Мікробіологія (заочне)

Тип: Нормативний

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Немає
51Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
44доцент Яворська Г. В.
58доцент Яворська Г. В.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
44
510

Опис курсу

Дисципліна «Мікробіологія» є нормативною дисципліною, яку викладають в ІV і V семестрах в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Ця дисципліна є необхідною для розуміння ролі мікроорганізмів у природі і сферах життєдіяльності людини та розвитку навиків роботи з мікроорганізмами в мікробіологічних лабораторіях.

Силабус на платформі Moodle: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4000

Рекомендована література

  1. Гудзь С.П., Гнатуш С.О., Білінська І.С. Мікробіологія. Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 359 с. (на платформі Moodle: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1187)
  2. Гудзь С.П., Гнатуш С.О., Білінська І.С. Мікробіологія: практикум, тести. Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 228 с.
  3. Ястремська Л. С., Малиновська І. М. Загальна мікробіологія і вірусологія : навч. посібник. Київ: НАУ, 2017. 232 с. https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/38706/1/%D0%97%D0%9C%D0%92_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%81.1-50%20%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82.pdf
  4. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Звір Г. І. Санітарна мікробіологія: підручник. Львів : Вид. центр Львів. ун-ту, 2016. 348 с.
  5. Пирог Т. П. Загальна мікробіологія: Підручник. К.: НУХТ, 2004. 471 с.
  6. Сергійчук М.Г., Позур В.К., Вінніков А.І., Фурзікова Т.М., Жданова Н.М., Домбровська І.В., Швець Ю.В. Мікробіологія. Київський ВПЦ університет, 2005. 375 с.
  7. Борисов Л. Б. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. М.: ООО Мед. информ. агентство, 2002. 736 с.
  8. Современная микробиология: Прокариоты: В 2-х томах  / Под ред. Й. Ленгелера, Г. Древса, Г. Шлегеля. М.: Мир, 2005. Т. 1. 656 с., Т. 2.  496 с.