Промислова мікробіологія

Тип: Нормативний

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Яворська Г. В.,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Яворська Г. В.

Опис курсу

Дисципліна «Промислова мікробіологія» є нормативною дисципліною, яку викладають в І семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS) для здобувачів ОПП “Мікробіологія”. Ця дисципліна є необхідною для розуміння мікробних біотехнологій промислового виробництва (вимоги, сировина, обладнання, продукція, контроль); аналізування ролі промислових виробництв біомаси і/або метаболітів мікроорганізмів для природи і людини.

Силабус на платформі Moodle: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2964

Дисципліну атестовано Центром електронного навчання (протокол 267 від 31.01.2022).

Рекомендована література

Список джерел розміщено на платформі Moodle: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2964

  1. Яворська Г. В., Гудзь С. П., Гнатуш С. О. Промислова мікробіологія. Навчальний посібник. Львів, 2008. 256 с. (на платформі moodle: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2964#section-1)
  2. Пирог Т.П., Решетняк Л.Р., Поводзинський В.М., Грегірчак Н.М. Мікробіологія харчових виробництв. Вінниця: Нова Книга, 2007. 464 с. (http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/579)
  3. Бондар, І.В., Гуляєв В.М. Промислова мікробіологія. Харчова і агро біотехнологія. Навчальний посібник. Дніпродзержинськ: Вид. центр ДДТУ, 2004. 278 с. (http://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/5/8/2-8-b4.pdf)
  4. Буценко JI.M., Пенчук Ю.М., Пирог Т.П. Технології мікробного синтезу лікарських засобів: Навч. посіб. К.: НУХТ, 2010. 323 с. (http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/790)
  5. Гудзь C., Гнатуш С., Білінська І. Мікробіологія. Підручник. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 356 с.
  6. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія / За ред. Широбокова В.П. Вінниця: Нова книга, 2011. 952 с.
  7. Современная микробиология. Прокариоты: В 2-х томах. Пер.с англ. / Под ред. Й. Ленгелера, Г. Древса, Г. Шлегеля. – М.: Мир, 2005. – 1234 с.

Матеріали

Теми і план практичних занять з дисципліни «Промислова мікробіологія»

розміщено на платформі Moodle.