Романюк Наталія Дмитрівна

Посада: доцент кафедри фізіології та екології рослин, Відповідальний секретар наукового журналу “Біологічні Студії/Studia Biologica“ (http://publications.lnu.edu.ua/journals/index.php/biology/about/editorialTeam)

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефони (робочі): (032) 2394283, (032) 2394334

Електронна пошта: nataliya.romanyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Регулювання росту та розвитку рослин, адаптивні реакції рослин на дію несприятливих чинників середовища, в т.ч. засолення, важких металів, фітоіндикація, фіторемедіація

Наноматеріали і рослини

Біофортифікація, механізми нагромадження мікроелементів у зерні пшениці

Курси

Вибрані публікації

Наукова біографія

Закінчила з відзнакою біологічний факультет Львівського університету (1993), аспірантуру при кафедрі фізіології рослин за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин (1996). У 1997-99 – інженер, 1999-2002 – асистент кафедри фізіології та екології рослин Львівського університету. У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему  “Фізіологічна активність нових регуляторів росту – івіну, емістиму С та агростимуліну”.

2000-2001 рр. – в. о. заступника декана біологічного факультету з виховної роботи;

З вересня 2002 року – доцент кафедри фізіології та екології рослин.

Наукове звання доцента присвоєно у 2004 році.

Впродовж 2004-05 рр Postdoctoral position Plant Science Institute University of Pennsylvania, Grant NSF-NATO

Із 1 до 31 березня 2015 року – наукове стажування (виконання наукової роботи) у Віденському університеті, кафедра екогенетики і системної біології

У 2016-17 н.р. – наукове стажування у відділі проліферації клітин і апоптозу в Інституті біології клітини НАН України

 

Проекти

Директор cпільного українсько-американського проекту OISE 16-62755-0 Sustainable approaches to increase the yield and nutritional value of wheat (Сталі підходи до підвищення врожайності та харчової цінності пшениці), CRDF Global. Терміни- виконання 15.02.2016-14.02.2019

Тема 0117U000893 (1/17-12/21) в межах робочого часу викладачів Використання енергетичних рослин для фіторемедіації техноземів

Держбюджетна тема БР-141П „Використання рістстимулюючих бактерійних добрив для інтенсифікації процесу фіторемедіації нафтозабруднених грунтів” (2013-2014).

Співкерівник  наукової теми в межах робочого часу викладачів „Фітомоніторинг антропогенно трансформованого середовища”, № держреєстрації 0110U004071, термін виконання 01.2010 – 12.2012.

Postdoctoral Fellow at Plant Science Institute, University of Pennsylvania NSF-NATO grant

Проектом “Вивчення мобілізації, акумуляції, поширення і біоремедіації важких металів у забруднених  екосистемах верхнього басейну ріки Тиса” в рамках науково-технічного співробітництва між Урядом України та Угорської Народної Республіки (2003-2004 рр)

Методичні матеріали

  • Навчальний практикум “Фізіологія рослин” для студентів біологічного факультету/  Романюк Н.Д., Цвілинюк О. М., Микієвич І.М. Терек О.І. //Львів: Піраміда, 2005, 160 с.
  • Екологія рослин. Методичні вказівки до   робіт і організації самостійної роботи для студентів напрямів підготовки 6.040102 – Біологія та 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Пацула О.І., Романюк Н.Д. // Львів: вид-во ЛНУ ім. І.Франка, 2015, 100 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!