Люта Мар'яна Ярославівна

Посада: доцент кафедри біохімії, інженер 1 категорії Навчальної лабораторії спектрофотометричних методів дослідження

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Телефони (робочі): (032)239-47-88, (032)239-46-58

Телефон (мобільний): maryana.lyuta@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: publons.com

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: www.scopus.com

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів – антидіабетична дія фотобіомодуляційної терапії за умов цукрового діабету.
Автор понад 90 наукових публікацій, включаючи 30 статей та більше 40 тез доповідей на конференціях, конгресах, симпозіумах і з’їздах, 1 монографії, 2 патентів.

Курси

Публікації

• Ференц І. В. Вплив агматину на шляхи метаболізму L–аргініну в еритроцитах крові за умов стрептозотоцинового діабету в щурів / І. В. Ференц, І. В. Бродяк, М. Я. Люта, В. А. Бурда, А. М. Федорович, Н. О. Сибірна // Український біохімічний журнал. – 2012. – Т. 84, № 3. – С. 40–47.
• Ferents I. Structural and quantitative changes of carbohydrate chain of erythrocyte membrane glycoproteins in experimental diabetes mellitus after treatment with agmatine / I. Ferents, І. Brodyak, M. Lyuta, N. Sybirna // Cytology and Genetics. – 2013. – Vol. 47, Issue 4. – P. 252–260. (IF = 0,294)
• Ferents I.V. Suppressive effect of agmatine on genetically programmed death of leukocytes in a diabetes model / V. Ferents, I.V. Brodyak, M.Ya.Lyuta, V.A. Burda, N.O. Sybirna // Cytology and Genetics. – 2016. – V. 50, N. 4. – P. 241–250. (IF – 0,379)
• Люта М. Я. Молекулярні механізми взаємодії NO та гемоглобіну за умов цукрового діабету і перспективи використання інгібіторів NO-синтази у профілактиці та лікуванні цього захворювання / М. Я. Люта, Н. О. Сибірна // Загальна теорія здоров’я і здоров’язбереження: колективна монографія / За загальною редакцією проф. Ю. Д. Бойчука. – Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2017. – С. 155–163.
• Дудок К.П. Фізико-хімічні властивості лігандних форм гемоглобіну за експериментального стрептозотоцинового цукрового діабету та алкогольної інтоксикації / К. П. Дудок, В. А. Бурда, М. Я. Люта, А. М. Федорович, О. І. Білий, Н. В. Єфіменко, О. П. Канюка, Н. О. Сибірна // Studia Biologica / Біологічні студії. – 2017. − Т. 11, № 2. – С. 23–37.
• Кармаш О. І. Вплив низькоінтенсивного світлового випромінювання на глікемічний профіль та фізико-хімічні характеристики еритроцитів за умов цукрового діабету у щурів / М. Я. Люта, Н. В. Єфіменко, А. М. Коробов, Н. О. Сибірна // Фізіол. журн.– 2018. Т. 64; № 6. – С. 68–76.
• Dudok K. Spectral studies: structural and functional modifications of oxyhemoglobin and deoxyhemoglobin during the interaction with NO under diabetes mellitus / K. Dudok, V. Burda, M. Liuta, U. Fedorovych, A. Fedorovych, N. Sybirna // TEKA. Аrchives of Commission of Medical Sciences. An International Journal on Medical Sciences – 2018. – Vol. 6, № 1. – Р. 63–66.
• Yefimenko N. Oxidative – nitrosative modification of hemoglobin in erythrocytes of rats on the model of alcohol intoxication / N. Yefimenko, K. Dudok, V. Burda, M. Liuta, U. Fedorovych, N. Sybirna // TEKA. Аrchives of Commission of Medical Sciences. An International Journal on Medical Sciences – 2018. – Vol. 6, № 1. – Р. 73–77.
• Strugała P. Antioxidative activity in vivo of the purple potatoes extract variety Blue congo in streptozotocin-induced diabetic rats / P. Strugała, O. Dzydzan, I. Brodyak, I. Bila, P. Kuropka, M. Liuta, J. Gabrielska, N. Sybirna // Herb plants, natural cosmetics and functional food. Complementary medicine in the prevention and counting of civilization diseases. – 2019. – P. 85–87.
• Strugała P. Antidiabetic and Antioxidative Potential of the Blue Congo Variety of Purple Potato Extract in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats / P. Strugała, O. Dzydzan, I. Brodyak, A. Z. Kucharska, P. Kuropka, M. Liuta, K. Kaleta-Kuratewicz, A. Przewodowska, D. Michałowska, J. Gabrielska, N. Sybirna // Molecules. – 2019. – Vol. 24 (17). doi: 10.3390/molecules24173126.
• Karmash O. I. Effect of Photomodulation Therapy on Development of Oxidative Stress in Blood Leukocytes of Rats with Streptozocin-Induced Diabetes Mellitus / O. I. Karmash, M. Y. Liuta, A. M. Korobov, N. Sybirna // Cytology and Genetics. – 2020. – Vol. 54. – Р. 456–464. https://doi.org/10.3103/S0095452720050114.
• Yefimenko N. Effect of Low-Intensity Blue Light Emission on Physicochemical Properties of Blood Erythrocytes in Rats under Diabetes Mellitus Conditions / N. Yefimenko, M. Liuta, O. Karmash, O. Hizhetska, A. Korobov, N. Sybirna // Cytology and Genetics. – 2020. – Vol. 54. – Р. 449–455. https://doi.org/10.3103/S0095452720050102.
• Karmash O. I. The effect of photobiomodulation therapy on some indices of rats’ blood cells functional state under experimental diabetes mellitus / O. I. Karmash, M. Ya. Liuta, N. V. Yefimenko, N. O. Sybirna // Biol. Stud. – 2021. – Vol.15, No3. – Р. 3–16.https://doi.org/10.30970/sbi.1503.659www.http://publications.lnu.edu.ua/journals/index.php/biology.
• Механізми біохімічних реакцій : навч. посіб. [ Н. О. Сибірна, Г. Я. Гачкова, О. Г. Стасик, І. В. Бродяк, М. Р. Нагалєвська, М.В. Сабадашка, М. Я. Люта, Я. П. Чайка, Н. І. Климишин, К. П. Дудок]; за ред. проф. Н. О. Сибірної. – Видання третє, доповнене. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021.– 320 с. ISBN 978-617-10-0655-3
• Maslakova, A. O. Effect of photobiomodulation therapy on the regulation of glucose uptake by lymphocytes in diabetes mellitus (review) / A. O. Maslakova, M. Ya. Liuta, N. O. Sybirna // Studia Biologica. 2021. Vol. 15, №4. – Р. 87–104. doi:10.30970/sbi.1504.671.
• Maslakova, A. O. Photobiomodulation therapy protects red blood cells against nitrative stress during streptozotocin-induced diabetes / A. O. Maslakova, M. Ya. Liuta // Studia Biologica. 2022. Vol. 16, № 3. – Р. 3–18. http://dx.doi.org/10.30970/sbi.1603.685.

Біографія

Дата народження: 21 жовтня 1981р. (м. Львів).

У 2003 р. закінчила кафедру біохімії біологічного факультету імені Івана Франка. 2003-2008 р.р. – навчалася стаціонарно в аспірантурі при кафедрі біохімії ЛНУ імені Івана Франка, спеціальність 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія. Кандидат біологічних наук, рік захисту дисертації– 2008. З 2009 працює молодшим науковим співробітником НДЛ-43

З 1 вересня 2012 року працює доцентом кафедри біохімії.

Викладає навчальні дисципліни: “Стратегія енергетичного обміну живих систем” для студентів денної форми навчання, “Хімія біоорганічна” для студентів заочної форми навчання. Керує виконанням курсових і дипломних робіт.

Член Українського біохімічного товариства, Bceyкpaїнcької гpoмaдcької організації “Укpaїнcькe товариство клітинної біології”.

 

Нагороди

Методичні матеріали

1. Механізми біохімічних реакцій : навч. посіб. [ Н. О. Сибірна, Г. Я. Гачкова, О. Г. Стасик, І. В. Бродяк, М. Р. Нагалєвська, М.В. Сабадашка, М. Я. Люта, Я. П. Чайка, Н. І. Климишин, К. П. Дудок]; за ред. проф. Н. О. Сибірної. – Видання третє, доповнене. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021.– 320 с. ISBN 978-617-10-0655-3
2. Великий практикум з біохімії. Методи дослідження системи крові. Частина ІІІ: навчальний посібник для студентів біологічного факультету / І. В. Бродяк, М. Я. Люта, Н. О. Сибірна. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. – 108 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!