Гончаренко Віталій Іванович

Посада: завідувач кафедри ботаніки, заступник декана біологічного факультету з навчально-методичної роботи

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент, ст. наук. співробітник

Телефони (робочі): (032) 239-40-42, (032) 239-41-37

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Курси

Біографія

Ботанік, канд. біол. наук (Рід Rubus L. (Rosaceae Juss.) у флорі заходу України, 2004), ст. наук сп. (2008). Закінчив біологічний факультет Львівського університету (1991). У 1991-96 рр. працював молодшим науковим співробітником лабораторії геоботанічних досліджень, у 1996-2007 рр. асистент, з 2007 року доцент кафедри ботаніки Львівського університету. Наукові інтереси: систематика, таксономія, флористика, вивчення біорізноманіття. Наукова робота присв’ячена дослідженню видів родів Rosa L. та Rubus L. флори України та Білорусі, вивченню поширення рослин на території України. Близько 70 наукових праць, зокрема, О двух видах рода Rubus L. (Rosaceae) на западе Украины (Ботан. журн. 1997. Т. 82, N 7); Rubus opacus Focke (Rosaceae) – новий вид для флори України (Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. біол. 1999. N 6); Новые для флоры Украины виды секции Corylifolii Lindl. рода Rubus L. (Rosaceae) (Новости систематики высшых растений. 2000. Т.32); Rubus plicatus (Rosaceae) – новый вид для флоры Белоруссии (Ботан. журн. 2001. Т. 86, № 8); Рід Rubus L. (Rosaceae Juss.) у флорі заходу України: 1. підрід Rubus (Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. біол. 2001. № 10); Atlas Florae Europaeae. Distribution of Vascular Plants in Europe. 15. Rosaceae (Rubus). – Helsinki, 2010. – 362 p.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!