Герцик Дарія Юріївна

Посада: аспірант кафедри біохімії

Електронна пошта: Dariya.Hertsyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Зміни морфо-функціонального стану окремих клітин та тканин організму, спричинені цукровим діабетом, та корекція таких порушень природними поліфенольними сполуками.

Публікації

 1. Hertsyk D.Yu., Sabadashka M.V., Kaprelyants L.V., Sybirna N.O. Corrective effect of red wine concentrate enriched with natural complex of polyphenols on activity of antioxidant defense enzymes in cardiac muscle under experimental diabetes mellitus. Studia Biologica, 2021; 15(1): 37–48. DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.1501.644
 2. Герцик Д. Ю., Сабадашка М. В., Сибірна Н. О. Вплив концентрату червоного виноградного вина, збагаченого природним комплексом поліфенолів, на окремі гематологічні показники за цукрового діабету. Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: матеріали V Міжнар. наук.конф. (Березоточа, 2 квітня 2021 року)/ДСЛР ІАП НААН.– Лубни, 2021. С. 235-240.
 3. Sabadashka M., Hertsyk D., Strugała-Danak P., Dudek A., Kanyuka O., Kucharska A.Z., Kaprelyants L., Sybirna N. Anti-Diabetic and Antioxidant Activities of Red Wine Concentrate Enriched with Polyphenol Compounds under Experimental Diabetes in Rats. Antioxidants. 2021; 10(9):1399. https://doi.org/10.3390/antiox10091399

Тези доповідей на конференціях

 1. Герцик Д., Сабадашка М., Сибірна Н. Вплив концентрату природного поліфенольного комплексу з червоного виноградного вина на систему еритрону за експериментального цукрового діабету. Молодь і поступ біології: мат-ли ХІІІ міжн. наук. конф. студентів і аспірантів, м. Львів, 25-27 квітня, 2017 р. Львів, 2017. С. 28-29.
 2. Герцик Д., Сабадашка М., Капрельянц Л., Сибірна Н. Оксидантно-антиоксидантний баланс плазми крові та еритроцитів за умов цукрового діабету та при введенні концентрату природного поліфенольного комплексу з червоного виноградного вина. Молодь і поступ біології: мат-ли ХІV міжн. наук. конф. студентів і аспірантів, м. Львів, 10-12 квітня, 2018 р. Львів, 2018. С. 90.
 3. Герцик Д., Сабадашка М., Сибірна Н. Поліфеноли виноградного вина впливають на систему еритрону за експериментального цукрового діабету. Молодь і поступ біології: мат-ли ХV міжн. наук. конф. студентів і аспірантів, м. Львів, 9-11 квітня, 2019 р. Львів, 2019. С. 61
 4. Герцик Д., Щерба А., Сабадашка М., Сибірна Н. Антидіабетичний ефект концентрату природного поліфенольного комплексу червоного виноградного вина. Актуальні проблеми сучасної біохімії та клітинної біології: мат-ли IV міжн. наук. конф., м. Дніпро, 5-6 жовтня, 2017 р. Дніпро, 2017. С. 141-142.
 5. Герцик Д. Ю., Сабадашка М. В. Позитивний коригуючий ефект концентрату природного поліфенольного комплексу з червоного виноградного вина за умов цукрового діабету 1 типу. Біологія: від молекули до біосфери: мат-ли XII міжн. конф. молодих науковців, м. Харків, 29 листопада – 1 грудня, 2017 р. Харків, 2017. С. 9.
 6. Герцик Д. Ю., Сабадашка М. В. Вплив концентрату природного поліфенольного комплексу з червоного виноградного вина на оксидантно-антиоксидантний баланс серцевого м’яза за експериментального цукрового діабету. Проблеми формування здорового способу життя у молоді: мат-ли XI Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів з міжнародною участю, м. Одеса, 4-6 Жовтня, 2018 р. Одеса, 2018. С. 47-48.
 7. Герцик Д. Ю., Сабадашка М. В. Вплив концентрату природного поліфенольного комплексу з червоного виноградного вина на активність ферментів антиоксидантного захисту клітин підшлункової залози за експериментального цукрового діабету. Біологія: від молекули до біосфери: мат-ли XIII міжн. конф. молодих науковців, м. Харків, 28-30 Листопада, 2018р. Харків, 2018. С. 14-15.
 8. Герцик Д. Ю. Вплив природного поліфенольного комплексу винограду на систему еритрону за умов експериментального цукрового діабету. Сучасні досягнення природничих наук: мат-ли Всеукр. студ. наук.-практ. конф. (для молодих науковців, студентів, магістрантів, аспірантів), м. Полтава, 18-19 квітня, 2019 р. Полтава, 2019. С. 38-41.
 9. Hertsyk D., Sabadashka M., Krychowiak-Maśnicka M., Sybirna N. Diabetes-correcting and antibacterial effect of red wine polyphenolic complex. Youth and Progress of Biology: Abstracts of the XVI International Scientific Conference for Students and PhD Students, Lviv, Ukraine, April 27-29, 2020. Lviv, 2020. P. 41-42.
 10. Hertsyk D., Sabadashka M., Sybirna N. Effect of red wine concentrate enriched with natural complex of polyphenols on hepatocytes of rats experimental diabetes mellitus. Youth and Progress of Biology: Abstracts of XVII International Scientific Conference for Students and PhD Students, Lviv, Ukraine, April 19–21, 2021. Lviv, 2021. 57-58.

Біографія

Дата народження: 1 квітня 1997 року (м. Львів)

З 2021 р.     Інженер кафедри фізичної та колоїдної хімії хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

З 2020 р.     Аспірантка кафедри біохімії біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

2020 р.         Інженер кафедри біохімії біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

2018 – 2019 Студентка магістратури біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, диплом магістра біології з відзнакою (M19 №204292 від 31.12.2019 р.)

2017 – 2019 Лаборант НДЧ кафедри біохімії біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

2014 – 2018 Студентка бакалаврату біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, диплом бакалавра біології з відзнакою (В20 №000932 від 11.01.2020 р.)

2007 – 2014 Учениця Львівської гімназії «Престиж» з поглибленим вивченням іноземних мов, атестат про повну загальну середню освіту з відзнакою (ВК №46840824 від 30.05.2014 р.)

2003 – 2007 Учениця ССЗШ №53 м. Львова

Нагороди

2021 р.  Диплом 1-го ступеня за усну доповідь в секції «Біохімія» XVIІ Міжнародної наукової конференції для студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології», Львів, Україна

2020 р.  Диплом 1-го ступеня за усну доповідь в секції «Біохімія» XVI Міжнародної наукової конференції для студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології», Львів, Україна

2019 р.  Диплом 1-го ступеня за усну доповідь в секції «Біохімія» XV Міжнародної наукової конференції для студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології», Львів, Україна;

2019 р.  Іменна стипендія Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів (згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №1438 від 19.11.2019 р.)

2019 – 2020 Індивідуальний грант для студентів зі Львові від Гданського університету та Фундації професора Вацлава Шибальського для молодих науковців на 3-місячне стажування у Гданському університеті

2018 р. Диплом 3-го ступеня за усну доповідь в секції «Біохімія» XIV Міжнародної наукової конференції для студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології», Львів, Україна

2017 р.  Диплом 1-го ступеня за усну доповідь в секції «Біохімія» XIII Міжнародної наукової конференції для студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології», Львів, Україна

2021 р.            Сертифікат про участь у програмі «PROM – International scholarship exchange of Ph.D. candidates and academic staff» у Жешівському університеті

2020 р.            Сертифікат про 3-місячне наукове стажування у Міжуніверситетському факультеті Гданського університету та Гданського медичного університету у Лабораторії біологічно активних сполук в рамках стипендії для молодих науковців від Гданського університету та Фундації професора Вацлава Шибальського (Certificate of 3-month scientific internship at the Intercollegiate Faculty of Biotechnology at the University of Gdansk and Medical University of Gdansk as part of the scholarship of the University of Gdansk and Professor Waclaw Szybalski Foundation for young scientists, at the Laboratory of Biologically Active Compounds)

2018 р.            Сертифікат про участь у Міжнародному воркшопі від Cedara-Sinai Medical Center та RECOOP HST Association “Knowledge Transfer Pathways from Research to Patient Treatment”

2018 – 2019      Голова студентського наукового біохімічного гуртка Львівського національного університету імені Івана Франка

2014 р.        Свідоцтво про завершення дворічного курсу навчання за програмою «Основи вибору професії» та присвоєння кваліфікації оператора комп’ютерного набору зі знанням англійської мови (від 30.05.2014 р.)