Звір Галина Іванівна

Посада: доцент кафедри мікробіології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): +380 32 239 40 53

Електронна пошта: halyna.zvir@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Вплив ксенобіотиків на бактерії циклу сульфуру та нітрогену, морфофізіологічні особливості сульфатвідновлювальних бактерій за впливу деяких ксенобіотиків (важких металів, пестицидів), використання мікроорганізмів у біоремедіації довкілля.

Курси

Публікації

 • Звір Г. І., Різун Г. М., Гнатуш С. О. Вплив сполук фосфору на утворення іонів амонію клітинами азотофіксувальних бактерій Аzotobacter chroococcum ВКМ В-1272 // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Біологія». – 2020. – Вип. 34. – С. 132–140. https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/16023.
 • Звір Г. І., Яремків Т. С., Габрієль В. М. Етіологічна роль бактерій роду proteus у виникненні кишкових інфекцій у дітей м. львова // Збірник наукових праць «Актуальні проблеми профілактичної медицини». – 2020. – Вип. 1(19). – С. 69–75. http://appm.meduniv.lviv.ua/images/pdf/19-2.PDF.  
 • Мороз О., Гнатуш С. , Богославець Х., Яворська Г.,   Звір Г.,  Борсукевич Б. Вплив калій біхромату на деякі фізіологічні особливості бактерій циклу сульфуру озера Яворівське / // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2017. − Вип. 75. – С. 127−139. http://prima.lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/75/6/14/14.pdf.
 • Тарабас О. В.,  Гнатуш С. О. , Мороз О. М. , Василечко В. О. , Грищук Г. В. , Звір Г. І.,   Комплікевич С. Я. Використання сульфід- та тіосульфат-йонів пурпуровими несірковими бактеріями Rhodopseudomonas yavorovii Ya-2016 // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Біол. Екол. Biosystems Diversity. – 2017. – Вип. 25, № 3 С. 181–185. doi: 10.15421/011727.
 • Тарабас О., Мороз О. М. , Гнатуш С. О. , Яворська Г. В., Звір Г. І. Еколого-трофічні групи мікроорганізмів води озера Яворівське // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2017. − Вип. 76. − С. 166−178. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/biology/article/view/8023/7997.
 • Мороз О. М., Звір Г. І., Гнатуш С. О. Утворення пігментів фотолітотрофними сіркобактеріями Lamprocystis sp. Ya-2003 за впливу солей важких металів // Екологія та ноосферологія. – 2015. – Т. 26, № 1−2. – С. 107−115. http://www.dnu.dp.ua/docs/zbirniki/fbem/program_56d5eb0876f0d.pdf.
 • Мороз О., Пакуш Х., Звір Г., Борсукевич Б., Галушка А. Ріст, використання гідроген сульфіду та нагромадження ендогенних вуглеводів фотолітотрофними сіркобактеріями за впливу йонів металів // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. − 2015. – Вип. 69 – С. 227−240. http://prima.lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/69/8/27/27.pdf.
 • Звір Г. І., Мороз О. М., Гнатуш С. О. Дисиміляційна сульфатредукція у бактерій Desulfovibrio desulfuricans ІМВ К-6 за впливу гербіцидів Ураган і Раундап // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Біол. Мед. Regulatory Mechanisms in Biosystems. − 2015. − Т. 6, № 1. – С. 40−44. http://www.dnu.dp.ua/docs/visnik/fbem/program_56a67719d03bf.pdf.
 • Мороз О., Гуль Н., Галушка А., Звір Г., Борсукевич Б. Використання різних акцепторів електронів бактеріямиDesulfuromonas, виділеними з озера Яворівське // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2014. – Вип. 65. – C. 322–334. http://prima.lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/65/7/34/34.pdf.
 • Лабіш М., Тхір Х., Цінцірук О., Тис М., Звір Г., Мороз М. Стійкість ґрунтових бактерій до гербіциду Раундапу // 8-th International Conference in Applied Biotechnology Radostim 2012 “Мicrobial Biotechnology: topicality and future”. – Київ, 19–22 листопада 2012 р. : Збірник статей. – К. : Нічлава, 2012. – С. 170–171. http://docplayer.net/72957454-Conference-proceedings-published-with-the-financial-support-of-state-fund-for-fundamental-researches-of-ukraine.html.
 • Максимів Н. І., Бараковська О. Ф., Мирончук В. Г., Мороз О. М., Звір Г. І., Борсукевич Б. М. Утворення і окиснення гідроген сульфіду бактеріями циклу сірки за впливу Нікелю // 8-th International Conference in Applied Biotechnology Radostim 2012 “Мicrobial Biotechnology: topicality and future”. – Київ, 19–22 листопада 2012 р. : Збірник статей. – К. : Нічлава, 2012. – С. 182–183. http://docplayer.net/72957454-Conference-proceedings-published-with-the-financial-support-of-state-fund-for-fundamental-researches-of-ukraine.html.
 • Беч В., Лабіш М., Звір Г., Мороз О. Вплив гербіциду Раундапу на ріст бактерій Azotobacter chroococcum // 8-th International Conference in Applied Biotechnology Radostim 2012 “Мicrobial Biotechnology: topicality and future”. – Київ, 19–22 листопада 2012 р. : Збірник статей. – К. : Нічлава, 2012. – С. 40-41. http://docplayer.net/72957454-Conference-proceedings-published-with-the-financial-support-of-state-fund-for-fundamental-researches-of-ukraine.html.

Біографія

Народилася 9 січня 1973 р. у с. Залужжя Рогатинського району Івано-Франківської області. Біолог, викладач біології і хімії, кандидат біологічних наук (2002), доцент кафедри мікробіології. Тема дисертації: “Вплив плазмафотоферезу на імунологічні та клініко-біохімічні показники у хворих на Т-клітинні лімфоми шкіри”.

Закінчила з відзнакою біологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (1995), аспірантуру (2000). У 1994-2000 рр. – старший лаборант, з 2000 р. – молодший науковий співробітник, з 2002 р. – науковий співробітник відділу екстракорпоральної гематології Інституту патології крові та трансфузійної медицини АМН України. У 2002-2003 рр. – асистент, з 2003 р. – доцент кафедри мікробіології Львівського національного університету імені Івана Франка .

Нагороди

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених.
Ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка від 28 вересня 2016 р. підручник “Санітарна мікробіологія” (автори – С. П. Гудзь, С. О. Гнатуш, Г. І. Звір) відзначений як “Найкращий підручник і навчальний посібник Університету 2015-2016 навчального року з природничого напряму”.

Методичні матеріали

Звір Г. І., Гудзь С. П., Гнатуш С. О. Тести з імунології: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 176 с.
Звір Г. І. Імунологія: методичні вказівки для самостійної роботи студентів напрямку підготовки 6.040102 – біологія. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 40 с.
Звір Г. І. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Біологічні основи інфекційних процесів”. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 48 с.
Гудзь С. П. Санітарна мікробіологія : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / С. П. Гудзь, С. О. Гнатуш, Г. І. Звір. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 348 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!