Яворська Галина Василівна

Посада: доцент кафедри мікробіології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): +380 32 239 40 53

Електронна пошта: halyna.yavorska@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: publons.com

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: orcid.org

Наукові інтереси

– бактеріологічний аналіз

– лабораторна діагностика й профілактика інфекційних захворювань

– мікробіологічні та імунологічні аспекти збудника туберкульозу

– проблеми очищення оточуючого середовища від забруднень

– мікробні біотехнології

Курси

Публікації

115 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких:

Moroz O. M.,  Hnatush S. O., Maslovska O. D., Yavorska G. V., Borsukevych B. M. Reduction of sulfur and oxidized forms of nitrogen by bacteria of Desulfuromonas sp., isolated from Yavorivske Lake, under the influence of ferrum citrate // Biosyst. Divers. – 2020. − Vol.28, № 1. – P. 53–59 (in press). DOI: 10.15421/012009  http://ecology.dp.ua

Moroz O. M., Hnatush S. O., Yavorska G. V. Reduction of sulfate, nitrate, and nitrite ions by Desulfovibrio sp. under the influence of ferrum (III) citrate // Біологічні студії/Studia biologica. – 2020. – Vol. 14, № 1. P. 3–22. doi: https://doi.org/10.30970/sbi.1401.607. http://publications.lnu.edu.ua/journals/index.php/biology

 Vorobets N., Yavorska H.,  Svydenko L. Anticandidal Properties of Lavandin Essential Oils // Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality. – Nitra : Slovak University of Agriculture, 2019. № 3. Р. 195–202. https://doi.org/10.15414/agrobiodiversity.2019.2585-8246.195-202

Vorobets N. M., Kryvtsova M. V.,  Rivis O. Y.,  Spivak M. Y., Yavorska H. V., Semenova H. M. Antimicrobial activity of phytoextracts on opportunistic oral bacteria, yeast and bacteria from probiotics // Regulatory Mechanisms in Biosystems, 2018. 9(3), 374-378. https://doi.org/10.15421/021855

Hnatush S. O., Moroz O. M., Yavorska G. V., Borsukevych B. M. Sulfidogenic and metal reducing activities of Desulfuromonas genus bacteria under the influence of copper chloride // Biosyst. Divers. – 2018. − Vol. 26, № 3. P. 218–226.https://doi: 10.15421/011833 . http://ecology.dp.ua

Мороз О. М.,  Гнатуш С. О.,  Тарабас О. В., Богославець Х. І.,  Яворська Г. В.,  Борсукевич Б. М. Сульфідогенна активність сульфатвідновних і сірковідновних бактерій за впливу сполук металів  // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Біол. Екол. Biosyst. Divers. – 2018. − Вип. 26, № 1. С. 3–10. doi: 10.15421/011801. http://ecology.dp.ua

Мороз О. М.,  Гнатуш С. О.,  Богославець Х. І.,  Яворська Г. В.,  Трухим Н. В. Використання бактеріями Desulfuromonas sp. йонів феруму (ІІІ) і мангану (IV) як акцепторів електронів // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Біол. Екол. –2016. − Вип. 24, № 1. – С. 87−95. doi: 10.15421/011610. http://ecology.dp.ua

Vorobets N. M.,  Yavorska H. V. Modifications of agar diffusion method to determination of the antimicrobial effect of the herbal medicinal products // Український біофармацевтичний журнал/Ukrainian Biopharmaceutical Journal, 2016. – № 2 (43). – С. 80–84. https://doi.org/10.24959/ubphj.16.30

Яворська Г., Білінська І., Осьмак Г., Гнатуш С. Мікробіологічна експертиза повітря приміщень і книг Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка // Біологічні студії / Studia biologica. – 2016. – Т. 10, № 1. – С. 75–88. http://bioweb.franko.lviv.ua/studia

Яворська Г., Білінська І., Осьмак Г. Порівняння мікробіоти повітря музеїв Прикарпаття // Біологічні студії / Studia biologica. – 2014. – Т. 8, № 3 – С. 107–116. https://doi.org/10.30970/sbi.0803.376.  http://bioweb.franko.lviv.ua/studia

Яворська Г., Хім’як Л., Кушарська О. Ефективність використання бактеріологічного та імунохроматографічного методів виявлення бактерій Helicobacter pylori серед дітей шкільного віку // Біологічні студії / Studia biologica. – 2013. – Т. 7, № 3 – С. 145–. https://doi.org/10.30970/sbi.0703.303 http://bioweb.franko.lviv.ua/studia

Герус Х. Б., Мороз О. М.,  Борсукевич Б. М., Яворська Г. В.  Біотехнологічна модель очистки водних середовищ від гідроген сульфіду та важких металів на основі використання метаболічної активності сульфат- і сірковідновлювальних бактерій // 9-th International Conference in Applied Biotechnology daRostim 2013 “Phytohormones, humic substances and other biologically active compounds for agriculture, human health and environmental protection”. – Львів, 7–10 жовтня 2013 р. : зб. статей. – Львів, 2013. – C. 23–24. http://darostim-conference.info

Мороз О. М.,  Яворська Г. В.,  Муравель Н.О, Клим І. Р. Відновлення Феруму (ІІІ) сульфатвідновлювальними і сірковідновлювальними бактеріями // Біологічні студії / Studia biologica. – 2012. – Т. 6, № 2. – С. 161–172. http://bioweb.franko.lviv.ua/studia

Яворська Г., Чорна Д. Порівняння мікрофлори грунтів м. Львова // Біологічні студії. – 2011. – Т. 5, № 1. – С. 25–36. http://publications.lnu.edu.ua/journals/index.php/biology/

Яворська Г., Бундз О., Фолюш М., Шидловський І. Контамінація мікроорганізмами експонатів глибоководних тварин Зоологічного музею // Біологічні студії. – 2009. – Т.3, №3. – С. 75–82.  https://doi.org/10.1049/iet-ifs.2008.0074

Яворська Г., Сибірна Р. Біологія клінічних штамів мікобактерій // Біологічні студії. – 2009. – Т.3, №1. – С. 63–70.  https://doi.org/10.30970/sbi.0301.016

 

Біографія

1975 р. – народилася в с. Річка Косівського району Івано-Франківської області

ОСВІТА

2019 – стажування в “Інститут біології клітини”;

2014 – стажування в “Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок”;

2009 – стажування в “Інститут біології тварин”;

2008 – отримала звання доцента кафедри мікробіології;

2002 – захистила кандидатську дисертацію на тему “Мікобактерії туберкульозу в сучасних умовах: бактеріологія та імунологія”;

1998-2001 – навчання в аспірантурі на кафедрі мікробіології біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Мікробіологія”;

1993-1998 – навчання за спеціальністю “Біологія” на біологічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка, яке закінчила з відзнакою, отримавши кваліфікацію “Біолог, викладач біології і хімії”;

1992-1993 – слухач підготовчого відділення за спеціальністю “Біологія” Львівського державного університету імені Івана Франка.

РОБОТА

2015-цей час – діловод кафедри мікробіології;

2004-цей час – доцент кафедри мікробіології Львівського національного університету імені Івана Франка;

2003-2004 – асистент кафедри мікробіології Львівського національного університету імені Івана Франка;

2001-2003 – учитель біології Тур’ївської ЗСШ;

1999-2000 – фельдшер-лаборант бактеріологічної лабораторії Львівського регіонального фтизіопульмонологічного лікувально-профілактичного центру (за сумісництвом);

1991 – працівник галузі рослинництва СВСГ “Сокіл”.

 

Нагороди

  • Ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка від 11 жовтня 2010 р. відзначено грамотою за зайняте ІІ місце у конкурсі “Найкращий навчальний посібник Львівського національного університету імені Івана Франка 2009-2010 навчального року ” за навчальний посібник “Промислова мікробіологія” .
  • Ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка від 14 жовтня 2014 р. відзначено грамотою за зайняте І місце у конкурсі “Найкращий підручник природничого напряму 2013-2014 навчального року ” за підручник “Практикум з мікробіології” із серії “Біологічні студії” .

Методичні матеріали

  1. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Яворська Г. В., Білінська І. С., Борсукевич Б. М. Практикум з мікробіології (за ухвалою Вченої ради ЛНУ імені Івана Франка протокол № 26/5 від 29 травня 2014 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 436 с.
  2. Яворська Г. В., Гудзь С. П., Гнатуш С. О. Промислова мікробіологія. Навчальний посібник (рекомендовано до друку МОН України – лист від 30 жовтня 2008 р. № 1.4/18–Г–2254). – Львів, 2009. – 256 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!