Мікробіологічна експертиза

Тип: На вибір студента

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
748доцент Яворська Г. В.

Опис курсу

Дисципліна «Мікробіологічна експертиза» є вибірковою дисципліною, яку викладають в VІІ семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Ця дисципліна є необхідною для розуміння мікробіологічної частини експертизи об’єктів довкілля та життєдіяльності людини, підходів і правил вибирання методів для дослідження мікроорганізмів, основних аспектів оброблення, аналізування й оформлення отриманих результатів.

Силабус на платформі Moodle: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4237