Бактеріологічний аналіз

Тип: На вибір студента

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Яворська Г. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

“Бактеріологічний аналіз” є дисципліною вільного вибору студентів І курсу магістратури денної форми навчання. Вона містить лекційний курс, практичні заняття і самостійну роботу студентів із рекомендованою літературою. На вивчення дисципліни передбачено два змістових модулі. Предметом вивчення є методи виявлення бактерій у досліджуваному матеріалі та їхньої ідентифікації. Завданнями є сформувати у студентів систему знань щодо принципів і організації роботи бактеріологічної лабораторії, методів виявлення та ідентифікації бактерій, загальних підходів щодо виявлення бактерій у певному досліджуваному матеріалі, морфолого-культуральних та фізіолого-біохімічних властивостей бактерій, які використовують для ідентифікації, ролі бактеріологічного аналізу в діагностуванні та профілактиці інфекційних захворювань людини і наукових дослідженнях. Знання студентів контролюють за якістю виконання контрольних модульних робіт, які включають зміст лекцій і самостійної роботи і роботою на практичних заняттях. Діагностують студентів поточним контролем, який проводять в усній і письмовій формах й оцінюють у 100 балів.

Навчання відбувається на платформі Moodle, там є й силабус: для студентів денної форми навчання: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3824

для студентів заочної форми навчання: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2373

з використанням Zoom і Telegram

Рекомендована література

 1. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Яворська Г. В., Білінська І. С., Борсукевич Б. М. Практикум з мікробіології. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 436 с.
 2. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Звір Г. І. Санітарна мікробіологія: підручник. – Львів : Вид. центр Львів. ун-ту, 2016 – 348 с.
 3. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Білінська І. С. Мікробіологія: практикум, тести. – Львів : Вид. центр Львів. ун-ту, 2012 – 228 с.
 4. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія : підручник для студ. вищ. мед. навч. заклад / За редакцією В. П. Широбокова / Видання 2-е . – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 952 с.
 5. Столяр О. Б. Молекулярна біологія. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2014. – 224 с.
 6. Климнюк С. І., Ситник І. О., Широбоков В. П. Практична мікробіологія. – Вінниця:  Нова книга, 2018. – 576 c.
 7. Климнюк С. І., Ситник І. О., Творко М. С., Широбоков В. П. Практична мікробіологія. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 440 c.
 8. Ладанівський Р. І., Потицька Р. В., Ардан О. І. Основи санітарної мікробіології продовольчої продукції. – Дрогобич: Коло, 2004. – 134 с.
 9. Смоляр В. І. Харчова експертиза. Підручник. – К.:Здоров’я, 2005. – 448 с.
 10. Широбоков В. П., Янковський Д. С., Димент Г. С. Мікробна екологія людини з кольоровим атласом. − К. : Червона Рута-Турс, 2011. − 311 с.
 11. Іванська Н. В.,  Кислих О. М., Максименок О. В. Практичний посібник з імуноферментного аналізу – К.– 2005.– 65 с. (diaproph.com.ua/pdf/metodichky/ua/1_imunofermt_analiz.pdf)

Літературу теж є розміщено на платформі Moodle: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3824

Інтернет-ресурси:

https://www.youtube.com/watch?v=u84bTjqrt7k

https://www.youtube.com/watch?v=eI3A8WdSkic

https://www.youtube.com/watch?v=0ATUjAxNf6U&list=LLO35mmLIinPDDE-5Tse0sEw&index=2&t=6s

https://www.youtube.com/watch?v=afM7DGjSVn4

https://www.youtube.com/watch?v=KmuA87L5UMQ

Матеріали

Усі матеріали для навчання розміщено на платформі Moodle: для студентів денної форми: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3824

заочної: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2373

Дисципліну атестовано Центром електронного навчання (протокол 176-21 і 177-21 від 14.05.2021).