Біосенсори

Тип: На вибір студента

Кафедра: біохімії

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
830доцент Нагалєвська М. Р.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для розуміння сучасних аспектів будови біосенсорів та різноманіття біорецепторних молекул. Тому у курсі представлено як методологія проведення біосенсорики, так і практичне застосування біосенсорів у різних галузях (моніторингу забруднення навколишнього середовища; виявлення токсичних елементів в їжі та для контролю її якості; виявлення біологічно небезпечних бактерій чи вірусів; виявлення біомаркерів, що використовуються в клінічній діагностиці; застосування в оборонній промисловості).

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

  1. Загальна характеристика біосенсорів та рецепторів розпізнавання.
  2. Застосування біосенсорів

Рекомендована література

Основна література:

1.     Cooper J. M., Cass A.E.G. Biosensors. Second edition. A Practical Approach, Oxford University Press, 2003– 293 р.

2.     Evtugyn G. Biosensors: Essentials. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014– 274 р.

3.     Higson S. Biosensors for medical applications. Woodhead Publishing Limited, 2012 – 352 р.

4.     Malhotra B. D., Pandey C. M. Biosensors: Fundamentals and Applications. Smithers Information Ltd., 2017 – 272 р.

5.     Ozkan S.A., Uslu B., Sezgintürk M.K. Biosensors: Fundamentals, Emerging Technologies, and Applications. Boca Raton: CRC Press, 2022. — 395 p.

Додаткова література:

1.     Altintas Z. Biosensors and Nanotechnology. Applications in Health Care Diagnostics. John Wiley & Sons, Inc. 2018 – 385 р.

2.     Asal, M., Özen, О., Şahinler, M., Baysal, H. and Polatoğlu О. An overview of biomolecules, immobilization methods and support materials of biosensors, Sensor Review, 2019, 39 (3): 377-386.

3.     Denizli A., Saylan Y. (eds.) Biosensors for Virus Detection Institute of Physics Publishing, 2021. — 184 p.

4.     Khan R., Parihar A., Kaushik A., Kumar A. (eds.) Advanced Biosensors for Virus Detection: Smart Diagnostics to Combat SARS-CoV-2. Academic Press, 2022. — 460 p.

5.     Kim J, Campbell AS, de Ávila BE, Wang J. Wearable biosensors for healthcare monitoring. Nat Biotechnol. 2019; 37(4): 389-406.

6.     Malhotra B. D., Ali Md. A. Nanomaterials for Biosensors Fundamentals and Applications. Elsevier Inc., 2018 – 320 р.

7.     Marks R. S., Cullen D. C., Karube I., Lowe C. R., Weetall H. H. Handbook of Biosensors and Biochips. John Wiley & Sons, Ltd., 2008 – 1242 р.

8.     Nikolelis D. P., Varzakas T., Erdem A., Nikoleli G.-P. Portable Biosensing of Food Toxicants and Environmental Pollutants, CRC Press Taylor & Francis Group, 2014 – 800 р.

Матеріали

https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2370