Колісник Ярина Іванівна

Посада: доцент кафедри мікробіології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): +380 32 239 40 53

Наукові інтереси

вплив консервантів лікарських засобів на мікробіоту кишечника; методика викладання біології в загальноосвітніх навчальних закладах, вивчення цієї дисципліни у вищих навчальних закладах.

Курси

Публікації

  • Гудзь С.П., Колісник Я.І. Вплив глюкози на рівень жирних кислот в клітинах дріжджів Saccharomyces cerevisiae і Schwanniomyces occidentalis // Мікробіол. журн.- 2000.- Т.62, №2.- С.11-18.

  • Гальків М.О., Гнатуш С.О., Гудзь С.П., Калинович Н.О., Колісник Я.І. та ін. Проект Концепції біологічної освіти 12-річної школи // Еколого-натуралістична творчість. Науково-методичний вісник.- 2001.- №3.- С.13-18.

  • Колісник Я.І., Гудзь С.П., Подопригора О.І., Клим І.Р. Сіркоокиснюючі та сульфатвідновлювальні бактерії різних біотопів Яворівського сіркового родовища // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол.- 2008.- Вип. 46.- С. 147-152.

  • Колісник Я., Цибуляк Б.Організація самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульного навчання // Вісник Львів. ун – ту. Сер. педаг. – 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 332 – 341.

  • Колісник Я. І., Скочиляс Н. Б. Визначення антимікробної та протигрибкової активності компонентів нового лікарського сиропу “Інспірон” // Біологічні студії. – 2009. – Т. 3, № 2. – С. 65 – 70.

  • Колісник Я. Першовідкривачі невидимого світу // Колосок. – 2012. – № 1. – С. 16 – 19.

  • Skochylyas N., Kolisnyk Ya. Changes in the composition of intestinal microflora of rats owing to effects of methylparaben and propylparaben // 6th International Conference of Young Naturalists “From Biotechnology to Environment Protection”, Zielona Góra, Poland, The Biologist Scientific Union of University, November 17-20, 2011 : book of abstracts. – Zielona Góra, 2011. – С. 55.

  • Lytvyn V., Kolisnyk Y. Effect of sorbic acid on the luminal large intestine microflora metabolites of rats // Postepy Mikrobiologii. – 2013. – T. 52, Supl. 1. – P. 59.

  • Lytvyn V., Kolisnyk Yа. Application of chromatography-mass-spectrometry in shortterm testing of antimicrobial preservatives effect on luminal intestinal microflora of rats // 5th Polish-Ukranian Weigl Conference on Microbiology, Chernivtsi, Yuri Fedkovych National University, May 23 – 25, 2013 : abstract book. – Chernivtsi, 2013. – P. 28.

  • Скочиляс Н. Б., Колісник Я. І. Вплив ніпазолу на склад порожнинної мікрофлори товстої кишки щурів // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2013. – Т. 7, № 3 – С. 161 – 168.

Біографія

Народилася 13 квітня 1972 р. у с. Оброшине Львівської області. Біолог-мікробіолог, кандидат біологічних наук (2001), доцент (2004). Тема дисертації: “Катаболізм вуглеводів та вміст жирних кислот у клітинах Кребтрі-позитивних і Кребтрі-негативних дріжджів”.

Закінчила з відзнакою біологічний факультет Львівського університету (1994), аспірантуру (1998). У 1994-97 рр. – вчитель біології СШ № 85 м. Львова, 1998–2000 – вчитель біології Львівської Української приватної гімназії; у 2000–02 рр. – асистент, з 2002 р. – доцент кафедри мікробіології Львівського університету.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!