Качор Анна Іванівна

Наукові інтереси

Вивчення різноманіття актиноміцетів з різних біотопів та пошук продуцентів нових біологічно активних сполук

Публікації

  1. Kachor A, Tistechok S., Gromyko O. Investigation of actinobacterial diversity and 16S rRNA gene-based metagenomic analysis of Phyllostachys viridiglaucescens rhizosphere // Factors of experimental evolution of organisms: collection of scientific papers; editor V.A. Kunakh. Vol. 31. – Ternopil: Vector, 2022. – P. 147. https://doi.org/10.7124/FEEO.v31
  2. Serikova М., Kachor A., Ostash I., Rebets Y. Isolation and characterization of actinobacteria from rhizosphere soil of persian walnut Juglans regia L. // XVIІI International Scientific Conference for Students and PhD Students "Youth and Progress of Biology", 6-7 October, 2022 – Lviv: SPOLOM, 2022. – P. 71-72.
  3. Kachor A., Tistechok S., Stierhof M., Myronovskyi M., Luzhetskyy A., Gromyko O. Pyrazinone derivatives from Streptomyces sp. Pv 4-95 after heterologous adpA expression // FEBS Open Bio, 2022. 13: P091. https://doi.org/10.1002/2211-5463.13608
  4. Oliferchuk V., Fedorovych D., Samarska M., Bunetskyi V., Samborskyy M., Kachor A. … Hotsii, N. Changes in the Structure of Myco- And Microbiocenosis of Soil with Use of Fungi and Bacteria Strains Immobilized on Biochar as an Example of Ecosystem Maintenance Services // Ecological Engineering & Environmental Technology, 2022. 23(6), 42-52. https://doi.org/10.12912/27197050/152522
  5. Tistechok S., Stierhof M., Kachor A., Myronovskyi M., Gromyko O., Luzhetskyy A. Flavacol and Its Novel Derivative 3-β-Hydroxy Flavacol from Streptomyces sp. Pv 4-95 after the Expression of Heterologous AdpA // Microorganisms. 2022. 10(12):2335. https://doi.org/10.3390/microorganisms10122335
  6. Питель-Гута С. Р., Качор А. І., Затушевський А. Т., Ребець Ю. В. Мікробіом гнізд ос роду Sceliphron Klug, 1801 // Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. пр. / Національна академія наук України, Інститут молекулярної біології і генетики, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова; редкол.: В.А. Кунах (голов. ред.) [та ін.]. – К.: Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, 2023. Т. 33., C. 201. https://doi.org/10.7124/FEEO.v33.1593

Біографія

Народилася 18 червня 1996 року у м. Севастополь. У 2013 році закінчила Загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №41 м. Севастополь. У 2011, 2012 та 2013 рр. була призером IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології.

У 2013 році вступила до Львівського національного університету імені Івана Франка на біологічний факультет. У 2017 році здобула ступінь вищої освіти бакалавр, а у 2018 – магістр за спеціальністю «Біологія» з професійною кваліфікацією «Біолог. Викладач». З вересня 2019 року заочно навчається в аспірантурі на кафедрі генетики та біотехнології ЛНУ імені Івана Франка та працює над дисертаційною роботою на здобуття наукового ступеня доктора філософії з біології на тему «Біотехнологічний потенціал актиноміцетів ризосфери Phyllostachys viridiglaucescens (Carrière) Rivière & C. Rivière» під керівництвом старшого дослідника Олександра Громика.

З 2016 по 2017 рік працювала старшим лаборантом, а з 2017 по 2021 інженером Колекції культур мікроорганізмів – продуцентів антибіотиків. З 2019 року працює у ТОВ «Експлоджен» на посаді біотехнолога.