Аторвін Ольга Ігорівна

Посада: аспірант кафедри екології, інженер кафедри екології

Електронна пошта: olha.khymyn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Науковий керівник: професор, доктор біологічних наук Капрусь Ігор Ярославович

Тема дисертації: Структурні зміни угруповань грунтових Collembola під впливом інвазійних видів деревних рослин Передкарпаття

Публікації

  1. Химин О. Біологічні інвазії та їхній вплив на біорізноманіття / О. Химин // Молодь і поступ біології: XVІ Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів, присвячена 75 річниці створення біологічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка та 90 річниці від дня народження проф. М.П. Деркача (м. Львів, 27–29 квітня 2020 р.). – Львів, 2020. С. 108.
  2. Химин О. Угруповання ґрунтових Collembola як об’єкт зооіндикації фітоінвазійних
    процесів / О. Химин // Українська ентомофауністика 2020, 11(1) – Київ, 2020. – С. 88-89.
  3. Химин О. АДВЕНТИВНІ ВИДИ ОРГАНІЗМІВ – ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ЗМЕНШЕННЯ ПРИРОДНОГО БІОРОЗМАЇТТЯ / О. Химин // 6-й Міжнародний конгрес “Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування”: збірник матеріалів. – Львів: Західно-Український Консалтинг Центр (ЗУКЦ), ТзОВ, 2020. – С. 57.
  4. Химин О. КОЛЕМБОЛИ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ НАСЛІДКІВ ВПЛИВУ ФІТОІНВАЗІЙ НА ҐРУНТОВУ БІОТУ / О. Химин // Матеріали міжнародної наукової конференції «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій», присвяченої пам’яті члена-кореспондента НАН України, доктора біологічних наук, директора Інституту екології Карпат НАН України Козловського Миколи Павловича, м. Львів, 10–13 вересня 2020 р. – Львів: СПОЛОМ, 2020.

Біографія

Народилась 31 серпня 1996 р. у м.Трускавець. У 2013 р. закінчила СЗШ №3 (м.Трускавець) та вступила до Львівського національного аграрного університету (факультет агротехнологій та екології, кафедра екології). У 2017 р. отримала диплом бакалавра й вступила до магістратури у ЛНАУ. У 2019 р. отримала дипром магістра зі спеціальності “Екологія”. У 2019 р. вступила до аспірантури кафедри екології Львівського національного університету.