Промислова мікробіологія

Тип: Нормативний

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Яворська Г. В.БЛБ - 11М, ,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Яворська Г. В.

Опис курсу

Дисципліна «Промислова мікробіологія» є нормативною дисципліною, яку викладають в І семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Ця дисципліна є необхідною для розуміння мікробних біотехнологій промислового виробництва (вимоги, сировина, обладнання, продукція, контроль); аналізування ролі промислових виробництв біомаси і/або метаболітів мікроорганізмів для природи і людини.

Силабус на платформі Moodle: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2964

Дисципліну атестовано Центром електронного навчання (протокол 267 від 31.01.2022).

Рекомендована література

  1. Яворська Г. В., Гудзь С. П., Гнатуш С. О. Промислова мікробіологія. Навчальний посібник. Львів, 2008. 256 с. (на платформі moodle: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2964#section-1)
  2. Пирог Т.П., Решетняк Л.Р., Поводзинський В.М., Грегірчак Н.М. Мікробіологія харчових виробництв. Вінниця: Нова Книга, 2007. 464 с. (http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/579)
  3. Бондар, І.В., Гуляєв В.М. Промислова мікробіологія. Харчова і агро біотехнологія. Навчальний посібник. Дніпродзержинськ: Вид. центр ДДТУ, 2004. 278 с. (http://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/5/8/2-8-b4.pdf)
  4. Буценко JI.M., Пенчук Ю.М., Пирог Т.П. Технології мікробного синтезу лікарських засобів: Навч. посіб. К.: НУХТ, 2010. 323 с. (http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/790)
  5. Гудзь C., Гнатуш С., Білінська І. Мікробіологія. Підручник. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 356 с.
  6. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія / За ред. Широбокова В.П. Вінниця: Нова книга, 2011. 952 с.
  7. Современная микробиология. Прокариоты: В 2-х томах. Пер.с англ. / Под ред. Й. Ленгелера, Г. Древса, Г. Шлегеля. – М.: Мир, 2005. – 1234 с.

Матеріали

Теми і план практичних занять з дисципліни «Промислова мікробіологія»

розміщено на платформі Moodle.