Яворська Галина Василівна

Посада: доцент кафедри мікробіології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): +380 32 239 40 53

Електронна пошта: halyna.yavorska@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: bioweb.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

– бактеріологічний аналіз

– лабораторна діагностика й профілактика інфекційних захворювань

– проблеми очищення довкілля від забруднень

– мікробні біотехнології

Курси

Вибрані публікації

133 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких:

Яворська Г. В., Воробець Н. М., Яворська Н. Й.,  Фафула Р. В. Антибактерійна активність екстрактів пагонів Vaccinium corymbosum L. // Вісник проблем біології і медицини, 2022. Вип. 3 (166). С. 124128. 

Moroz O. M., Hnatush S. O., Yavorska H. V., Zvir G. I., Tarabas O. V. Influence of potassium dichromate on the reduction of sulfur, nitrate and nitrite ions by bacteria Desulfuromonas sp. // Regulatory Mechanisms in Biosystems, 2022. Vol. 13. № 2. Р. 153-167. 

Moroz O. M., Hnatush S. O., Yavorska G. V., Zvir G. I. Dissimilatory reduction of sulfate, nitrate and nitrite ions by bacteria Desulfovibrio sp. under the influence of potassium dichromate // Regulatory Mechanisms in Biosystems, 2022. Vol. 13. № 1. Р. 23-37. 

Moroz O. M.,  Hnatush S. O., Maslovska O. D., Yavorska G. V., Borsukevych B. M. Reduction of sulfur and oxidized forms of nitrogen by bacteria of Desulfuromonas sp., isolated from Yavorivske Lake, under the influence of ferrum citrate // Biosyst. Divers. 2020.  Vol.28, № 1. P. 53–59

Moroz O. M., Hnatush S. O., Yavorska G. V. Reduction of sulfate, nitrate, and nitrite ions by Desulfovibrio sp. under the influence of ferrum (III) citrate // Біологічні студії/Studia biologica.  2020.  Vol. 14, № 1.  P. 3–22.

 Vorobets N., Yavorska H.,  Svydenko L. Anticandidal Properties of Lavandin Essential Oils // Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality. – Nitra : Slovak University of Agriculture, 2019. № 3. Р. 195–202.

Vorobets N. M., Kryvtsova M. V.,  Rivis O. Y.,  Spivak M. Y., Yavorska H. V., Semenova H. M. Antimicrobial activity of phytoextracts on opportunistic oral bacteria, yeast and bacteria from probiotics // Regulatory Mechanisms in Biosystems, 2018. 9(3), 374-378.

Hnatush S. O., Moroz O. M., Yavorska G. V., Borsukevych B. M. Sulfidogenic and metal reducing activities of Desulfuromonas genus bacteria under the influence of copper chloride // Biosyst. Divers.  2018.  Vol. 26, № 3.  P. 218–226.

Мороз О. М.,  Гнатуш С. О.,  Тарабас О. В., Богославець Х. І.,  Яворська Г. В.,  Борсукевич Б. М. Сульфідогенна активність сульфатвідновних і сірковідновних бактерій за впливу сполук металів  // Biosyst. Divers.  2018.  Вип. 26, № 1.  С. 3–10.

Мороз О. М.,  Гнатуш С. О.,  Богославець Х. І.,  Яворська Г. В.,  Трухим Н. В. Використання бактеріями Desulfuromonas sp. йонів феруму (ІІІ) і мангану (IV) як акцепторів електронів // Biosyst. Divers. 2016.  Вип. 24, № 1.  С. 87−95.

Vorobets N. M.,  Yavorska H. V. Modifications of agar diffusion method to determination of the antimicrobial effect of the herbal medicinal products // Український біофармацевтичний журнал/Ukrainian Biopharmaceutical Journal, 2016.  № 2 (43).  С. 80–84.

Яворська Г., Білінська І., Осьмак Г., Гнатуш С. Мікробіологічна експертиза повітря приміщень і книг Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка // Біологічні студії / Studia biologica.  2016.  Т. 10, № 1.  С. 75–88.

Яворська Г., Білінська І., Осьмак Г. Порівняння мікробіоти повітря музеїв Прикарпаття // Біологічні студії / Studia biologica.  2014.  Т. 8, № 3  С. 107–116.

Яворська Г., Хім’як Л., Кушарська О. Ефективність використання бактеріологічного та імунохроматографічного методів виявлення бактерій Helicobacter pylori серед дітей шкільного віку // Біологічні студії / Studia biologica.  2013.  Т. 7, № 3  С. 145–.

Герус Х. Б., Мороз О. М.,  Борсукевич Б. М., Яворська Г. В.  Біотехнологічна модель очистки водних середовищ від гідроген сульфіду та важких металів на основі використання метаболічної активності сульфат- і сірковідновлювальних бактерій // 9-th International Conference in Applied Biotechnology daRostim 2013 “Phytohormones, humic substances and other biologically active compounds for agriculture, human health and environmental protection”.  Львів, 7–10 жовтня 2013 р. : зб. статей.  Львів, 2013. C. 23–24.

Мороз О. М.,  Яворська Г. В.,  Муравель Н.О, Клим І. Р. Відновлення Феруму (ІІІ) сульфатвідновлювальними і сірковідновлювальними бактеріями // Біологічні студії / Studia biologica.  2012.  Т. 6, № 2.  С. 161–172.

Яворська Г., Чорна Д. Порівняння мікрофлори грунтів м. Львова // Біологічні студії.  2011.  Т. 5, № 1. С. 25–36.

Яворська Г., Бундз О., Фолюш М., Шидловський І. Контамінація мікроорганізмами експонатів глибоководних тварин Зоологічного музею // Біологічні студії.  2009. Т.3, №3. С. 75–82. 

Яворська Г., Сибірна Р. Біологія клінічних штамів мікобактерій // Біологічні студії. 2009.  Т.3, №1. С. 63–70. 

 

Біографія

ОСВІТА

2019 – стажування в “Інститут біології клітини”;

2014 – стажування в “Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок”;

2009 – стажування в “Інститут біології тварин”;

2008 – отримала звання доцента кафедри мікробіології;

2002 – захистила кандидатську дисертацію на тему “Мікобактерії туберкульозу в сучасних умовах: бактеріологія та імунологія”;

1998-2001 – навчання в аспірантурі на кафедрі мікробіології біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Мікробіологія”;

1993-1998 – навчання за спеціальністю “Біологія” на біологічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка, яке закінчила з відзнакою, отримавши кваліфікацію “Біолог, викладач біології і хімії”;

1992-1993 – слухач підготовчого відділення за спеціальністю “Біологія” Львівського державного університету імені Івана Франка.

РОБОТА

2004-цей час – доцент кафедри мікробіології Львівського національного університету імені Івана Франка; з 2015-цей час – діловод кафедри мікробіології;

2003-2004 – асистент кафедри мікробіології Львівського національного університету імені Івана Франка;

2001-2003 – учитель біології Тур’ївської ЗСШ;

1999-2000 – фельдшер-лаборант бактеріологічної лабораторії Львівського регіонального фтизіопульмонологічного лікувально-профілактичного центру (за сумісництвом);

1991 – працівник галузі рослинництва СВСГ “Сокіл”.

 

Нагороди

 • Ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка від 11 жовтня 2010 р. відзначено грамотою за зайняте ІІ місце у конкурсі “Найкращий навчальний посібник Львівського національного університету імені Івана Франка 2009-2010 навчального року ” за навчальний посібник “Промислова мікробіологія”
 • Ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка від 14 жовтня 2014 р. відзначено грамотою за зайняте І місце у конкурсі “Найкращий підручник природничого напряму 2013-2014 навчального року ” за підручник “Практикум з мікробіології” із серії “Біологічні студії” .

 

 • Certificate    Курс “Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах”, де представлені різні погляди на підвищення якості викладання, оновлення освітніх програм, управління змінами та лідерство в університеті. Цей курс ― результат співпраці експертів з України та Німеччини, викладачів і співробітників ГО «Вище», Саксонського центру викладання та навчання у вищій школі (HDS) (Німеччина) і Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
 • Сертифікат. Вдосконалення викладацької майстерності Курси “Вдосконалення викладацької майстерності І“. Результати навчання після курсів: здатність розробляти програму навчальної дисципліни, навчальні та методичні матеріали, а також удосконалювати її відповідно до вимог внутрішньої системи забезпечення якості; здатність здійснювати індивідуальний супровід студента (наставництво, менторство) під час навчання; здатність визначати мету, структурні компоненти освітньої програми, програмні результати навчання та компетентності, а також переглядати та вдосконалювати освітню програму відповідно до вимог внутрішньої системи забезпечення якості; здатність готувати матеріали до акредитації освітньої програми; здатність використовувати сучасні технології в навчальному процесі, створювати та оновлювати навчальні курси з використанням новітніх технологій; здатність використовувати сучасні методи та інструменти комунікації.
 • Науково-практичний тренінг “Актуальні питання мікробіології, вірусології, імунології та методики викладання мікробіологічних дисциплін“, організований і проведений на кафедрі мікробіології ЛНУ ім. Івана Франка.

 

 

 • Сертифікат. Курс “Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів“, де зібрано цікаву й корисну інформацію про всі аспекти з цього питання. Рекомендую!
 • Сертифікат_2022 Курси “Вдосконалення викладацької майстерності ІІІ“, мета яких:  впровадження методів активного навчання, розвиток навичок змішаного навчання і удосконалення умінь використання інформаційних технологій.
 • Cертифікат_Галина Яворська. Практичний семінар “Проблеми та перспективи онлайн-навчання в закладах вищої освіти” на біологічному факультеті Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, де обговорили використання онлайн технологій для викладання навчальних дисциплін у закладах вищої освіти України.
 • Labster Digital Science Educator Certificate – Halyna Yavorska   Labster у партнерстві з Міністерством освіти і науки України пропонує навчання для набуття здібностей та навичок роботи з програмним забезпеченням Labster та цифровими засобами наукового освітнього моделювання.
 • Цифрові інструменти Google для освіти” дає змогу удосконалити професійну компетентність (цифровий компонент).
 • Проектна діяльність_2023  це 16 годин лекцій від досвідчених та успішних спікерів, а саме: працівників нашого Університету, фондів “Східна Європа” та Український культурний фонд, Національного Erasmus+ офісу в Україні, Інформаційного центру DAAD у Києві, ГО “Агенція Європейських Інновацій”, програм «Горизонт 2020», “Транскордонне співробітництво” і “Креативна Європа”.

Методичні матеріали

 1. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Яворська Г. В., Білінська І. С., Борсукевич Б. М. Практикум з мікробіології (за ухвалою Вченої ради ЛНУ імені Івана Франка протокол № 26/5 від 29 травня 2014 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 436 с.
 2. Яворська Г. В., Гудзь С. П., Гнатуш С. О. Промислова мікробіологія. Навчальний посібник (рекомендовано до друку МОН України – лист від 30 жовтня 2008 р. № 1.4/18–Г–2254). – Львів, 2009. – 256 с.

Згідно «Положення про електронні ресурси Університету» (https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/it-resources/) і зокрема, «Положення про електронні навчальні видання ЛНУ ім. Івана Франка» (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_e-publishing.pdf) від 30 листопада 2016 р., протокол 28/11, атестовані електронні навчальні курси ОМЦЕН (організаційно-методичним центром електронного навчання) за статусом рівноцінні електронному навчальному посібнику. Атестовано такі електронні навчальні курси: 

 1. “Методи дослідження мікроорганізмів” (N протоколу 54-21, ID курсу на платформі Moodle: 1131).
 2. “Бактеріологічний аналіз” (N протоколу 176-21, ID курсу на платформі Moodle: 3824).
 3. “Бактеріологічний аналіз (заочне)” (N протоколу 177-21, ID курсу на платформі Moodle: 2373).
 4. “Метаболізм мікроорганізмів” (N протоколу 268, ID курсу на платформі Moodle: 4251).
 5. “Промислова мікробіологія” (N протоколу 267, ID курсу на платформі Moodle: 2964).
 6. “Мікробіологія_Екологам” (N протоколу 266, ID курсу на платформі Moodle: 1187).
 7. “Вступ до педагогічної професії” у співавторстві з доц. Яриною Колісник (N протоколу 333, ID курсу на платформі Moodle: 2591).
 8. “Мікробіологія (заочне)” у співавторстві з проф. Світланою Гнатуш (N протоколу 370, ID курсу на платформі Moodle: 4000).
 9. “Мікробіологічна експертиза” (N протоколу 80-23, ID курсу на платформі Moodle: 4237).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!