та функціональні особливості біологічних мембран, молекулярні механізми організації везикулярного транспорту так і структурна організація і молекулярні механізми енергозабезпечення живих систем, механізми реакцій окисного та субстратного фосфорилювання та акумуляції енергії в редокс-ланцюгах.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1.Склад і структурно-функціональна організація біологічних мембран.

  1. Компартменти клітини та внутрішньоклітинний транспорт.
  2. Генератори протонного потенціалу

4.Споживачі протонного потенціалу.

Рекомендована література

Основна література:

1.               Брик Т.М. Енциклопедія мембран: у 2 т. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2005-2006. – Т. 1. – 658 с.; Т. 2. – 684 с.

2.               Великий М.М., Старикович Л.С., Климишин Н.І., Чайка Я.П. Молекулярні механізми інтеграції метаболізму. – Львів:вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 229 с.

3.               Brown T. Mechanisms of Primary Energy Transduction in Biology. The Royal Society of Chemistry, 2018 – 396 р.

4.               Hardin J., Bertoni G. Becker’s World of the Cell, 9th edition, Pearson Education Limited 2018, – 923 р.

5.               Prebble J.N. Searching for a Mechanism: A History of Cell Bioenergetics Oxford University Press, 2019. — 297 p.

6.               Nicholls D.G., Ferguson S. Bioenergetics N.-Y.: Academic Press, 2013. – 434p.

7.               Buehler L. Cell Membranes New York: Garland Science, 2015. — 399 p.

Додаткова література:

1.               Остапченко Л.І., Михайлик І.В. Біологічні мембрани: методи дослідження структури та функцій: Навч. посібн. – К.: Вид.-поліграф. центр «Київський університет», 2006. – 215 с.

2.               Ktyzjsko-Stefanowicz L. Cytobiochemia: biochemia niektorych struktur komorkovych // Warszawa: PWN, 2002. – 774 s

3.               Salway J. G. Metabolism at a Glance. Wiley & Sons Inc., 2017 – 148 р.

4.               Clark K. (Ed.) Bioenergetics. nTech, 2012, 272 pages

5.               Ernster L. (Ed.) Molecular Mechanisms in Bioenergetics Elsevier, 1992. – 543 p.

6.               Benga Gheorghe (ed.) Structure and Properties of Cell Membrane: Volume I: A Survey of Molecular Aspects of Membrane Structure and Function CRC Press, 2017. — 239 p.

7.               Benga Gheorghe (ed.) Structure and Properties of Cell Membrane: Volume III: Methodology and Properties of Membranes CRC Press, 2017. — 299 p.

Матеріали

https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1840