Ханик Юрій Олегович

Посада: аспірант кафедри мікробіології

Електронна пошта: Yurii.Khanyk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Тема дисертації: «Біологічні властивості мікроорганізмів-деструкторів галогеновмісних органічних сполук»

Науковий керівник: доцент кафедри мікробіології, к.б.н. Звір Галина Іванівна

Публікації

Тези доповідей на міжнародних конференціях;

  1. Теклішин Д. Фізіолого-біохімічні властивості бактерій-деструкторів флуорсинтетичних плівкоутворювальних піноутворювачів для гасіння пожеж / Д. Теклішин, Ю. Ханик, М. Мельничук, Г. Звір, Н. Гринчишин // XVІІІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології”, присвячена 195-річчю від дня народження Юліуса Планера, 6–7 жовтня 2022 р. : тези доп. – Львів, 2022. – С. 112–113.
  2. Ханик Ю. Виділення ґрунтових мікроорганізмів–біодеструкторів трихлороцтової кислоти / Ю. Ханик, Я. Мудрик , Г. Звір //. XIX Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «МОЛОДЬ І ПОСТУП БІОЛОГІЇ», присвячена 90-річчю від дня народження академіка НАН України, професора Шеляга-Сосонка Юрія Романовича 26–28 квітня 2023 : збірник тез доповідей. – Львів, Україна. – С. 138.
  3. Ханик Ю. О. Виділення з ґрунту бактерій-деструкторів протипожежних фторсинтетичних плівкоутворювальних піноутворювачів / Ю. О. Ханик, Т. Ю. Добринь, Г. І. Звір, Н. М. Гринчишин // ІV Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку”, Херсон, 20–22 жовтня 2021 р. : тези доп. – 2021. – С. 296–299

Тези доповідей на вітчизняних конференціях.

  1. Ханик Ю. О. Проблема забруднення довкілля галогеновмісними органічними сполуками / Ю. О. Ханик, Д. О. Теклішин, Г. І. Звір, Н. М. Гринчишин / Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція “Євроінтеграція екологічної політики України”, 25–26 жовтня 2022 р. : тези доп. – Одеса, 2022. – С. 144–146
  2. Ханик Ю. О. Моніторинг чисельності ґрунтових мікроорганізмів за впливу протипожежного фторсинтетичного плівкоутворювального піноутворювача / Ю. О. Ханик, Т. Ю. Добринь, Г. І. Звір, Н. М. Гринчишин / ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Євроінтеграція екологічної політики України”, Одеса, 21–22 жовтня 2021 р. : тези доп. – 2021. – С. 65–67

Біографія

Народився 15 січня 1999 р. у м. Львів.

у 2016 році закінчив СЗШ №97 м. Львова.

у 2020 році закінчив бакалаврат за спеціальністю «Біологія», у 2021 році за цією ж спеціальністю закінчив магістратуру на кафедрі мікробіології.

З 2022 року – аспірант біологічного факультету, дисертаційну роботу виконую на кафедрі мікробіології ЛНУ імені Івана Франка.