Промислова мікробіологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
76Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Яворська Г. В.БЛО-41,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732БЛО-41

Опис курсу

“Промислова мікробіологія” є вибірковою дисципліною  і складена відповідно до освітньої програми підготовки студентів спеціальності «014 Середня освіта» спеціалізації «Біологія і хімія». Вона містить лекційний курс, практичні заняття і самостійну роботу студентів із рекомендованою літературою. На вивчення дисципліни передбачено два змістових модулі. Предметом вивчення є мікроорганізми та мікробіологічні процеси, які використовують на мікробіологічних виробництвах. Завданнями є сформувати у студентів систему знань щодо принципів організації мікробіологічних виробництв, особливостей вирощування мікроорганізмів і виділення готової продукції у промислових умовах. Знання студентів контролюють за якістю виконання контрольних модульних робіт, які містять зміст лекцій, практичних занять і самостійної роботи. Діагностують студентів поточним контролем, який проводять в усній і письмовій формі й оцінюють у 100 балів.

Рекомендована література

  1. Яворська Г. В., Гудзь С. П., Гнатуш С. О. Промислова мікробіологія. Навчальний посібник. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 256 с.
  2. Егорова Т. А., Клунова С. М., Живухина Е. А. Основы биотехнологии: Учеб. пособие для студ. – М. : Academia, 2003. – 208с.
  3. Современная микробиология. Прокариоты: В 2-х томах. Пер.с англ. / Под ред. Й. Ленгелера, Г. Древса, Г. Шлегеля. – М.: Мир, 2005. – 1234 с.
  4. Теоретические основы биотехнологии. Биохимические основы синтеза билогически активних веществ / Под ред. И. М. Грачевой. – М.: Элевар, 2003. – 554 с.
  5. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Білінська І. С. Мікробіологія. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 360 с.
  6. Слободян В. О. Основи біотехнології: Навч. посіб. / Ін-т менеджменту та економіки. – Івано-Франківськ, 2002. – 188 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму