Жукровська Ксенія-Оксана Андріївна

Наукові інтереси

Тема дисертації: «Генетичний контроль біосинтезу рамопланіну та споріднених антибіотиків
у актиноміцетів»
Науковий керівник: завідувач кафедри генетики та біотехнологї, д-р біол. наук, проф.
Федоренко В. О.

Публікації

 1. Жукровська К.-О. Створення векторів для коекспресії генів, що позитивно впливають
  на біосинтез тейкопланіну в Actinoplanes teichomyceticus ATCC31121/ К.-О.
  Жукровська, О. Ющук, Л. Горбаль, В. Федоренко// XIII Міжнародна наукова
  конференція студентів і аспірантів «Молодь та поступ біології», 25 – 27 квітня, Львів,
  2017р.: тез. доп. – Львів, 2017. – С. 105.
 2. Zhukrovska K.-O. Expression of tei3 gene encoding VanS-like sensor histidine kinase from
  teicoplanin biosynthesis gene cluster leads to teicoplanin resistance in S. coelicolor M512/
  K.-O. Zhukrovska, O.Yushchuk// XІI Міжнародна конференція молодих науковців
  «БІОЛОГІЯ: ВІД МОЛЕКУЛИ ДО БІОСФЕРИ», 29 листопада – 1 грудня, Харків,
  2017р.: тез. доп. – Харків, 2017. – С. 69.
 3. Zhukrovska K.-O. Investigation of inducibility of tei3, a sensor histidine kinase from
  Actinoplanes teichomyceticus/ K.-O. Zhukrovska, O. Yushchuk, V. Fedorenko// XIV
  Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь та поступ біології»,
  присвячена 185 річниці від дня народження Б. Дибовського, 10 – 12 квітня, Львів,
  2018 р.: тез. доп. – Львів, 2018. – С. 133.
 4. Жукровська К.-О. Сенсорний домен гістидинової кінази Tei3 не здатний реагувати на
  глікопептидні антибіотики/ О. Ющук, К.-О. Жукровська, І. Осташ, В. Федоренко// XV
  Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь та поступ біології»,
  присвячена 135 річниці від дня народження Я. Парнаса, 9 – 11 квітня, Львів, 2019 р.:
  тез. доп. – Львів, 2019. – С. 37.

Біографія

Народилася 1 лютого 1997 року у м. Львів.
У 2014 році закінчила Львівську академічну гімназію. Була переможцем Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, а також Національного етапу конкурсу «Інтел Еко-Україна». Представляла Україну на Міжнародному конкурсі «Intel International Science and Engineering Fair» (Intel ISEF) у Лос-Анджелесі (2014).
У липні 2014 року вступила до Львівського національного університету імені Івана Франка на біологічний факультет, у 2018 році здобула ступінь вищої освіти бакалар, а у 2019 році – магістр, диплом з відзнакою. Активно брала участь у студентських конференціях, отримувала призові місця.
З вересня 2020 року навчаюсь на аспірантурі кафедри генетики та біотехнології.