Практикум з мікробіології

Тип: На вибір студента

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Залік
85Залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
7168доцент Яворська Г. В., доцент Колісник Я. І.
840Мороз О. М., доцент Яворська Г. В.

Опис курсу

Дисципліна «Великий практикум з мікробіології» є вибірковою дисципліною, яку викладають в VІІ і VІІІ семестрі в обсязі 10 кредитів (за ECTS). Ця дисципліна є необхідною для розуміння роботи мікробіолога, підходів і правил вибирання методів для дослідження мікроорганізмів та основних аспектів оброблення, аналізування й оформлення отриманих результатів.

Силабус розміщено на платформі Moodle: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3760#section-11

Рекомендована література

Базова

  1. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Яворська Г. В., Білінська І. С., Борсукевич Б. М. Практикум з мікробіології. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 436 с.
  2. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Білінська І. С. Мікробіологія. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 360 с.
  3. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Звір Г. І. Санітарна мікробіологія. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 348 с.

Допоміжна

  1. Гудзь С.П., Гнатуш С.О., Білінська І.С. Мікробіологія: практикум, тести – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 228 с.
  2. Климнюк С. І., Ситник І. О., Творко М. С., Широбоков В. П. Практична мікробіологія. Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 440 с.

Матеріали

Усі матеріали надаються викладачами в лабораторії або розміщені на платформі Moodle: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3760