Сеник Мар’яна Андріївна

Посада: зберігач фондів 2 категорії зоологічного музею

Телефон (робочий): +38 032 239 4548

Публікації

 1. Бокотей А. Сеник М. Зміни гніздової орнітофауни зелених зон м. Львова // Екологічні аспекти охорони птахів: Матеріали VII наради орнітологів Західної України присвяченої пам’яті Володимира Дзєдушицького – Львів, 1999. С. 14-16.
 2. Сеник М. А. Орнітокомплекси лучних екосистем Заходу України, що знаходяться під впливом господарської діяльності // Вісник ЛНУ, серія біологічна, № 29. 2002. – с.102-107.
 3. Senyk M. Wplyw działalności gospodarczej na liczebność i sklad gatunkowy ptakow ekosystemów łakowych Zachodniej Ukrainy // 10 Międzynarodowe Warsztaty Technik Prezentacji Naukowych, Jeziory 14-17 lutego 2002. Poznań, 2002. S. 23.
 4. Tsaryk J., Gorban I., Holovachov O., Shydlovskyj I., Gorban L., Dykyj I., Lesnik V., Matejchyk V., Pudlyk I., Senyk M. Ecological factors influencing biodiversity preservation in the Shatsk National nature park // Acta Agrophysica. 2002. 67. P. 275-285.
 5. Сеник М. А. Вплив факторів зволоження та характеру рослинності на орнітофауну лучних угідь // Пріоритети орнітологічних досліджень: Матеріали і тези доповідей VIII наукової конференції орнітологів заходу України, присвяченої пам’яті Густава Бельке (24,07,1810-03,03,1873), Кам’янець Подільський, 10-13 квітня 2003 року – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2003. С. 169-171.
 6. Сеник М.А, Хорняк М.М. Сучасні зміни в орнітофауні м. Львова // Беркут. 2003. Т. 12. Вип 1-2. С. 9-13.
 7. Сеник М. Орнітокомплекси лучних екосистем високогір’я Українських Карпат. Вісник ЛНУ, серія біологічна, № 37. 2004. С. 136-143.
 8. Сеник М.А. “Лучні орнітокомплекси Заходу України: структура, особливості, індикаційна роль”. // Сучасні проблеми зоологічної науки: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Наукові читання, присвячені 170-річчю заснування кафедри зоології та 100-річчю з дня народження професора О.Б. Кістяківського” – К., 2004. С. 163-164.
 9. Сеник М.А., Царик Й. В. Видове різноманіття орнітофауни високогірних екосистем Карпат та його збереження// Наукові дослідження на об’єктах природно-заповідного фонду Карпат та стан збереження природних екосистем в контексті сталого розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю Карпатського національного природного парку. – Яремче, 2005. С. 167-172.
 10. Сеник М. Розподіл токових і гніздових стацій горобиних птахів на пасовищах та сінокісних угіддях// Вісник ЛНУ, серія біологічна, 2005. Вип.40. С.-73-79.
 11. Царик Й.В., Сеник М.А., Горбань І.М., Закала О.С., Кийко А.О. Екотони між лісом та луками як осередки концентрації різноманіття птахів. Екологія та ноосферологія. 2006. Т. 17, № 1-2, С. 78-85.
 12. Сеник М.А. Лучні орнітокомплекси природних та антропогеннозмінених екосистем Західних регіонів України// Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку: Матеріали наукових конференцій. – Львів: СПОЛОМ, 2007. – С.35-37.
 13. Сеник М А. Особенности зимовок грача и других врановых в городе Львове // Екология врановых в естественных и антропогенних ландшафтах: сборник материалов VШ Международной научно-практической конференции по врановым птицам 21-25 сентября 2007 года/ Под. Ред. В.М. Константинова. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2007. – С. 143-146.
 14. Сеник М. А. Біотопічний розподіл орнітонаселення в лучних екосистемах західних регіонів України// Матеріали IV Міжнародної наукової конференції ZOOCENOSIS – 2007: Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах. 9-12 жовтня 2007. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2007. С. 445-447.
 15. Сеник М.А. Птахи родини плискових (Motacillidae) в лучних екосистемах заходу України// Матеріали міжнародної конференції “Біологія XXI століття”, 01-04. 04 2007 р., м.Черкаси – м. Канів. Київ, 2007. С. 253 – 254.
 16. Сеник М.А. Орнітофауна, як індикатор стану лучних екосистем //Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. – 2008. – Випуск 23. – С. 125-128.
 17.  Сеник М.А. Спостереження рідкісних видів птахів в лучних і коловодних біотопах західних регіонів України // Знахідки тварин Червоної книги України. – К., 2008. – С. 352-355.
 18.  Шацьке поозер’я: характеристика абіотичних і біотичних компонентів екосистем / За ред. проф. Царика Й.В. – Львів: Євро світ, 2008. – 216 с.
 19. Сеник М. Трофічні зв’язки лучної орнітофауни у весняно-літній період на Заході України) // Праці наукового товариства ім. Шевченка. Том ХХIII. Екологічний збірник – 4: Дослідження біотичної і ландшафтної розмаїтости та її збереження. Львів, 2008. – С. 208-214.
 20. Сеник М.А., Реслер І. Я. Розподіл орнітонаселення в різних типах лучних угруповань на Заході України // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку. Матеріали наукової конференції (11-14 вересня 2008 року, смт. Шацьк). – Львів: «СПОЛОМ», 2008. – С. 95-98.
 21. Сеник М.А., Царик Й.В. Орнітоценози екотонних чагарникових угруповань // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Вип. 2, 2009. – С. 221-224.
 22. Гнатина О.С., Сеник М.А., Пісулінська Н.А. Спостереження рідкісних та малочисельних видів птахів відкритих біотопів Заходу України (2001-2008 рр.) // Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних територій. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю Рівненського природного заповідника (м. Сарни, 11-13 червня 2009 року)/ Ред.кол. Будз М.Д. та ін. – Рівне, ВАТ «Рівненська друкарня», 2009. – С. 374-378.
 23. Сеник М. А., Гнатина О.С., Горбань І.М. Чернь червонодзьоба (Netta rufina) // Червона книга України. Тваринний світ / за ред. І.А. Акімова – Київ: «Глобалконсалтинг», 2009. – С. 411.
 24. Гнатина О.С., Сеник М. А, Горбань І.М., Дзюбенко Н. В. Крячок малий (Sterna albifrons) // Червона книга України. Тваринний світ / за ред. І.А. Акімова – Київ: «Глобалконсалтинг», 2009. –  С. 461.
 25. Бокотей А. А., Дзюбенко Н. В., Горбань І. М., Кучинська І. В., Башта А-Т. В., Пограничний В. О., Бучко В. В., Сеник М. А. Гніздова орнітофауна басейну Верхнього Дністра. – Львів, 2010. – 400 с.
 26. Журавчак Р.О., Гнатина О.С., Сеник М.А. Первая регистрация успешного гнездования мородунки Xenus cinereus (Scolopacidae, Charadriiformes, Aves) на западе Украины // Вестник зоологии, Том 44. № 2 (март-апрель 2010). – С. 176.
 27. Гнатина О.С., Сеник М.А., Журавчак Р.О. Первая регистрация успешного гнездования кулика-сороки Haematopus ostralegus (Haematopodidae, Charadriiformes), на западе Украины // Вестник зоологии, Том 44. № 2 (март-апрель 2010). – С. 182.

Біографія

Місце та дата народження: Львів, Україна, 6 січня 1978 р. Національність: українка.
Cімейний стан: Одружена, одна дитина (син, 8 років).

ОСВІТА

1995-2000 – навчання на біологічному факультеті ЛНУ ім. Івана Франка, Україна. Тема дипломної роботи: “Біологічні та екологічні особливості зимуючих граків (Corvus frugilegus) у місті Львові“. Диплом з вищої освіти отримала у 2000 році.

2000-2005 – навчання в аспірантурі на кафедрі зоології, біологічний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, Україна. Тема дисертаційної роботи: “Орнітоценози лучних екосистем Заходу України”.

ПРОФЕСІЙНІ НАВИКИ
Еколого-фауністична оцінка, дослідження орнітоценозів в природних та антропогенізованих екосистемах, проведення обліків орнітофауни, комплексні дослідження, аналіз екологічних зв’язків, біоіндикаційний аналіз.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
2004 – на сьогодні – інженер Зоологічного музею ЛНУ ім. Івана Франка;
2004“-2005 – участь у науково-дослідній темі “Сучасний стан, тенденції змін та збереження біотичного різноманіття гетеротрофних організмів в природних і антропогеннозмінених екосистемах західного регіону України.” Державний реєстраційний № 0103U001078;
2005-2006 – участь у науково-дослідній темі “Моніторинг багатофакторних впливів та синергетичних ефектів на екосистеми Шацького національного природного парку” Державний реєстраційний № 0103U00187;
2007 – участь у науково-дослідній темі ОБ – 83 п “Моніторинг екосистем транскордонних територій Розточчя та Західного Полісся” Державний реєстраційний № 0106U001323;
2008-2009 – викладач зоологічного практикуму (за сумісництвом) Львівського Природничого коледжу.
2004 – на сьогодні – кільцювальник Західно-Української Орнітологічної станції «Avosetta».

ПРОФЕСІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ

1994 – на сьогодні – член Західноукраїнського Орнітологічного товариства;
1997 – на сьогодні – член Західно-Української Орнітологічної станції.“Avosetta”;
1999 – на сьогодні – член Товариства охорони птахів України.