Мікробіологічна експертиза

Тип: На вибір студента

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Яворська Г. В.

Опис курсу

Дисципліна «Мікробіологічна експертиза» є вибірковою дисципліною, яку викладають в VІІ семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Ця дисципліна є необхідною для розуміння мікробіологічної частини експертизи об’єктів довкілля та життєдіяльності людини, підходів і правил вибирання методів для дослідження мікроорганізмів, основних аспектів оброблення, аналізування й оформлення отриманих результатів.

Силабус на платформі Moodle: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4237

Дисципліну атестовано Центром електронного навчання (протокол 80-23 від 10.02.2023).

Рекомендована література

 1. Екологічна біотехнологія: принципи створення біотехнологічних виробництв : навчальний посібник / Л. Д. Пляцук, Є. Ю. Черниш. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – 293 с.
 2. Гудзь C., Гнатуш С., Яворська Г. В., Білінська І. С., Борсукевич Б. М. Практикум з мікробіології. – Л.: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2014. 456 с.
 3. Яворська Г. В., Гудзь С. П., Гнатуш С. О. Промислова мікробіологія. Навчальний посібник. Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 256 с.
 4. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Звір Г. І. Санітарна мікробіологія: підручник. – Львів : Вид. центр Львів. ун-ту, 2016 – 348 с.
 5. Біотехнології в екології : навч. посібник / А.І. Горова, С.М. Лисицька, А.В. Павличенко, Т.В. Скворцова. – Д. : Національний гірничий університет, 2012. – 184 с.
 6. Якубчак О.М., Хоменко В.І. Денисюк Г.М., Бондар Т.О. Коваленко В.Л., Мідик С.В. Рекомендації щодо санітарно-мікробіологічного дослідження змивів з поверхонь тест-об’єктів ветеринарного нагляду і контролю. НАУ, К., 2004. – 15 с.
 7. Atlas of Food Microbiology LAB. Microorganisms including: Bacteria, Molds & Yeast, 2012–2013. – 31 p.
 8. Higson S. Biosensors for medical applications. Woodhead Publishing Limited, 2012 – 352 р.
 9. Evtugyn G. Biosensors: Essentials. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014– 274 р.
 10. Методичні рекомендації щодо самостійного відбору мікробіологічних та ентомологічних проб працівниками архівних установ в умовах дії дистанційно-карантинних заходів /Державна архівна служба України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Спілка архівістів України; уклад.: О. Я. Гаранін, Т.О. Кондратюк. – Київ, 2021. – 22 с.
 11. Compendium of Microbiological Criteria for Food, 2022. 82 р

Усі інші джерела літератури розміщено на платформі Moodle: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4237

Матеріали

Усі матеріали на платформі Moodle: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4237