Мікробіологічний моніторинг у фармації і фармакогнозії

Тип: На вибір студента

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132доцент Яворська Г. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116доцент Яворська Г. В.

Опис курсу

Дисципліна «Мікробіологічний моніторинг у фармації і фармакогнозії» є вибірковою дисципліною, яку викладають в ІІІ семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Ця дисципліна є необхідною для розуміння бактеріологічного дослідження у біотехнології фармацевтичного виробництва з використанням лікарських рослин (вимоги, сировина, обладнання, продукція, контроль); аналізування ролі мікробіологічного контролю для природи і людини.

Силабус на платформі Moodle: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4238

Рекомендована література

Літературу розміщено на платформі Moodle: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4238