Масловська Ольга Дмитрівна

Посада: доцент кафедри мікробіології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Електронна пошта: olha.maslovska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Наукові інтереси

Фізіологія і біохімія мікроорганізмів

Властивості екзоелектрогенних бактерій

Мікробні паливні елементи

Адаптації мікроорганізмів, виділених з різних антропогенностворених територій

Курси

Вибрані публікації

 1. Malovanyy M., O. Perspective technologies of the treatment of the wastewaters with high content of organic pollutants and ammoniacal nitrogen / M. Malovanyy, O. Moroz, S. Hnatush, O. Maslovska et. al. // J. Ecol. Eng. – 2019. – Vol. 20, № 2. – Р. 8–15. DOI: https://doi.org/10.12911/22998993/94917 (Scopus (0,256 SJR, 0, 674 SNIP)
 2. Segin T. Biochemical indicators of green photosynthetic bacteria Chlorobium limicola response to Cu2+ action / T. Segin, S. Hnatush, O. Maslovska, A. Halushka, Y. Zaritska // Ukrainian Biochemical Journal. – 2020. – Vol. 92 №1. – Р. 103–112. http://dx.doi.org/10.15407/ubj92.01.103 (Scopus (0,176 SJR, 0,444 SNIP, 0,8 Cite Score 2019), Web of Science)
 3. Hnatush S. Waste water treatment by exoelectrogenic bacteria, which were isolated from technogenically transformed territories / S. Hnatush, O. Maslovska, T. Segin, O. Vasyliv, M. Kovalchuk, M. Malovanyy // Ecological Question. – 2020. – Vol. 31, № 1. – Р. 35–44. http://dx.doi.org/10.12775/EQ.2020.005 (Scopus (0,161 SJR, 0,269 SNIP, 0,7 Cite Score 2019), Web of Science)
 4. Moroz O. M. Reduction of sulfur and oxidized forms of nitrogen by bacteria of Desulfuromonas, isolated from Yavorivske Lake, under the influence of ferrum citrate / O. M. Moroz, S. O. Hnatush, O. D. Maslovska, G. V. Yavorska, B. M. Borsukevych // Biosyst. Divers. – 2020. − Vol. 28, № 1. – P. 53–59. doi: 10.15421/012009. http://ecology.dp.ua (Scopus (Cite ScoreTracker 2020 0.7), Web of Science, Index Copernicus)
 5. Пат. 132187 Україна, МПК H01M 8/00; H01M 8/16; H01M 8/22. Спосіб одержання електричного струму у мікробному паливному елементі / Гнатуш С. О., Тарабас О. В., Василів О. М., Масловська О. Д., Мороз О. М. ; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. − № u201809830 ; заявл. 02.10.2018 ; опубл. 11.02.2019, Бюл. № 3.
 6. Свідоцтво про депонування штаму бактерій Arthrobacter 10А_3Т_20 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру Arthrobacter sp. ІМВ В-7860 від 18 грудня 2019 року / С. О. Гнатуш, Т. Б. Перетятко, О. М. Мороз, О. Д. Масловська.
 7. Свідоцтво про депонування штаму бактерій Pseudomonas 5A_1N_20 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру Pseudomonas sp. ІМВ В-7866 від 18 грудня 2019 року / С. О. Гнатуш, Т. Б. Перетятко, О. М. Мороз, О. Д. Масловська.
 8. Свідоцтво про депонування штаму бактерій Psychrobacter 89_1Т у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру Psychrobacter sp. ІМВ В-7865 від 18 грудня 2019 року / С. О. Гнатуш, Т. Б. Перетятко, О. М. Мороз, О. Д. Масловська.
 9. Свідоцтво про депонування штаму бактерій Paenibacillus tundrae 5A–101 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру Paenibacillus tundrae ІМВ В-7915 від 02 грудня 2020 року / С. О. Гнатуш, Т. Б. Перетятко, О. М. Мороз, О. Д. Масловська, С. Я. Комплікевич.
 10. Свідоцтво про депонування штаму бактерій Pseudomonas yamanorum 9_102 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру Pseudomonas yamanorum ІМВ В-7916 від 02 грудня 2020 року / С. О. Гнатуш, О. М. Мороз, Т. Б. Перетятко, О. Д. Масловська, С. Я. Комплікевич.
 11. Масловська О. Зміни жирнокислотного складу клітин Desulfuromonas acetoxidans ІМВ В-7384 за впливу ферум цитрату / О. Масловська, С. Гнатуш, А. Галушка // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2014. – Т. 8, № 3–4. – С. 87–98.
 12. Maslovska O. The activity of enzymes of glutathione antioxidant system of Desulfuromonas acetoxidans ІМV B-7384 under the influence of ferric (III) citrate / O. Maslovska, S. Hnatush, S. Katernyak // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2015. – Вип. 70. – С. 213–220.
 13. Maslovska O. Oxidative modification of proteins and specific superoxide dismutase activity of Desulfuromonas acetoxidans ІМV B-7384 under the influence of ferric (III) citrate / Maslovska, S. Hnatush // Мікробіологія і біотехнологія. – 2015. – Т. 30, № 2. – С. 34–40.
 14. Vasyliv O. Interconnection between tricarboxylic acid cycle and energy generation in microbial fuel cell performed by Desulfuromonas acetoxidans IMV B-7384 / O. Vasyliv, Maslovska, Y. Ferensovych, O. Bilyy, S. Hnatush // Proc. SPIE. – 2015. – Vol. 9493. – P. 94930J-1–7.

 

Біографія

Народилася 9 грудня 1988 р. в с. Чаниж Буського району Львівської області. Мікробіолог, викладач біології і хімії, кандидат біологічних наук (2017). Тема дисертації: «Антиоксидантний захист і жирнокислотний склад Desulfuromonas acetoxidans IMB B-7384 за впливу ферум (ІІІ) цитрату»

У 2011 році закінчила біологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, аспірантуру (2017), з 2017 – асистент кафедри мікробіології.

Членство в наукових товариствах, редколегіях наукових журналів тощо: член Товариства мікробіологів України.

Сфера наукових інтересів: фізіолого-біохімічні властивості мікроорганізмів, виділених із техногенних середовищ, адаптації мікроорганізмів до оксидативного стресу.

Перелік навчальних дисциплін: «Фізіологія та біохімія мікроорганізмів», «Науковий семінар з мікробіології», практичні заняття з курсу «Молекулярна мікробіологія», лабораторні заняття з курсу «Мікробіологія».

 

Проекти

 1. Індивідуальний грант від Federation of European Microbiological Societies (FEMS): Immobilization of cells of photosynthetic bacteria Rhodopseudomonas yavorovii and Chlorobium limicola for optimization of biologically valuable compounds production.
 2. Бм-25Ф “Функціонування мікробоценозів техногенно змінених територій та їхня участь у трансформації сполук важких металів і сульфуру”. Науковий керівник – канд. біол. наук, проф. Гнатуш С. О., термін виконання: 01.03.2016 р. – 31.12.2018 р.
 3. Бм-14 Ф “Моделювання та прогнозування впливу хімічних забруднень на мікроорганізми, які перетворюють сполуки сульфуру” Науковий керівник – канд. біол. наук, проф. Гнатуш С. О., термін виконання: 01.03.2021 р. – 31.12.2023 р..
 4. Н/08-2019 “Фізіолого-біохімічні властивості антарктичних металорезистентних технологічно перспективних штамів мікроорганізмів”. Науковий керівник – канд. біол. наук, проф. Гнатуш С. О., термін виконання: 10.2019 р. – 20.12.2019 р.
 5. Н/01-2020 “Метаболічна активність, фізіолого-біохімічна та молекулярно-генетична характеристика антарктичних металорезистентних штамів мікроорганізмів”. Науковий керівник – канд. біол. наук, проф. Гнатуш С. О., термін виконання: 21.09.20 р. – 21.12.20 р.

Нагороди

 1. Премія Львівської обласної державної адміністрації і Львівської обласної ради для працівників наукових установ та закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів) Львівської області для молодих вчених і дослідників (Розпорядження Львівської обласної державної адміністрації № 1143/0/5-18 від 29 жовтня 2018 року)
 2.  Стипендіат Кабінету Міністрів для молодих учених (Постанова Президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки № 6 від 06 листопада 2020 року)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!