Менів Наталія Павлівна

Посада: аспірант кафедри мікробіології

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

«Вплив йонів важких металів на мікробіоценози породних відвалів вугільних шахт».

Науковий керівник: завідувач кафедри мікробіології, к.б.н., професор Світлана Олексїївна Гнатуш.

Публікації

Статті:

 1. Дяків С., Гнатуш С., Менів Н. / Целюлазна активність породних відвалів вугільних шахт Червоноградського гірночопромислового району //Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2016. Випуск 74. С. 150–160.
 2. Залуська А., Коваль В., Менів Н. / Вакцинація – право чи обов’язок ? // Тенденції та перспективи розвитку науки та освіти в умовах глобалізації. Збірник наукових праць м. Переяслово-Хмельницький. Секція «Медичні науки». №51. 2019. – С. 320–323.
 3. Залуська А., Федорович У., Менів Н., Двулят-Лешневська І. / Безпечність та ефективність імунізації проти кору // Матеріали регіональної студентської науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук». Травень, 2020. С. 221–225.

4.Н. Менів , У. Федорович  / Мікробіологічна діагностика біологічного матеріалу: дослідження на S.aureus //  ACTUAL TRENDS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH // ІV Міжнародна науково-практична онлайн конференція. Секція «Медичні науки» / Мюнхен (Німеччина), 2020. – С. 72-76 .

 1. Кашуба С., Приліпко А., Федорович У., Менів Н., Березовська І. S. aureus в біологічному матеріалі: дослідження, діагностика // Матеріали регіональної студентської науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук». Травень, 2020. С. 226–228.
 2. Федорович У., Менів Н., Березовська І. / Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти //  Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції  (заочна форма) у форматі  «Року медсестринства в Україні 2020».       С. 19–24.

 

Тези:

 1. Патерига Ю. Еколого-трофічні групи мікроорганізмів у породних відвалах вугільних шахт Центральної збагачувальної фабрики Червоноградського гірничопромислового району за впливу рослин Rubus fruticosus, Acorus calamusСalamagrostis epigeios / Ю. Патерига, О. Дудар, Н. Менів, О. Масловська, С. Гнатуш // XІV Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології», присвячена 185 річниці від дня народження Б. Дибовського, 10–12 квітня 2018 р. : тези доп. – Львів, 2018. – С. 234–235.
 2. Бактерії циклу сульфуру, які забезпечують перетворення сполук сульфуру  в ризосфері рослин, на території Червоноградсього гірничопромислового району/   Менів Н., Дяків С., Гнатуш С. // Збірник тез ХV Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології», Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 9 − 11 квітня: тези доп. Львів.  2019. – С. 122.
 3. Березовська І., Федорович У., Менів Н. Формування професійної компетентності у майбутніх спеціалістів у галузі лабораторної медицини / III International Scientific and Practical Conference «Priority directions of science development (December 28-29, 2019) SPS «Sci-conf.com.ua», Lviv, Ukraine. 2019. –  С. 383-387.
 4. Менів Н., Федорович У. Знання, навички та вміння як аспекти засвоєння інформації студентами спеціальності 224 технології медичної діагностики та лікування / ABSTRACTS OF I INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PCIENCE DEVELOPMENT PROSPECTS». KHARKIV, 16-17 December 2019. Науково-видавничий центр «SCI-CONF.COM.UA». – С. 409-414. 5.Федорович У., Менів Н., Березовська І.  Новітні методи діагностики ВІЛ-інфекції / IV Міжнародна науково-практична конференція «PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT» // Науково-видавн. центр «Sci-conf. com. ua». Львів, Україна. 2020. – С. 128-132.

6.Федорович У., Менів Н.  Методологічні основи організації дистанційного навчання на сучсному етапі /  I Міжнародна  науково-практична конференція «PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT»  27-29 вересня 2020 р.: тези доп. –  Київ, 2020. – С. 325-331.

 1. Федорович У., Менів Н. Інклюзивна освіта для студентів спеціалізації лабораторна діагностика та сестринська справа //Сучасний рух науки: IХ міжнародна науково-практична інтернет-конференція 2-3 грудня 2019 р. – Дніпро, 2019. // Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience». Збірник IХ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Т.2. – С. 483-488.
 2. Сакулич Х., Микитин М., Качмар Н., Галушка А., Менів Н., Гнатуш С. Властивості оліготрофних мікроорганізмів, виділених із чорної породи з відвалу центральної збагачувальної фабрики «Червоноградська» //XVІМіжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» , присвячена 75 річниці створення біологічного факультету та 90 річниці від дня народження М. Деркача, 27-29 квітня 2020 р. : тези доп. – Львів, 2020. – С. 14 –149.

Біографія

Народилася 4 липня 1983 року у м. Львові.

У 2000 р. закінчила Львівську середню школу № 30.

У 2000-2006 рр. навчалась у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

З 2001 р. працюю у  ВНКЗ ЛОР  «Львівський медичний коледж   ім. Андрея Крупинського», спочатку на посаді лаборанта, а з вересня 2006 р. – викладачем з дисципліни «Мікробіологія».

З вересня 2011 р. по січень 2015 р. знаходилась у відпустці по догляду за дитиною, а з лютого 2015 р. приступила до викладацької діяльності на займані посаді, де працюю й досі.

З 2016 р. – аспірант вечірньої форми навчання біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Дисертаційну роботу виконую на кафедрі мікробіології ЛНУ імені Івана Франка. Перебуваю в академічній відпустці з 1.03.2021 р. по 28.02.2022 р.