Одінцова Анастасія Валеріївна

Посада: доцент кафедри ботаніки

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефони (робочі): (032) 239-40-42, (032) 239-41-37

Електронна пошта: anastasiya.odintsova@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: www.researchgate.net

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Основний предмет дослідження:
– морфологія і васкулярна анатомія квітки представників порядку Myrtales,
– морфологія квітки однодольних (Hydrocharitaceae, Tofieldiaceae, Asparagaceae, Iridaceae),
-порівняльна та еволюційна карпологія,
– репродуктивна біологія рідкісних та поліморфних видів.

Публікації

Має близько 90 наукових і навчально-методичних публікацій, в тому числі – близько 30 статей у фахових виданнях.
Вибрані наукові праці:
1.    Одінцова А.В. Порівняльний аналіз морфології та васкулярної анатомії гінецея в родині Lythraceae // Український ботанічний журнал. – 2008. – T.65, № 5. – С.687-695.
9. Одінцова А.В., Клімович Н.Б. Анатомо-морфологічна будова плоду Epilobium hirsutum та E. angustifolium (Onagraceae) // Укр. бот. журн. ‒ 2017. ‒ Т. 74(6). C. 582–593. doi: 10.15407/ukrbotj74.06.582

Біографія

Народилася 13 листопада 1976 року у м. Львові, у 1993 році закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка. У студентські роки займалася вивченням мікроморфології та васкулярної анатомії квітки в родинах Malpighiaceae, Crassulaceae та Myrtaceae.
З 1998 по 2002 роки навчалася в аспірантурі на кафедрі ботаніки та одночасно працювала асистентом кафедри. У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Порівняльна морфологія та організація провідної системи квітки в родині Myrtaceae Juss.”
В теперішній час наукова робота присвячена вивченню анатомо-морфологічної будови і морфогенезу плодів.
Наукові стажування: Інститут ботаніки Віденського університету, Відень, Австрія (2002);  Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр, Нікіта-Ялта (2008).

Методичні матеріали

Основні  методичні праці:
2.    Практикум зі систематики однодольних: навчально-методичний посібник з великого практикуму для студентів біологічного факультету / Укл. Одінцова А.В., Калінович Н.О. – Львів: ЛНУ, 2013. – 104 с.
3.    Наукові семінари: методичні вказівки до проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040102 – біологія, а також спеціальностей 8.04010208, 7.04010208 – ботаніка / Укл.: Тасєнкевич Л.О., Пірогов М.В., Одінцова А.В. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 23 с.
4. Одінцова А. В., Шевченко С. В. Репродуктивна біологія рослин. Навчальний посібник для студентів біологічного факультету спеціальності 091 – біологія, спеціалізації – ботаніка / Укл.: А. В. Одінцова, С. В. Шевченко Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – 104 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!