Бактеріологічний аналіз

Тип: На вибір студента

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Яворська Г. В.БЛБ - 11м, БЛБ - 12м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016БЛБ - 11мдоцент Яворська Г. В.
БЛБ - 12мдоцент Яворська Г. В.

Опис курсу

“Бактеріологічний аналіз” є дисципліною вільного вибору студентів І курсу магістратури денної форми навчання. Вона містить лекційний курс, практичні заняття і самостійну роботу студентів із рекомендованою літературою. На вивчення дисципліни передбачено два змістових модулі. Предметом вивчення є методи виявлення бактерій у досліджуваному матеріалі та їхньої ідентифікації. Завданнями є сформувати у студентів систему знань щодо принципів і організації роботи бактеріологічної лабораторії, методів виявлення та ідентифікації бактерій, загальних підходів щодо виявлення бактерій у певному досліджуваному матеріалі, морфолого-культуральних та фізіолого-біохімічних властивостей бактерій, які використовують для ідентифікації, ролі бактеріологічного аналізу в діагностуванні та профілактиці інфекційних захворювань і наукових дослідженнях. Знання студентів контролюють за якістю виконання контрольних модульних робіт, які включають зміст лекцій і самостійної роботи і роботою на практичних заняттях. Діагностують студентів поточним контролем, який проводять у письмовій формі й оцінюють у 100 балів.

Навчання відбувається на платформі Moodle, там є й силабус: для студентів денної форми навчання: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3824

для студентів заочної форми навчання: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2373

з використанням Zoom і Telegram

Рекомендована література

 1. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Яворська Г. В., Білінська І. С., Борсукевич Б. М. Практикум з мікробіології. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 436 с.
 2. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Звір Г. І. Санітарна мікробіологія: підручник. – Львів : Вид. центр Львів. ун-ту, 2016 – 348 с.
 3. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Білінська І. С. Мікробіологія: практикум, тести. – Львів : Вид. центр Львів. ун-ту, 2012 – 228 с.
 4. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія : підручник для студ. вищ. мед. навч. заклад / За редакцією В. П. Широбокова / Видання 2-е . – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 952 с.
 5. Столяр О. Б. Молекулярна біологія. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2014. – 224 с.
 6. Климнюк С. І., Ситник І. О., Широбоков В. П. Практична мікробіологія. – Вінниця:  Нова книга, 2018. – 576 c.
 7. Климнюк С. І., Ситник І. О., Творко М. С., Широбоков В. П. Практична мікробіологія. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 440 c.
 8. Ладанівський Р. І., Потицька Р. В., Ардан О. І. Основи санітарної мікробіології продовольчої продукції. – Дрогобич: Коло, 2004. – 134 с.
 9. Смоляр В. І. Харчова експертиза. Підручник. – К.:Здоров’я, 2005. – 448 с.
 10. Широбоков В. П., Янковський Д. С., Димент Г. С. Мікробна екологія людини з кольоровим атласом. − К. : Червона Рута-Турс, 2011. − 311 с.
 11. Іванська Н. В.,  Кислих О. М., Максименок О. В. Практичний посібник з імуноферментного аналізу – К.– 2005.– 65 с. (diaproph.com.ua/pdf/metodichky/ua/1_imunofermt_analiz.pdf)

Літературу теж є розміщено на платформі Moodle: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3824

Інтернет-ресурси:

https://www.youtube.com/watch?v=u84bTjqrt7k

https://www.youtube.com/watch?v=eI3A8WdSkic

https://www.youtube.com/watch?v=0ATUjAxNf6U&list=LLO35mmLIinPDDE-5Tse0sEw&index=2&t=6s

https://www.youtube.com/watch?v=afM7DGjSVn4

https://www.youtube.com/watch?v=KmuA87L5UMQ

Матеріали

Усі матеріали для навчання розміщено на платформі Moodle: для студентів денної форми: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3824

заочної: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2373

Теми і план практичних занять з «Бактеріологічного аналізу»

(денна форма навчання)

 Тема 1. Методи дослідження мікроорганізмів у бактеріологічних лабораторіях

 1. Використання бактеріологічного аналізу у різних галузях діяльності людини: характеристика, доцільність, інформативність, необхідність.
 2. Способи підбирання середовищ для виділення різних видів бактерій. Типи середовищ. Петрифільми.
 3. Способи посіву та вирощування аеробних бактерій, з різних біотопів.
 4. Способи посіву та вирощування анаеробних бактерій, з різних біотопів.
 5. Правила виділення і зберігання чистих культур мікроорганізмів. Стерилізація і дезінфекція, подібність та відмінність.
 6. Бактеріоскопія: види, правила, застосування у бактеріології, переваги і недоліки.
 7. Оцінювання росту (культуральні властивості бактерій) та методи визначення чутливості культур до антибактерійних засобів у бактеріології.

 Тема 2. Вимоги щодо бактерій (кількості і видового складу) у різних джерелах і методи їх індикації

 1. Способи підбирання середовищ, посіву та умов вирощування для виділення різних видів бактерій з води. Санітарно-гігієнічні та науково-дослідницькі аспекти аналізу води. Вимоги до чистоти води залежно від призначення (промислових об’єктів, медичних закладів, житлових приміщень тощо).
 2. Способи підбирання середовищ, посіву та умов вирощування для виділення різних видів бактерій з повітря. Вимоги до чистоти повітря залежно від призначення (промислових об’єктів, медичних закладів, житлових приміщень тощо).
 3. Способи підбирання середовищ, посіву та умов вирощування для виділення різних видів бактерій з грунту. Санітарно-гігієнічні та науково-дослідницькі аспекти аналізу грунту.
 4. Біосенсори для моніторингу чистоти повітря, води і грунту. Застосування і перспективи

 Тема 3. Вимоги щодо бактерій (кількості і видового складу) у різних продуктах харчування

 1. Правила відбору проб, методи дослідження бактерій у рідких продуктах харчування. Встановлені норми щодо кількості і видового складу бактерій у рідких продуктах харчування.
 2. Правила відбору проб, методи дослідження бактерій у щільних продуктах харчування. Встановлені норми щодо кількості і видового складу бактерій у щільних продуктах харчування.
 3. Види консерви. Правила відбору проб, методи дослідження бактерій з консерви. Встановлені норми щодо кількості і видового складу бактерій у консервах.
 4. Встановлені норми щодо кількості і видового складу бактерій у продуктах дитячого харчування.
 5. Біосенсори для моніторингу чистоти продуктів харчування. Застосування і перспективи

 Тема 4. Характеристика молекулярно-генетичних методів аналізу для виявлення й ідентифікації бактерій

 1. Обгрунтування необхідності застосування молекулярно-генетичних методів аналізу для виявлення й ідентифікації мікроорганізмів.
 2. Полімеразно-ланцюгова реакція для виявлення бактерій у біоматеріалі. Використання хроматографії у діагностуванні стану мікробоценозу організму людини.
 3. Метод протеомного аналізу. Блотинг: види, принцип роботи, застосування у бактеріології.
 4. Технологія генних матриць, або ДНК-чіпів (gene arrays). Різні види омік. Перспективи застосування омік у бактеріології.
 5. Автоматизований та програмований бактеріологічний аналіз: приклади, застосування і перспективи

 Тема 5. Значення бактеріологічного аналізу біоматеріалу з дихальних шляхів людини для діагностування і профілактики захворювань

 1. Відбір біоматеріалу з верхніх дихальних шляхів людини, правила транспортування та зберігання
 2. Етапи проведення бактеріологічного аналізу біоматеріалу з верхніх дихальних шляхів людини й особливості бактеріологічного дослідження
 3. Відбір біоматеріалу з нижніх дихальних шляхів людини, правила транспортування та зберігання
 4. Особливості роботи, методи виділення й ідентифікації мікобактерій і визначення чутливості культур.
 5. Значення бактеріологічного аналізу біоматеріалу з дихальних шляхів людини для профілактики бактерійних захворювань.
 6. Значення бактеріологічного аналізу для діагностування і профілактики кандідозів.

Тема 6. Значення бактеріологічного аналізу біоматеріалу з шлунково-кишкового тракту людини для діагностування і профілактики захворювань

 1. Відбір біоматеріалу з шлунка, дванадцятипалої кишки і кишечника людини, правила транспортування та зберігання. Інвазійні та не інвазійні методи: характеристики й особливості застосування.
 2. Етапи проведення бактеріологічного аналізу біоматеріалу з шлунка і дванадцятипалої кишки людини й особливості бактеріологічного дослідження.
 3. Особливості бактеріологічного дослідження біоматеріалу з кишечника людини. Групи бактеріальної біоти. Методи виділення й ідентифікації кишкових бактерій.
 4. Значення бактеріологічного аналізу для профілактики бактерійних захворювань і розвитку дисбіозів

 Тема 7. Значення бактеріологічного аналізу біоматеріалу з урогенітального тракту людини для діагностування і профілактики захворювань

 1. Відбір біоматеріалу з поверхневих структур сечової системи, з нирок і сечопроводів людини, правила транспортування та зберігання
 2. Етапи проведення бактеріологічного аналізу біоматеріалу з сечової системи людини й особливості бактеріологічного дослідження сечі.
 3. Відбір біоматеріалу з геніталій людини, правила транспортування та зберігання. Особливості відбору у жінок та чоловіків
 4. Особливості бактеріологічного дослідження з геніталій людини.
 5. Значення бактеріологічного аналізу біоматеріалу з сечової системи і геніталій людини для профілактики бактерійних захворювань
 6. Значення бактеріологічного аналізу для діагностування і профілактики грибкових захворювань різних органів і систем людини.

Тема 8. Значення бактеріологічного аналізу біоматеріалу з різних органів людини для діагностування і профілактики захворювань

 1. Відбір біоматеріалу з ротової порожнини, вух, очей і шкіри людини, правила транспортування та зберігання.
 2. Етапи проведення бактеріологічного аналізу біоматеріалу з порожнини рота, вуха, очей і шкіри людини й особливості бактеріологічного дослідження біоматеріалу з цих біотопів.
 3. Профілактикиа бактерійних захворювань ротової порожнини, слухової та зорової систем і шкіри людини.
 4. Значення бактеріологічного аналізу для діагностування і профілактики бактерійних менінгітів.

Заочна форма навчання

Лабораторна діагностика біологічних систем

 Тема 1. Приготування різноманітного біоматеріалу у бактеріологічних лабораторіях та особливості його посіву. Вимоги щодо бактерій (кількості і видового складу) у різних джерелах і методи їх індикації

 1. Використання бактеріологічного аналізу у різних галузях діяльності людини
 2. Способи посіву та вирощування аеробних бактерій, з різних біотопів
 3. Способи посіву та вирощування анаеробних бактерій, з різних біотопів
 4. Способи підбирання середовищ, посіву та умов вирощування для виділення різних видів бактерій
 5. Способи підбирання середовищ, посіву та умов вирощування для виділення різних видів бактерій з води
 6. Способи підбирання середовищ, посіву та умов вирощування для виділення різних видів бактерій з повітря
 7. Способи підбирання середовищ, посіву та умов вирощування для виділення різних видів бактерій з грунту
 8. Вимоги до чистоти повітря та води залежно від призначення (промислових об’єктів, медичних закладів, житлових приміщень тощо).

 Тема 2. Вимоги щодо бактерій (кількості і видового складу) у різних продуктах харчування. Характеристика молекулярно-генетичних методів аналізу для виявлення й ідентифікації бактерій

 1. Встановлені норми щодо кількості і видового складу бактерій у рідких продуктах харчування
 2. Встановлені норми щодо кількості і видового складу бактерій у щільних продуктах харчування
 3. Встановлені норми щодо кількості і видового складу бактерій у консервах
 4. Встановлені норми щодо кількості і видового складу бактерій у продуктах дитячого харчування
 5. Загальна характеристика молекулярно-генетичних методів аналізу для виявлення й ідентифікації мікроорганізмів
 6. Полімеразно-ланцюгова реакція для виявлення бактерій у біоматеріалі
 7. Використання хроматографії у діагностуванні стану мікробоценозу організму людини
 8. Технологія генних матриць, або ДНК-чіпів (gene arrays). Метод протеомного аналізу
 9. Блотинг: види, принцип роботи, застосування у бактеріології

 Тема 3. Значення бактеріологічного аналізу біоматеріалу з дихальних шляхів людини для діагностування і профілактики захворювань

 1. Значення бактеріологічного аналізу біоматеріалу з верхніх дихальних шляхів людини для діагностування і профілактики захворювань

1.1.  Відбір біоматеріалу

1.2.  Етапи проведення бактеріологічного аналізу

1.3. Особливості бактеріологічного дослідження

 1. Значення бактеріологічного аналізу біоматеріалу з нижніх дихальних шляхів людини для діагностування і профілактики захворювань

1.1.  Відбір біоматеріалу

1.2. Етапи проведення бактеріологічного аналізу

1.3. Особливості роботи, методи виділення й ідентифікації мікобактерій і визначення чутливості культур

 1. Значення бактеріологічного аналізу біоматеріалу з дихальних шляхів людини для профілактики захворювань

 Тема 4. Значення бактеріологічного аналізу біоматеріалу з шлунково-кишкового та урогенітального тракту людини для діагностування і профілактики захворювань

 1. Значення бактеріологічного аналізу біоматеріалу з шлунка людини для діагностування і профілактики захворювань
 2. Значення бактеріологічного аналізу біоматеріалу з дванадцятипалої кишки людини для діагностування і профілактики захворювань
 3. Значення бактеріологічного аналізу біоматеріалу з товстого кишечника людини для діагностування і профілактики захворювань
 4. Значення бактеріологічного аналізу біоматеріалу з поверхневих структур сечової системи людини для діагностування і профілактики захворювань
 5. Значення бактеріологічного аналізу біоматеріалу з нирок і сечопроводів людини для діагностування і профілактики захворювань
 6. Значення бактеріологічного аналізу біоматеріалу з геніталій людини для діагностування і профілактики захворювань

 Тема 5. Значення бактеріологічного аналізу біоматеріалу з різних органів людини для діагностування і профілактики захворювань

 1. Значення бактеріологічного аналізу біоматеріалу з вуха людини для діагностування і профілактики захворювань
 2. Значення бактеріологічного аналізу біоматеріалу з очей людини для діагностування і профілактики захворювань
 3. Значення бактеріологічного аналізу біоматеріалу з шкіри людини для діагностування і профілактики захворювань
 4. Значення бактеріологічного аналізу для діагностування і профілактики бактерійних менінгітів.