Колісник Ярина Іванівна

Посада: доцент кафедри мікробіології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): +380 32 239 40 53

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

мікробіота організму людини, зокрема кишечника;
методика викладання біології в загальноосвітніх навчальних закладах, вивчення цієї дисципліни у вищих навчальних закладах;
розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти;
методика викладання біологічних дисциплін у вищій школі.

Вибрані публікації

 • Гудзь С.П., Колісник Я.І. Вплив глюкози на рівень жирних кислот в клітинах дріжджів Saccharomyces cerevisiae і Schwanniomyces occidentalis // Мікробіол. журн.- 2000.- Т.62, №2.- С.11-18.
 • Гальків М.О., Гнатуш С.О., Гудзь С.П., Калинович Н.О., Колісник Я.І. та ін. Проект Концепції біологічної освіти 12-річної школи // Еколого-натуралістична творчість. Науково-методичний вісник.- 2001.- №3.- С.13-18.
 • Колісник Я.І., Гудзь С.П., Подопригора О.І., Клим І.Р. Сіркоокиснюючі та сульфатвідновлювальні бактерії різних біотопів Яворівського сіркового родовища // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол.- 2008.- Вип. 46.- С. 147-152.
 • Колісник Я., Цибуляк Б.Організація самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульного навчання // Вісник Львів. ун – ту. Сер. педаг. – 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 332 – 341.
 • Колісник Я. І., Скочиляс Н. Б. Визначення антимікробної та протигрибкової активності компонентів нового лікарського сиропу “Інспірон” // Біологічні студії. – 2009. – Т. 3, № 2. – С. 65 – 70.
 • Колісник Я. Першовідкривачі невидимого світу // Колосок. – 2012. – № 1. – С. 16 – 19.
 • Skochylyas N., Kolisnyk Ya. Changes in the composition of intestinal microflora of rats owing to effects of methylparaben and propylparaben // 6th International Conference of Young Naturalists “From Biotechnology to Environment Protection”, Zielona Góra, Poland, The Biologist Scientific Union of University, November 17-20, 2011 : book of abstracts. – Zielona Góra, 2011. – С. 55.
 • Lytvyn V., Kolisnyk Y. Effect of sorbic acid on the luminal large intestine microflora metabolites of rats // Postepy Mikrobiologii. – 2013. – T. 52, Supl. 1. – P. 59.
 • Lytvyn V., Kolisnyk Yа. Application of chromatography-mass-spectrometry in shortterm testing of antimicrobial preservatives effect on luminal intestinal microflora of rats // 5th Polish-Ukranian Weigl Conference on Microbiology, Chernivtsi, Yuri Fedkovych National University, May 23 – 25, 2013 : abstract book. – Chernivtsi, 2013. – P. 28.
 • Скочиляс Н. Б., Колісник Я. І. Вплив ніпазолу на склад порожнинної мікрофлори товстої кишки щурів // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2013. – Т. 7, № 3 – С. 161 – 168.
 • Скочиляс Н., Колісник Я. Якісний і кількісний склад мікрофлори товстої кишки щурів за перорального надходження консерванта ніпагіну // Вісник Львів. ун – ту. Сер. біол. – 2014. – Вип. 65. – С. 313 – 321.
 • Колісник Я. І., Литвин В. В., Скочиляс Н. Б. Спектр коротколанцюгових жирних кислот у вмісті кишечника щурів за впливу ніпазолу // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2014. – Т. 8, № 3- 4. – С. 99 – 106.
 • Колісник Я.І. Методичні рекомендації до державного екзамену (дисципліна «Методика викладання біології») для студентів біологічного факультету першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 091 Біологія. – Л. : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 76 с.
 • Колісник Я.І. Методичні рекомендації до проведення педагогічної практики для студентів біологічного факультету першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 091 Біологія. – Л. : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – 88 с.
 • Kolisnyk Yaryna, Hnatush Svitlana. The new methods of teaching microbiological disciplines // Intern. Conf. “Advances in Microbiology and Biotechnology”, Lviv, USCB, October 29-31, 2018: Abstr. book. – Lviv, 2018. – P. 108.
 • Горбулінська С. М., Колісник Я. І. Асистентська практика. Методичні рекомендації для студентів біологічного факультету – здобувачів освітнього ступеня магістр за спеціальністю 091 Біологія. – Л. : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 36 с.
 • Колісник Я. Розвиток здоров’язбережувальної компетентності учнів у процесі вивчення біології в загальноосвітніх навчальних закладах / Я. Колісник // Міжнар. наук.-практ. конфер. “Здоров’я у мультидисциплінарному дискурсі”, Львів, УКУ, 11–13 квітня 2019 р. : зб. тез доп. – Львів, 2019. – С. 41–43.
 • Колісник Я. І. Коронавірус SARSCoV-2: тест громадянської відповідальності / Я. І. Колісник // Дайджест здоров’я – 2020. – № 3. – https://bit.ly/2HUVvX2.
 • Біда Д.Д., Гільберг Т.Г., Колісник Я.І. Модельна навчальна програма «Пізнаємо природу». 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти / «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795). – МОН України, 2021. – 41 с.
 • Біда Д.Д., Гільберг Т.Г., Колісник Я.І. Пізнаємо природу: навч. посібн. для 5-го кл. закл. заг. середн. освіти. Ч.1. – К.: Генеза, 2021. – 64 с.
 • Біда Д.Д., Гільберг Т.Г., Колісник Я.І. Пізнаємо природу: навч. посібн. для 5-го кл. закл. заг. середн. освіти. Ч.2. – К.: Генеза, 2021. – 64 с.

Наукова біографія

Біолог, викладач біології і хімії, мікробіолог, кандидат біологічних наук (2001), доцент (2004). Тема дисертації: “Катаболізм вуглеводів та вміст жирних кислот у клітинах Кребтрі-позитивних і Кребтрі-негативних дріжджів”.

Закінчила з відзнакою біологічний факультет Львівського університету (1994), аспірантуру (1998). У 1994-97 рр. – вчитель біології СШ № 85 м. Львова, 1998–2000 – вчитель біології Львівської Української приватної гімназії; у 2000–02 рр. – асистент, з 2002 р. – доцент кафедри мікробіології Львівського університету.

Проекти

 • Науковий керівник теми в межах робочого часу викладачів “Вплив консервантів лікарських засобів на мікрофлору кишечника тварин” (державний реєстраційний номер – 0111U006982)(01.01.2011 р. – 31.12.2013 р.).
 • Виконавець проекту 543802-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPHES “Establishment of Multidisciplinary Innovative Centres for the Development of Virtual Laboratories (MICVL) in Biology and Medicine” (2013−2016 р.р.); гранту The British Council’s Two-Year Partnership Grant (reference number UKR15PG/5-12/0216) (2013-2016 р.р.).
 • Науковий керівник теми в межах робочого часу викладачів «Розвиток компетентностей учнів у процесі формування знань з мікробіології в загальноосвітніх навчальних закладах» (державний реєстраційний номер – 0117U000898) (01.01. 2017 р. – 31. 12. 2020 р.).
 • Участь в інноваційному освітньому проєкті всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» у 2021/2022 навчальному році.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!