Промислова мікробіологія

Тип: Нормативний

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Яворська Г. В.БЛБ - 11м, БЛБ - 12м,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916БЛБ - 12мдоцент Яворська Г. В.

Опис курсу

Дисципліна «Промислова мікробіологія» є нормативною дисципліною, яку викладають в І семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Ця дисципліна є необхідною для розуміння мікробних біотехнологій промислового виробництва (вимоги, сировина, обладнання, продукція, контроль); аналізування ролі промислових виробництв біомаси і/або метаболітів мікроорганізмів для природи і людини.

 

Силабус на платформі Moodle: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2964

Рекомендована література

 1. Яворська Г. В., Гудзь С. П., Гнатуш С. О. Промислова мікробіологія. Навчальний посібник. Львів, 2008. 256 с. (на платформі moodle: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2964#section-1)
 2. Пирог Т.П., Решетняк Л.Р., Поводзинський В.М., Грегірчак Н.М. Мікробіологія харчових виробництв. Вінниця: Нова Книга, 2007. 464 с. (http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/579)
 3. Бондар, І.В., Гуляєв В.М. Промислова мікробіологія. Харчова і агро біотехнологія. Навчальний посібник. Дніпродзержинськ: Вид. центр ДДТУ, 2004. 278 с. (http://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/5/8/2-8-b4.pdf)
 4. Буценко JI.M., Пенчук Ю.М., Пирог Т.П. Технології мікробного синтезу лікарських засобів: Навч. посіб. К.: НУХТ, 2010. 323 с. (http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/790)
 5. Гудзь C., Гнатуш С., Білінська І. Мікробіологія. Підручник. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 356 с.
 6. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія / За ред. Широбокова В.П. Вінниця: Нова книга, 2011. 952 с.
 7. Современная микробиология. Прокариоты: В 2-х томах. Пер.с англ. / Под ред. Й. Ленгелера, Г. Древса, Г. Шлегеля. – М.: Мир, 2005. – 1234 с.

Матеріали

Теми і план практичних занять з дисципліни «Промислова мікробіологія»

Тема 1. Розвиток промислової мікробіології в Україні. Види штамів для мікробіологічної промисловості

 1. Внесок українських вчених у розвиток промислової мікробіології.
 2. Вимоги до мікроорганізмів – продуцентів біологічно активних речовин.
 3. Види штамів для мікробіологічної промисловості.
 4. Використання планктонних і біоплівкових мікроорганізмів у промисловості.
 5. Використання генно-інженерних штамів мікроорганізмів у промисловості.
 6. Проблеми селекціонування промислових штамів мікроорганізмів.

Тема 2. Особливості вирощування мікроорганізмів у промислових умовах

 1. Особливості отримання виробничої культури залежно від використання методів поверхневого і глибинного культивування.
 2. Способи дотримання стерильності в промислових умовах.
 3. Особливості вирощування мікроорганізмів у промислових умовах порівняно з лабораторними.
 4. Періодичне та безперервне культивування мікроорганізмів в промисловості: переваги і недоліки.
 5. Способи стабілізування та стандартизації готової продукції мікробіологічних виробництв.
 6. Способи відділення біомаси від середовищва вирощування в мікробіологічній промисловості.

Тема 3. Важливість індикації контамінантів різних виробництв. Стандарти, вимоги та заходи GMP у фармацевтичній промисловості

 1. Важливість індикації контамінантів різних виробництв.
 2. Універсальність та особливості мікробіологічного контролю різних виробництв.
 3. Важливість контролю процесу виготовлення та реалізації продуктів харчування.
 4. Значення мікробіологічного контролю виробництва для одержання якісної продукції медичного і сільськогосподарського призначення.
 5. Стандарти, вимоги та заходи GMP у фармацевтичній промисловості
 6. Стандарти, вимоги та заходи GMP у промисловості.

Тема 4. Технологічні схеми промислових виробництв. Ферментери

 1. Типи ферментерів для аеробів та анаеробів.
 2. Ферментери бродильних виробництв.
 3. Особливості ферментації аеробів.
 4. Проблеми виробництва антибіотиків.
 5. Причини занепаду виробництва вітамінів мікробного походження.
 6. Перспективи виробництва амінокислот.

Тема 5. Біосенсори й іммобілізовані мікроорганізми у промисловості й для промисловості

 1. Проблеми використання іммобілізованих систем мікроорганізмів та перспективи.
 2. Галузі застосування ферментів та ферментних препаратів і перспективи.
 3. Значення іммобілізованих ферментів для мікробіологічної промисловості.
 4. Біосенсори в промисловості.
 5. Перспективи застосування клітинних і ферментних біосенсорів.
 6. Біосенсорні системи в умовах безперервного культивування.

Тема 6. Лікувальні біопрепарати і проблеми антибіотикорезистентності. Переваги та недоліки використання бактерійних добрив і мікробних засобів захисту рослин від шкідників та патогенних чинників

 1. Лікувальні біопрепарати і проблеми антибіотикорезистентності.
 2. Проблеми виробництва вакцин.
 3. Використання мікроорганізмів для виготовлення пробіотиків. Значення пробіотиків для мікробіоти тіла людини.
 4. Бактерійні добрива. Значення підживлення рослин на сільськогосподарських угіддях.
 5. Переваги та недоліки використання бактерійних добрив.
 6. Засоби захисту рослин. Проблеми застосування мікробних засобів захисту рослин від шкідників та патогенних чинників.

Тема 7. Важливість контролю процесу виготовлення та реалізації продуктів харчування. Використання системи НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point) для контролю якості продуктів харчування

 1. Дріжджове і бездріжджове тісто: за і проти.
 2. Використання бактерій для виготовлення хлібобулочних виробів.
 3. Продукція молочних підприємств. Молочні вироби домашнього і промислового виробництва: порівняльна характеристика. Вплив молокопродуктів на організм людини.
 4. Квашені продукти. Вплив квашених продуктів на організм людини.
 5. Продукція спиртових виробництв. Проблеми виробництва та вплив на організм людини.
 6. Використання системи НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point) для контролю якості продуктів харчування.

Тема 8. Особливості взаємодії мікроорганізмів з різними забруднювачами довкілля і ксенобіотиками

 1. Роль мікроорганізмів в очищенні середовища.
 2. Очисні споруди промислових підприємств.
 3. Біоконвеєр та принципи його роботи.
 4. Використання анаеробних бактерій для очистки стічних вод. Метантенки.
 5. Біогаз як альтернативне паливо домашніх господарств і очищення середовища від органічних відходів.
 6. Особливості взаємодії мікроорганізмів з різними забруднювачами довкілля і ксенобіотиками.