Магістерський семінар (заочна форма навчання)

Тип: Нормативний

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
102Немає
113Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Яворська Г. В.
11доцент Яворська Г. В.

Опис курсу

Дисципліна «Магістерський семінар» є нормативною дисципліною, яку викладають в ІІ і ІІІ семестрах в обсязі 5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Ця дисципліна є необхідною для розуміння ролі мікроорганізмів у природі і сферах життєдіяльності людини та розвитку навиків роботи з мікроорганізмами в лабораторних умовах.

Зміст дисципліни розроблено так, щоб сформувати в студентів систему вмінь щодо підготовки та представлення наукових доповідей, їхнього рецензування, доповнення, постановки запитань доповідачу; забезпечити засвоєння та поглиблення студентами знань про властивості мікроорганізмів, методи їх дослідження, а також практичне використання.

Рекомендована література

Розміщено на платформі Moodle: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4099

Матеріали

Навчання відбувається на платформі Moodle, там є й силабус. Також з використанням Zoom і Telegram.

Усі необхідні матеріали розміщено на платформі Moodle: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4099