Цедуляк Василина-Марта Сергіївна

Посада: аспірант кафедри генетики та біотехнології

Електронна пошта: Vasylyna-Marta.Tseduliak@lnu.edu.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Наукові інтереси

Тема дисертації: «Мутації в генах первинного метаболізму, що впливають на біосинтез антибіотиків у Streptomyces albidoflavus J1074»

Публікації

Статті:

  1. Tseduliak VM, Dolia B, Ostash I, Lopatniuk M, Busche T, Ochi K, Kalinowski J, Luzhetskyy A, Fedorenko V, Ostash B. Mutations within gene XNR_2147 for TetR-like protein enhance lincomycin resistance and endogenous specialized metabolism of Streptomyces albus J Appl Genet. 2023;64(1):185-195. doi:10.1007/s13353-022-00738-4.
  2. Dolya B, Hryhorieva O, Sorochynska K, Lopatniuk M, Ostash I, Tseduliak V-M, Sterndorff EB, Jørgensen TS, Gren T, Dacyuk Y, et al. Properties of Multidrug-Resistant Mutants Derived from Heterologous Expression Chassis Strain Streptomyces albidoflavus Microorganisms. 2023; 11(5):1176. https://doi.org/10.3390/microorganisms11051176.

Тези доповідей на конференціях і симпозіумах:

  1. Tseduliak VM, Dolya B. Point mutations that confer antibiotic resistance to the Streptomyces albus strains. «Biology: from a molecule up to the biosphere»: proceedings of the 14 th International young scientists’ conference (November 27 th – 29th 2019, Kharkiv, Ukraine), 27-29 листопада 2019 р.: збірник тез. – Харків, 2019. – C.100-102.
  2. Tseduliak VM, Dolya B, Ostash В, Ostash І. Identification and studying of the antibiotic resistant mutations in Streptomyces albus. ХVI Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології», присвячена 75 річниці створення біологічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка та 90 річниці від дня народження проф. М.П. Деркача, 28 квітня 2020 р.: збірник тез. – Львів, 2020. – С.93-94.
  3. Tseduliak VM, Ostash І, Ostash В. The novel lincomycin-resistance mutation in Streptomyces albus and its effect on antibiotic production. 15th International Young Scientists’ Conference “Biology: From a Molecule Up to the Biosphere” (FMUB-2021), 24-26 лютого 2021 р.: збірник тез. – Харків, 2021. – С. 96-97.
  4. Tseduliak VM, Ostash B, Ostash І. The antibiotic resistance mutations of the Streptomyces albus strains and their biotechnological potential. XVІІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології», 19-21 квітня 2021р.: збірник тез. – Львів, 2021. – С.123-124.
  5. Tseduliak VM, Dolia B, Ostash I, Lopatniuk M et al. Identification of a lincomycin resistance mutation that promotes secondary metabolism in Streptomyces albus. The Joint Meeting of the Hokkaido and Tohoku Branches of the Biophysical Society of Japan, March 4, 2023, online.
  6. Tseduliak VM, Dolia B, Ostash I, Lopatniuk M et al. TetR-like protein mutations that enhance lincomycin resistance and endogenous specialized metabolism of Streptomyces albus. AMED e-ASIA/JSPS KAKENHI/JSPS Bilateral Programs/TIA KAKEHASHI Joint Symposium, Graduate School of Fisheries Sciences Hokkaido University, Hakodate (Japan), March 7-8, 2023.

Біографія

Народилася 13 січня 1999 року. У 2016 році вступила до ЛНУ ім. Івана Франка на біологічний факультет. У 2020 році отримала диплом бакалавра з відзнакою. У 2021 році отримала диплом магістра з відзнакою. Під час навчання активно брала участь у студентських конференціях, конкурсах та олімпіадах. З 2022 року аспірантка кафедри генетики та біотехнології.

Нагороди

2023 – лавреатка Премії імені Степана Рудницького Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Львівського національного університету імені Івана Франка.

2020 – переможниця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія» в секції «Молекулярна біотехнологія та біоінформатика».

2019 – грамота за високий рівень теоретичної підготовки з дисципліни «Біохімія» (в рамках участі в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за галуззю знань 09 Біологія зі спеціальності Біологія).