Мороз Оксана Михайлівна

Посада: провідний науковий співробітник кафедри мікробіології, доцент кафедри мікробіології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: ст. наук. співробітник

Електронна пошта: oksana.moroz@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: bioweb.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Профіль у Academia.edu: www.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Фізіолого-біохімічні адаптації бактерій, які забезпечують перетворенння сполук сульфуру у природі, до впливу органічних та неорганічних забруднювачів. Дослідження біотехнологічного потенціалу мікроорганізмів, виділених із антропогенно забруднених середовищ, з метою створення на їх основі ефективних технологій, спрямованих на захист довкілля та отримання нових джерел енергії.

Курси

Публікації

283 опубліковані наукові праці, з них 74 статей, 194 тези доповідей на з’їздах і конференціях, 11 свідоцтв авторського права України про депонування штамів бактерій, 4 патенти України на корисну модель.

Вибрані наукові публікації:

 1. Мороз О. М. Використання бактеріями Desulfuromonas sp. йонів феруму (ІІІ) і мангану (IV) як акцепторів електронів / О. М. Мороз, С. О. Гнатуш, Х. І. Богославець, Г. В. Яворська, Н. В. Трухим // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Біол. Екол. – 2016. − Вип. 24, № 1. – С. 87−95. doi: 10.15421/011610.
 2. Diakiv S. V. Sulfur reducing bacteria from coal pits waste heaps of Chervonograd mining region / S. V. Diakiv, S. O. Hnatush, O. M. Moroz, O. Ya. Prypin, O. R. Kulachkovskyi, V. Ye. Bodnaruk // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2016. – Т. 10, № 2. – С. 63–76. doi: 10.30970/sbi.1002.453.
 3. Тарабас О. В. Використання сульфід- та тіосульфат-іонів пурпуровими несірковими бактеріями Rhodopseudomonas yavorovii / О. В. Тарабаc, С. О. Гнатуш, О. М. Мороз, В. О. Василечко, Г. В. Грищук, Г. І. Звір, С. Я. Комплікевич // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Біол. Екол. – 2017. – Вип. 25, № 3. – С. 181–185. doi: 10.15421/011727.
 4. Мороз О. М. Вплив калій біхромату на дисиміляційне відновлення йонів сульфату і нітрату бактеріями Desulfovibrio / О. М. Мороз, С. О. Гнатуш, Х. І. Богославець, Т. М. Грицунь, Б. М. Борсукевич // Екол. та ноосферол. – 2017. – Т. 28, № 1−2. − С. 84−95. doi: 10.15421/031708.
 5. Дяків С. В. Сульфідогенна активність Desulfuromusasp. СВ30 за впливу сполук хрому, купруму і феруму / С. В. Дяків, С. О. Гнатуш, В. В. Бабенко, О. М. Мороз // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2017. – Т. 11, № 2. – С. 53−66. doi: 10.30970/sbi.1102.530.
 6. Мороз О. М. Сульфідогенна активність сульфатвідновних і сірковідновних бактерій за впливу сполук металів / О. М. Мороз, С. О. Гнатуш, О. В. Тарабас, Х. І. Богославець, Г. В. Яворська, Б. М. Борсукевич // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Біол. Екол. – 2018. − Вип. 26, № 1. – С. 3–10. doi: 10.15421/011801.
 7. Hnatush S. O. Sulfidogenic and metal reducing activities of Desulfuromonas genus bacteria under the influence of copper chloride / S. O. Hnatush, O. M. Moroz, G. V. Yavorska, B. M. Borsukevych // Biosyst. Divers. – 2018. − Vol. 26, No 3. – P. 218–226. doi: 10.15421/011833.
 8. Тарабас О. В. Пігменти Rhodopseudomonas yavorovii ІМВ В-7620 / О. В. Тарабас, С. O. Гнатуш, A. A. Галушка, О. M. Mороз // Мікробіол. і біотехнол. – 2018. – № 1 (41). – С. 57−65. doi: 10.18524/2307-4663.2018.1(41).120468.
 9. Tarabas О. V. The usage of nitrogen compounds by purple non-sulfur bacteria of the Rhodopseudomonas genus / О. V. Tarabas, S. О. Hnatush, О. М. Мoroz // Regul. Mech. Biosyst. – 2019. – Vol. 10, No 1. – P. 79–82. doi: 10.15421/021913.
 10. Тарабас О. В. Біоремедіація стічних вод за використання фототрофних несіркових бактерій Rhodopseudomonas yavorovii IMB B-7620 / О. В. Тарабас, С. О. Гнатуш, О. М. Мороз, М. М. Ковальчук // Екол. та ноосферол. – 2019. – Т. 30, № 2. − С. 63−67. doi:10.15421/031911.
 11. Moroz O. M. Reduction of sulfate, nitrate, and nitrite ions by Desulfovibrio under the influence of ferrum (III) citrate / O. M. Moroz, S. O. Hnatush, G. V. Yavorska // Біологічні студії/Studia biologica. – 2020. – Vol. 14, No 1. – P. 3–22. doi: https://doi.org/10.30970/sbi.1401.607.
 12. Moroz O. M. Reduction of sulfur and oxidized forms of nitrogen by bacteria of Desulfuromonas, isolated from Yavorivske Lake, under the influence of ferrum citrate / O. M. Moroz, S. O. Hnatush, O. D. Maslovska, G. V. Yavorska, B. M. Borsukevych // Biosyst. Divers. – 2020. − Vol. 28, No 1. – P. 53–59. doi: 10.15421/012009.
 13. Hnatush S. O. Morphological, physiological and biochemical characteristics of metal resistant isolates of bacteria obtained from different Antarctic substrates / S. O. Hnatush, T. B. Peretyatko, O. D. Maslovska, O. M. Moroz, S. Ya. Komplikevych, T. O. Kondratiuk // Ukrainian Antarctic Journal. – 2020. – No 1. – P. 82−92. doi:10.33275/1727-7485.1.2020.381.
 14. Moroz O. M. Nitrites oxidation by phototrophic bacteria of Chlorobium, Thiocapsa and Lamprocystis genera under the influence of inorganic pollutants / O. M. Moroz, G. I. Zvir, S. O. Hnatush // Biosyst. Divers. – 2021. − Vol. 29, No 1. – P. 39–46. doi: 10.15421/012106.
 15. Tarabas O. V. Production of hydrogen by purple non-sulfur bacteria Rhodopseudomonas yavorovii IMV B-7620 / O. V. Tarabas, S. O. Hnatush, O. B. Tashyrev, V. M. Hovorukha, O. A. Havryliuk, O. M. Moroz, A. A. Halushka // Microbiol. Journ. − 2021. – Vol. 83, No 5. − P. 19−29. doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.05.019.
 16. Hnatush S. Bacteria of the genus Pseudomonas isolated from Antarctic substrates / S. Hnatush, S. Komplikevych, O. Maslovska, O. Moroz, T. Peretyatko, A. Dzhulai,T. Krasnozhon // Ukrainian Antarctic Journal. − 2021. – No 2. – P. 58−75. https://doi.org/10.33275/1727-7485.2.2021.678.
 17. Komplikevych S. Ya. Isolation of bacteria from the sites of feed and nesting activity of Larus dominicanus (Galindez Island, the maritime Antarctic) and their characteristics / S. Ya. Komplikevych, O. D. Maslovska, T. B. Peretyatko, O. M. Moroz, I. Y. Parnikoza, S. O. Hnatush // Microbiology and Biotechnology. – 2021. – Vol. 3. – P. 44−59. http://dx.doi.org/10.18524/2307-4663.2021.3(53).245440.
 18. Moroz O. M. Dissimilatory reduction of sulfate, nitrate and nitrite ions by bacteria Desulfovibrio under the influence of potassium dichromate / O. M. Moroz, S. O. Hnatush, G. V. Yavorska, G. I. Zvir // Regul. Mech. Biosyst. – 2022. – Vol. 13, No 1. – P. 23–37. doi: 10.15421/022204.
 19. Moroz O. M. Influence of potassium dichromate on the reduction of sulfur, nitrate and nitrite ions by bacteria Desulfuromonas / O. M. Moroz, S. O. Hnatush, H. V. Yavorska, G. I. Zvir, O. V. Tarabas // Regul. Mech. Biosyst. –2022. – Vol. 13, No 2. – P. 153–167. doi: 10.15421/022220.
 20. Komplikevych S. Culturable microorganisms of substrates of terrestrial plant communities of the maritime Antarctic (Galindez Island, Booth Island) / S. Komplikevych, O. Maslovska, T. Peretyatko, O. Moroz, Diakiv, Y. Zaritska, I. Parnikoza, S. Hnatush // Polar Biology. – 2023. – Vol. 46. − P. 1–19. https://doi.org/10.1007/s00300-022-03103-7.
 21. Мороз О. М. Трансформування сполук сульфуру та нітрогену сульфідогенними та фототрофними бактеріями за впливу натрій флуориду та калій броміду / О. М. Мороз, Г. В. Яворська, С. О. Гнатуш // Екол. та ноосферол. – 2023. – Т. 34, № 1. – С. 23–34. doi:10.15421/032304.
 22. Свідоцтво про депонування штаму бактерій Rhodopseudomonas yavorovii Ya-2016 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру ІМВ В-7620 від 1 серпня 2017 року / О. В. Тарабас, С. О. Гнатуш, О. М. Мороз, Б. О. Осташ.
 23. Свідоцтво про депонування штаму бактерій Arthrobacter 10А_3Т_20 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру Arthrobacter sp. ІМВ В-7860 від 18 грудня 2019 року / С. О. Гнатуш, Т. Б. Перетятко, О. М. Мороз, О. Д. Масловська.
 24. Свідоцтво про депонування штаму бактерій Pseudomonas 5A_1N_20 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру Pseudomonas sp. ІМВ В-7866 від 18 грудня 2019 року / С. О. Гнатуш, Т. Б. Перетятко, О. М. Мороз, О. Д. Масловська.
 25. Свідоцтво про депонування штаму бактерій Psychrobacter 89_1Т у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру Psychrobacter sp. ІМВ В-7865 від 18 грудня 2019 року / С. О. Гнатуш, Т. Б. Перетятко, О. М. Мороз, О. Д. Масловська.
 26. Свідоцтво про депонування штаму бактерій Paenibacillus tundrae 5A–101 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру Paenibacillus tundrae ІМВ В-7915 від 02 грудня 2020 року / С. О. Гнатуш, Т. Б. Перетятко, О. М. Мороз, О. Д. Масловська, С. Я. Комплікевич.
 27. Свідоцтво про депонування штаму бактерій Pseudomonas yamanorum 9_102 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру Pseudomonas yamanorum ІМВ В-7916 від 02 грудня 2020 року / С. О. Гнатуш, О. М. Мороз, Т. Б. Перетятко, О. Д. Масловська, С. Я. Комплікевич.
 28. Свідоцтво про депонування штаму бактерій Ochrobactrum rhizosphaerae K3 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру Ochrobactrum rhizosphaerae ІМВ В-7956 від 23 липня 2021 року / С. О. Гнатуш, О. Д. Масловська, О. М. Мороз, С. Я. Комплікевич.
 29. Свідоцтво про депонування штаму бактерій Pedobacter 2U-K-37 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру Pedobacter sp. ІМВ В-7982 від 06 грудня 2021 року / С. О. Гнатуш, Т. Б. Перетятко, О. М. Мороз, О. Д. Масловська, С. Я. Комплікевич.
 30. Свідоцтво про депонування штаму бактерій Pseudarthrobacter 2B-K-54 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру Pseudarthrobacter sp. ІМВ В-7981 від 06 грудня 2021 року / С. О. Гнатуш, Т. Б. Перетятко, О. М. Мороз, О. Д. Масловська, С. Я. Комплікевич.
 31. Пат. 55717 Україна, МПК (2011.01) C12N 1/20, C02F 3/34, C02F 11/00. Спосіб очистки стічних вод від іонів міді мікроорганізмами / Гудзь С. П., Перетятко Т. Б., Мороз О. М., Гнатуш С. О. ; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u201006383 ; заявл. 25.05.2010 ; опубл. 27.12.2010, Бюл. № 24.
 32. Пат. 63723 Україна, МПК (2011) C12N 1/20 (2006.01), C08В 37/18 (2006.01). Консорція бактерій Chlorobium limicola Ya-2002 і Pseudomonas sp. – продуцент глікогену / Горішний М. Б., Гнатуш С. О., Мороз О. М., Левицька О. В., Гудзь С. П. ; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u201014885 ; заявл. 13.12.2010 ; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20.
 33. Пат. 87443 Україна, МПК С02F 3/00, C02F 3/34, C02F 11/00, C02F 11/02, C02F 11/04. Спосіб очистки стічних вод від іонів кадмію мікроорганізмами / Гудзь С. П., Мороз О. М., Гнатуш С. О., Перетятко Т. Б., Василів О. М. ; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u201309505 ; заявл. 29.07.2013 ; опубл. 10.02.2014, Бюл. № 3.
 34. Пат. 132187 Україна, МПК H01M 8/00; H01M 8/16; H01M 8/22. Спосіб одержання електричного струму у мікробному паливному елементі / Гнатуш С. О., Тарабас О. В., Василів О. М., Масловська О. Д., Мороз О. М. ; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. − № u201809830 ; заявл. 02.10.2018 ; опубл. 11.02.2019, Бюл. № 3.

Біографія

Народилася 7 грудня 1966 р. в м. Рудки Самбірського району Львівської області. Біолог, викладач біології і хімії, кандидат біологічних наук (2003), старший дослідник зі спеціальності 091 – Біологія (2023). Тема дисертації: “Окислювальна конверсія етанолу в ацетальдегід клітинами метилотрофних дріжджів” (03.00.20 – біотехнологія).

У 1989 році закінчила біологічний факультет Львівського університету. У 1989–1992 рр. – інженер НДЛ, 1992−2005 рр. − молодший науковий співробітник, 2005–2009 рр. – науковий співробітник, 2010–2021 рр. – старший та провідний науковий співробітник НДЧ, відповідальний виконавець науково-дослідних тем кафедри мікробіології. У 2020 році − старший науковий співробітник НДЧ, провідний фахівець міждисциплінарної навчальної лабораторії віртуальних методів у біології та асистент кафедри мікробіології. У 2021 році − провідний науковий співробітник та асистент кафедри мікробіології. У 2022–2023 рр. − провідний науковий співробітник та доцент кафедри мікробіології.

Проекти

Відповідальний виконавець НДР кафедри мікробіології:

 1. “Мікробіологічні перетворення сполук сірки у водоймах сірковидобувних регіонів та їх регулювання”.
 2. “Біогенез сірководню у техногенних водоймах сірковидобувних регіонів та механізми його регулювання з метою ремедіації довкілля”.
 3. “Роль бактерій циклу сірки у регулюванні рівня сірководню та важких металів у водних середовищах”.
 4. “Функціонування мікробоценозів антропогенно змінених територій”.
 5. “Функціонування мікробоценозів техногенно змінених територій та їхня участь у трансформації сполук важких металів і сульфуру”.
 6. “Фізіолого-біохімічні властивості антарктичних металорезистентних технологічно перспективних штамів мікроорганізмів”.
 7. “Метаболічна активність, фізіолого-біохімічна та молекулярно-генетична характеристика антарктичних металорезистентних штамів мікроорганізмів”.
 8. “Адаптації мікроорганізмів, які перетворюють сполуки сульфуру у природі, до впливу хімічних забруднень як стресових чинників”.
 9. “Моделювання та прогнозування впливу хімічних забруднень на мікроорганізми, які перетворюють сполуки сульфуру”.
 10. “Мікробіота наземних рослинних угруповань морської Антарктики”.
 11. “Характеристика мiкроорганiзмiв з бiотопiв наземних угруповань Мopської Антарктики”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!