Антоняк Галина Леонідівна

Посада: професор кафедри екології

Науковий ступінь: доктор біологічних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: halyna.antonyak@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: bioweb.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Academia.edu: www.researcherid.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Курси

Публікації

Монографії:

 1. Антоняк Г.Л., Влізло В.В., Іскра Р.Я., Панас Н.Є., Коцюмбас І.Я. Кальцій
  в організмі людини і тварин (монографія). Київ: Аграрна наука, 2019. –
  245 с.
 2. Іскра Р.Я., Влізло В.В., Федорук Р.С., Антоняк Г.Л. Хром у живленні
  тварин (монографія). К.: Аграрна наука. – 2014. – 310 с.
 3. Антоняк Г.Л., Калинець-Мамчур З.І., Дудка І.О., Бабич Н.О., Панас Н.Є.
  Екологія грибів (монографія). Львів: ЛНУ ім. Івана Франка (Серія
  «Біологічні студії»). – 2013. – 600 с.
 4. Антоняк Г.Л., Влізло В.В. Біохімічна та геохімічна роль йоду
  (монографія). Львів: ЛНУ ім. Івана Франка (Серія «Біологічні студії»),
  2013. – 392 с.
 5. Сологуб Л.І., Антоняк Г.Л., Богданов Г.О., Влізло В.В., Янович В.Г.
  Метан і парниковий ефект атмосфери (екологічні, біохімічні та
  мікробіологічні аспекти). Львів: ПАІС, 2008. – 275 с.
 6. Сологуб Л.І., Антоняк Г.Л., Бабич Н.О. Хром в організмі людини і
  тварин. Біохімічні, імунологічні та екологічні аспекти (монографія).
  Львів: Євросвіт, 2007. – 127 с.
 7. Антоняк Г.Л., Сологуб Л.І., Снітинський В.В., Бабич Н.О. Залізо в
  організмі людини і тварин (біохімічні, імунологічні та екологічні аспекти)
  (монографія). Львів:Вид-во ЛНАУ, 2006. – 312 с.
 8. Сологуб Л.І., Пашковська І.С., Антоняк Г.Л. Протеази клітин та їх
  функції. Київ: Наукова думка. – 1992. – 194 с.

Розділи у колективних монографіях:

 1. Antonyak H., Mamchur Z., Polishchuk A., Lesiv M., Hoivanovych N. Chapter 5. Environmental impact of road transport. In: Sustainable Development and Human Health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. Czestochowa: Publishing House of Polonia University “Educator”, 2020. – P. 61–74. DOI: https://dx.doi.org/10.23856/W1706
 2. Hoivanovych N., Kravtsiv R., Antonyak H., Petriv M. Сhapter 10. Analysis of biochemical parameters of Persicaria bistorta in different ecosystems. In: Sustainable Development and Human Health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. Czestochowa: Publishing House of Polonia University “Educator”, 2020. – P. 123–132. DOI:
  https://dx.doi.org/10.23856/W1706
 3. Antonyak H., O. Polishchuk O., Lesiv M. et al. Mycotoxins in food and feed:
  anti-mycotoxinogenic effects of herbal preparations. Chapter 3. In: State of Environment and Human Health. – Krynski A., Tebug G.K., Voloshanska S. (Eds.). – Czestochowa: Publishing House of Polonia University “Educator”, 2019. – P. 36–51. DOI: https://dx.doi.org/10.23856/W1713
 4. Hoivanovych N., Antonyak H., Kossak H., Krupinska E. . Monitoring quality of well waters in Sambir region by physical and chemical indicators. Chapter 8. In: State of Environment and Human Health. – Krynski A., Tebug G.K., Voloshanska S. (Eds.). – Czestochowa: Publishing House of Polonia University “Educator”, 2019. – P. 91 –100. DOI: https://dx.doi.org/10.23856/W1713
 5. Antonyak H.L., Iskra R.Y., Panas N.E., Lysiuk R.M. Selenium. Chapter 3. In: Trace Elements and Minerals in Health and Longevity. – Malavolta M., Mocchegiani E. (Eds.). Springer, 2018. – P. 63–98. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-03742-0_3
 6. Iskra R.Y., Antonyak H.L. Cromium. Chapter 5. In: Trace Elements and Minerals in Health and Longevity. – Malavolta M., Mocchegiani E. (Eds.). Springer, 2018. – P. 133 – 162. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-03742-0_5
 7. Antonyak H.L., Iskra R.Y., Lysiuk R.M. Iodine. Chapter 10. In: Trace Elements and Minerals in Health and Longevity. – Malavolta M., Mocchegiani E. (Eds.). Springer, 2018. – P. 265–302. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-03742-0_10
 8. Antonyak H., Pershyn O., Panas N. et al. Iodine in the diet and human health. In: Ecology and Human Health. Chapter 3. – Krynski A., Tebug G.K., Voloshanska S. (eds.). – Czestochowa : Educator , 2018. – P. 35–52. DOI: https://dx.doi.org/10.23856/W1706
 9. Lupak O., Klepach H., Antonyak H. Marigold (Calendula оfficinalis L.) and its components as a source of biologically active substances. In: Ecology and Human Health. – Chapter 5. – Krynski A., Tebug G. K., Voloshanska S. (eds.). – Czestochowa: Educator, 2018. – P. 65–76. DOI: https://dx.doi.org/10.23856/W1706
 10. Монастирська С.С., Павлишак Я.Я., Івасівка А.С., Антоняк Г.Л., Гойванович Н.К., Стецик Р.Д. Поширення та біологічні властивості лікарських рослин Дрогобицького району. Розділ 23 в книзі: Human health: realities and prospects. Monographic series. Vol. 2. «Health and Environment», edited by Nadiya Skotna. Drohobych: Posvit, 2017. – Р. 239–251.
 11. Лупак О., Клепач Г., Антоняк Г. Біологічно-активні властивості природної та культурної форм Matricaria recutita L. Розділ 8 в книзі: Human health: realities and prospects. Monographic series. Volume 1. “Promoting healthy lifestyle”, edited by Nadiya Skotna, Drohobych: Posvit, 2016. – P. 59–65.

Експериментальні та оглядові статті:

 1. Antonyak H., Lesiv M., Panas N., Yanyshyn S. Levels of heavy metals in several rivers of the Western Bug and Dniester basins in the Lviv Region (Western Ukraine) / H. Antonyak, M. Lesiv, N. Panas, S. Yanyshyn S. // Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. 2019. Vol. 35, N 4. – P. 11 – 18. DOI: http://dx.doi.org/10.23856/3501
 2. Antonyak H., Polishchuk O., Lesiv M., Hoivanovych N., Panchuk I., Dosviadchynska M. Mycotoxins in food and feed: anti-mycotoxigenic effects of herbal preparations. State of Environment and Human Health. Czestochowa: Publishing House of Polonia University „Educator”, 2019, p. 36-51.
 3. Dosviadchynska M., Antonyak H. Effect of acute intoxication with aflatoxin B1 on the antioxidant system in red blood cells and lung cells of white rats / M. Dosviadchynska, H. Antonyak // Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. 2019. Vol. 34, N 3. – P. 84 – 90. DOI: http://dx.doi.org/10.23856/3410
 4. Поліщук О. І., Антоняк Г. Л., Першин О. І. Акумуляція металів у гаметофітах деяких видів мохів на території міста Львова (Україна) / О. І. Поліщук, Г. Л. Антоняк, О. І. Першин // Вісник проблем біології і медицини. 2019. Вип. 3. Т. 1 (152). – C. 58 – 62. DOI: 10.29254/2077-4214-2019-3-152-58-62
 5. Antonyak H. Environmental distribution of iodine and its practical applications / H. Antonyak, N. Panas, O. Pershyn, N. Hoyvanovych, O. Lupak, O. Savytska, A. Polishchuk, S. Monastyrska // Acta Carpathica. – 2018. – Vol. 28. – P. 21 – 30.
 6. Гойванович Н. К., Антоняк Г. Л., Коссак Г. М. Моніторинг показників якості криничних вод Стрийського району / Н. К. Гойванович, Г. Л. Антоняк, Г. М. Коссак // Наукові доповіді НУБіП України. 2018. № 5 (75). https://doi.org/10.31548/dopovidi2018.05.001
 7. Antonyak H. L. Iodine in abiotic and biotic environments / Antonyak H. L. , Panas N. E., Pershyn O. I., Polishchuk A. I., Hoyvanovych N. K. // Studia Biologica. – 2018. – Vol. 12, N 2. – P. 117 – 134.
 8. Лупак О. М. Порівняльний аналіз інтегральної антиоксидантної активності суцвіть рослин Calendula officinalis L., вирощених в умовах Передкарпаття за дії біостимуляторів росту / О. М. Лупак, Г. Я. Ковальчук, Г. Л. Антоняк // Біоресурси і природокористування. – 2018. – Т. 10, № 1–2. – С. 58 – 63.
 9. Лупак О. Потенціометричне визначення антиоксидантної активності екстрактів рослин Calendula officinalis L. за впливу біостимуляторів росту / О. Лупак, Г. Ковальчук, Г. Антоняк // Scientific Journal «ScienceRise:Biological Science». – 2017. – Т. 6 (9). – С. 10 – 13.
 10. Лупак О. Вплив біостимуляторів на активність ензимів антиоксидантної системи у рослинах Calendula officinalis L. в умовах Західного Лісостепу України / О. Лупак, Г. Клепач, Г. Антоняк // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2017. – Т. 11, № 3 – 4. – С. 28 – 29.
 11. Лупак О. Вплив біостимуляторів на активність ензимів антиоксидантної системи у рослинах Calendula officinalis L. в умовах Західного Лісостепу України / О. Лупак, Г. Клепач, Г. Антоняк // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2017. – Т. 11. № 3 – 4. – С. 28 – 29.
 12. Гойванович Н. К. Вплив біомаси дріжджів Phaffia rhodozyma на стан антиоксидантної системи в тканинах білих щурів за щодобового введення афлатоксину В1 / Н. К. Гойванович, Г. Л. Антоняк // Вісник проблем біології та медицини. – 2017. – Вип. 2(136). – С. 52 – 57.
 13. Гойванович Н. К., Антоняк Г. Л. Вплив біомаси Phaffia rhodozyma й антиоксидантів на ензими системи глутатіону у тканинах білих щурів за дії афлатоксину В1 / Н. К. Гойванович, Г. Л. Антоняк // Наукові доповіді НУБіП України. – 2017. – № 3 (67). – 12 с.
 14. Антоняк Г. Л. Показники якості води в об‘єктах гідросфери на територіях з різним рівнем антропогенного навантаження / Г. Л. Антоняк, З. І. Мамчур, Н. Є. Панас, О. Є. Бубис, О. М. Савицька, О. Я. Думич. // Ресурси природних вод Карпатського регіону / Проблеми охорони та раціонального використання. Матеріали Шістнадцятої міжнародної науково-практичної
  конференції (м. Львів, 25–26 травня, 2017р.): зб. наукових статей. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2017. – С. 63 – 65.
 15. Панчук І. В. Вплив препарату “Вітакорм-БСР-форте” на антиоксидантні та цитопротекторні процеси в слизовій оболонці тонкого кишечника за дії афлатоксину В1 / І. В. Панчук, Г. Л. Антоняк // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2016. – Т. 10, №3 – 4. – С. 25 – 32.
 16. Багдай Т. В. Біомоніторинг екологічного стану природних водойм / Т. В. Багдай, Н. Є. Панас, Г. Л. Антоняк, О. Є. Бубис // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Гжицького. – 2016. – Т. 18, №1 (65), Ч. 3. – С. 190–194.
 17. Гойванович Н. К. Оцінка якості питної води Долинського району за вмістом сполук азоту / Н. К. Гойванович, С. С. Монастирська, Г. Л. Антоняк // Науковий вісник Львівського національного лісотехнічного університету. – 2016. – Вип. 26.6. – С. 65 – 72.
 18. Панчук І. В. Активність NO-синтазної системи клітин кишечнику щурів за умов введення афлатоксину В 1 та ентеросорбентів / І. В. Панчук, Г. Л. Антоняк, І. В. Лучка. // Біологія тварин. – 2015. – Т. 17, № 3. – С. 194.
 19. Панчук І. В. Вплив препарату “Вітакорм-БСР-форте” на NO-синтазну систему клітин слизової оболонки тонкого кишечника щурів за введення афлатоксину В1 / І. В. Панчук, Х. М. Олійник, Г. Л. Антоняк // Укр. біохім. журнал. – 2016. – Т. 88, № 4. – С. 109.
 20. Хомич Н. П. Вплив Хрому (VI) на процес пероксидації ліпідів і стан антиоксидантної системи в клітинах печінки, нирки та легень кроликів / Н. П. Хомич, Г. Л. Антоняк, О. М. Савицька // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. – Львів, 2015. – Т. 17, № 3 (63). – С. 431 – 436.
 21. Антоняк Г. Л. Мікотоксини кормів та способи нейтралізації їх дії на організм тварин. Методичні рекомендації / Г. Л. Антоняк, Ю. Т. Салига, Є. О. Дзень, Х. М. Олійник, І. В. Панчук, І. В. Лучка. – Львів, 2015. – 28 с.
 22. Лупак О. М. Формування продуктивності Сalendula officinalis L. залежно від внесення стимуляторів росту та ґрунтово-кліматичних умов культивування / О. М. Лупак, Г. Л. Антоняк, М. С. Шпек // Вісник Львівського національного аграрного університету: агрономія. – Львів: Львів. нац. аграр. ун-т, 2016. – № 20. – С. 60 – 65.
 23. Lupak O. Efficiency of implementing growth regulators during Calendula officinalis L. cultivation of the sort „Poliova krasunia” / O. Lupak, H. Antonyak, M. Shpek // Acta Carpathica: Збірник Агробіологічного факультету Жешувського університету імені Ядвіги Крульової. – 2016. – № 24. – С. 85-88.
 24. Гойванович Н. К. Аналіз антибактеріальних властивостей м’яти перцевої (Mentha piperita L.) та фенхеля звичайного (Foeniculum vulgare) / Н. К. Гойванович, А. С. Івасівка, Г. Л. Антоняк // Acta Carpathica: Збірник Агробіологічного факультету Жешувського університету імені Ядвіги Крульової. – 2016. – № 24. – С. 35-38.
 25. Лупак О. Біологічно-активні властивості природної та культурної форм Matricaria recutita L. / О. Лупак, Г. Клепач, Г. Антоняк // Promoting healthy lifestyle: realities and prospects: monographic series. Volume 1; under the editorship of Prof. N. V. Skotna – Drohobych : Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2016. – P. 59 – 65.
 26. Антоняк Г. Л. Вплив афлатоксинів на здоров’я людини / Г. Л. Антоняк, Н. К. Гойванович, О. О. Волошанська // Promoting Healthy Lifestyle: Realities and Prospects: Monographic series. – Vol. 1; under the editorship of Prof. N. V. Skotna – Drohobych: Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2016. – Р. 241 – 250.

Біографія

Закінчила біологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за
спеціальністю біохімія, отримала кваліфікацію біолог, викладач біології і хімії (1978 р.).
Навчалася в аспірантурі при кафедрі біохімії Львівського університету (1983–1987 рр.).
Захистила кандидатську дисертацію «Вплив тироксину та інсуліну на структурно-
функціональні властивості гемоглобіну і метаболізм еритроцитів щурів» (спеціальність
03.00.04 – біохімія, біологічні науки) в 1988 р. У 2002 р. захистила докторську дисертацію
«Особливості гемопоезу у тварин на ранніх стадіях постнатального розвитку» (спеціальність
03.00.04 – біохімія, біологічні науки). У 2005 р. отримала вчене звання професора кафедри
агроекології та біології. Автор понад 400 наукових публікацій (з них 8 монографій), 2-х
патентів на винахід. Нагороджена нагрудним знаком МОН «Відмінник освіти України».
Підготувала 9 кандидатів наук, 1 доктора біологічних наук.

 

Методичні матеріали

Навчальні посібники і методичні вказівки:

 1. Антоняк Г. Л., Панас Н. Є., Мамчур З. І., Жиліщич Ю. В. Біохімічна екологія. Частина 1. Гриби та грибоподібні організми: навч. посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 420 с. – (Серія «Біологічні Студії»). (у друці).
 2. Мамчур З.І., Антоняк Г.Л., Бублик Я.Ю. Лабораторний практикум із курсу «Екологія грибів з основами фітопатології». Львів : Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 104 с.
 3. Думич О. Я., Антоняк Г.Л., Савицька О. М. Гідроекологія. Методичні вказівки до лабораторних занять студентів напряму підготовки 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Методичні вказівки. – Львів: СПОЛОМ, 2015. – 34 с.
 4. Снітинський В.В., Хірівський П.Р., Гнатів П.С., Антоняк Г.Л., Панас Н.Є., Петровська М.А. Екотоксикологія. Навчальний посібник (рекомендований Міністерством аграрної політики та продовольства України). – Херсон: Олді-плюс, 2011. – 300 с.
 5. Снітинський В.В., Хірівський П.Р., Антоняк Г.Л., Уйгелій Г.Ю., Баб’як Н.М. Екологічна токсикологія. Практикум до виконання лабораторних робіт. Львів, Вид. центр ЛДАУ. – 2006. – 98 с.
 6. Антоняк Г.Л., Снітинський В.В., Бабич Н.О., Панас Н.Є. Загальна біологія. Посібник для абітурієнтів. – Львів: Вид-во ЛНАУ, 2001. – 100 с.
 7. Антоняк Г.Л., Снітинський В.В., Бабич Н.О., Панас Н.Є. Різноманітність живих організмів. Посібник для абітурієнтів. – Львів: Вид-во ЛНАУ, 2001. – 133 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!