Масловська Ольга Дмитрівна

Посада: асистент кафедри мікробіології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Курси

Вибрані публікації

  1. Масловська О. Інтенсивність процесів перекисного окиснення ліпідів і показники системи антиоксидантного захисту клітин Desulfuromonas acetoxidans ІМВ В-7384 за впливу ферум (ІІІ) цитрату / О. Масловська, С. Гнатуш // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2014. – Вип. 64. – С. 270–278.
  2. Масловська О. Вплив ферум (ІІІ) цитрату на АТФ-гідролази Desulfuromonas acetoxidans ІМВ В-7384 / О. Масловська, С. Гнатуш // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2013. – Т. 21, № 1. – С. 3–8.
  3. Масловська О. Показники системи антиоксидантного захисту клітин Desulfuromonas acetoxidans за впливу ферум (ІІІ) цитрату й арґентум нітрату / О. Масловська, С. Гнатуш, О. Білий [та ін.] // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2013. – Т. 7, № 1. – С. 89–96.
  4. Масловська О. Зміни жирнокислотного складу клітин Desulfuromonas acetoxidans ІМВ В-7384 за впливу ферум цитрату / О. Масловська, С. Гнатуш, А. Галушка // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2014. – Т. 8, № 3–4. – С. 87–98.
  5. Maslovska O. The activity of enzymes of glutathione antioxidant system of Desulfuromonas acetoxidans ІМV B-7384 under the influence of ferric (III) citrate / O. Maslovska, S. Hnatush, S. Katernyak // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2015. – Вип. 70. – С. 213–220.
  6. Maslovska O. Oxidative modification of proteins and specific superoxide dismutase activity of Desulfuromonas acetoxidans ІМV B-7384 under the influence of ferric (III) citrate / Maslovska, S. Hnatush // Мікробіологія і біотехнологія. – 2015. – Т. 30, № 2. – С. 34–40.
  7. Vasyliv O. Interconnection between tricarboxylic acid cycle and energy generation in microbial fuel cell performed by Desulfuromonas acetoxidans IMV B-7384 / O. Vasyliv, Maslovska, Y. Ferensovych, O. Bilyy, S. Hnatush // Proc. SPIE. – 2015. – Vol. 9493. – P. 94930J-1–7.

 

Біографія

Народилася 9 грудня 1988 р. в с. Чаниж Буського району Львівської області. Мікробіолог, викладач біології і хімії, кандидат біологічних наук (2017). Тема дисертації: «Антиоксидантний захист і жирнокислотний склад Desulfuromonas acetoxidans IMB B-7384 за впливу ферум (ІІІ) цитрату»

У 2011 році закінчила біологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, аспірантуру (2017), з 2017 – асистент кафедри мікробіології.

Членство в наукових товариствах, редколегіях наукових журналів тощо: член Товариства мікробіологів України.

Сфера наукових інтересів: фізіолого-біохімічні властивості мікроорганізмів, виділених із техногенних середовищ, адаптації мікроорганізмів до оксидативного стресу.

Перелік навчальних дисциплін: «Фізіологія та біохімія мікроорганізмів», «Науковий семінар з мікробіології», практичні заняття з курсу «Молекулярна мікробіологія», лабораторні заняття з курсу «Мікробіологія».

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!