Мікробіологія (заочне)

Тип: Нормативний

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Немає
61Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
512доцент Яворська Г. В.
60доцент Яворська Г. В.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
514БЛБ - 31здоцент Яворська Г. В.
60

Опис курсу

Дисципліна «Мікробіологія» є нормативною дисципліною, яку викладають в ІV і V семестрах в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Ця дисципліна є необхідною для розуміння ролі мікроорганізмів у природі і сферах життєдіяльності людини та розвитку навиків роботи з мікроорганізмами в мікробіологічних лабораторіях.

Силабус на платформі Moodle: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4000

Дисципліну на платформі Moodle розроблено у співавторстві з проф. Світланою Гнатуш й атестовано Центром електронного навчання (протокол 370 від 18.07.2022).

Рекомендована література

Розміщено на платформі Moodle: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1187

  1. Гудзь С.П., Гнатуш С.О., Білінська І.С. Мікробіологія. Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 359 с. (на платформі Moodle)
  2. Гудзь С.П., Гнатуш С.О., Білінська І.С. Мікробіологія: практикум, тести. Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 228 с.
  3. Ястремська Л. С., Малиновська І. М. Загальна мікробіологія і вірусологія : навч. посібник. Київ: НАУ, 2017. 232 с. https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/38706/1/%D0%97%D0%9C%D0%92_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%81.1-50%20%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82.pdf
  4. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Звір Г. І. Санітарна мікробіологія: підручник. Львів : Вид. центр Львів. ун-ту, 2016. 348 с.
  5. Пирог Т. П. Загальна мікробіологія: Підручник. К.: НУХТ, 2004. 471 с.
  6. Сергійчук М.Г., Позур В.К., Вінніков А.І., Фурзікова Т.М., Жданова Н.М., Домбровська І.В., Швець Ю.В. Мікробіологія. Київський ВПЦ університет, 2005. 375 с.
  7. Современная микробиология: Прокариоты: В 2-х томах  / Под ред. Й. Ленгелера, Г. Древса, Г. Шлегеля. М.: Мир, 2005. Т. 1. 656 с., Т. 2.  496 с.