Методи дослідження мікроорганізмів

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
548доцент Яворська Г. В.

Опис курсу

“Методи дослідження мікроорганізмів” є вибірковою дисципліною студентів ІІІ курсу  ОПП “Біологія”, які спеціалізуються на кафедрі мікробіології. Вона містить лекційний курс і самостійну роботу студентів із рекомендованою літературою. Предметом вивчення навчальної дисципліни є обладнання мікробіологічної лабораторії та методи досліджень мікроорганізмів. Завданнями є сформувати у студентів систему знань щодо принципів організації мікробіологічних досліджень, фізико-хімічних, біохімічних та мікробіологічних методів дослідження мікроорганізмів і систему вмінь щодо виконання, оформлення та представлення мікробіологічного експерименту. Знання студентів контролюють за якістю виконання контрольних модульних робіт, які містять зміст лекцій і самостійної роботи. Діагностують студентів поточним контролем, який проводять в усній і письмовій формі й оцінюють у 100 балів.

Силабус на платформі Moodle: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1131

Дисципліну атестовано Центром електронного навчання (протокол 54 від 05.02.2021).

Рекомендована література

Список літератури розміщено на платформі Moodle: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1131

 

Матеріали

Усі матеріали розміщено на платформі Moodle: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1131